Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Uitkeringen in relatie met de AOW Regio's Perioden Aantal bijstandsuitkeringen (aantal)
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 juni** 5.550
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 juli** 5.550
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 augustus** 5.450
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 september** 5.390
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 oktober** 5.410
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 november** 5.410
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2020 december** 5.440
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2021 januari** 5.440
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2021 februari** 5.410
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2021 maart* .
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2021 april* .
Uitkeringen totaal Leeuwarden 2021 mei* .
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 juni** 5.260
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 juli** 5.260
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 augustus** 5.150
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 september** 5.100
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 oktober** 5.110
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 november** 5.110
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 december** 5.140
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 januari** 5.140
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 februari** 5.110
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 maart* .
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 april* .
Aan personen tot de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 mei* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 juni** 280
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 juli** 280
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 augustus** 290
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 september** 290
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 oktober** 300
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 november** 300
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2020 december** 300
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 januari** 300
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 februari** 300
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 maart* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 april* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Leeuwarden 2021 mei* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 en januari en februari 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juli 2021
- Aangepast zijn de cijfers van februari 2021;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van mei 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van juni 2021 komen in augustus 2021.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.