Producentenprijzen; SBI 2008, 2010=100, 1981-2017

Producentenprijzen; SBI 2008, 2010=100, 1981-2017

Afzet Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. 1 jaar eerder (%) Ontwikkeling t.o.v. 1 maand eerder (%)
Totaal B Delfstoffenwinning 2017* 82,8 10,2
Totaal 06 Winning van aardolie en aardgas 2017* . .
Totaal 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2017* 102,2 0,9
Totaal C Industrie 2017* 105,0 5,9
Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017* 116,6 4,2
Totaal 10 Voedingsmiddelenindustrie 2017* 116,6 4,2
Totaal 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2017* 128,2 6,1
Totaal 1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2017* 136,3 7,9
Totaal 1012 Pluimveeslachterijen 2017* 102,8 0,1
Totaal 1013 Vleesverwerkende industrie 2017* 123,1 4,5
Totaal 102 Visverwerkende industrie 2017* 114,1 3,2
Totaal 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2017* 116,6 1,5
Totaal 1031 Aardappelproductenindustrie 2017* 120,4 2,2
Totaal 1032 Fruit- en groentesappenindustrie 2017* 115,5 -0,4
Totaal 1039 Groente-,fruitverwerkende industrie 2017* 112,8 2,1
Totaal 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2017* 110,8 0,0
Totaal 1041 Spijsoliën- en -vettenindustrie 2017* 109,9 0,0
Totaal 105 Zuivelindustrie 2017* 117,7 16,5
Totaal 1051 Zuivelindustrie (geen ijs) 2017* 117,7 16,6
Totaal 106 Meelindustrie 2017* 115,3 1,8
Totaal 1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2017* 104,9 2,2
Totaal 107 Brood- en deegwarenindustrie 2017* 113,2 1,2
Totaal 1071 Brood- en banketbakkerijen 2017* 112,2 0,7
Totaal 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2017* 111,2 -1,1
Totaal 1081 Suikerindustrie 2017* . .
Totaal 1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2017* 106,3 -9,2
Totaal 109 Diervoederindustrie 2017* 116,9 4,4
Totaal 11 Drankenindustrie 2017* 112,2 3,2
Totaal 1102 Wijnindustrie (uit druiven) 2017*
Totaal 1107 Frisdrankindustrie 2017* 112,4 4,3
Totaal 12 Tabaksindustrie 2017* 122,8 5,6
Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017* 110,8 0,0
Totaal 13 Textielindustrie 2017* 109,8 -0,3
Totaal 14 Kledingindustrie 2017* 113,4 1,3
Totaal 15 Leer- en schoenenindustrie 2017* 117,7 0,9
Totaal 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017* 109,6 1,8
Totaal 16 Houtindustrie 2017* 114,9 2,7
Totaal 17-18 Papier- en grafische industrie 2017* 97,9 0,7
Totaal 17 Papierindustrie 2017* 103,6 1,9
Totaal 18 Grafische industrie 2017* 91,3 -0,8
Totaal 19-22 Raffinaderijen en chemie 2017* 97,5 12,0
Totaal 19 Aardolie-industrie 2017* 86,5 20,2
Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017* 103,0 9,5
Totaal 20 Chemische industrie 2017* 103,1 10,4
Totaal 21 Farmaceutische industrie 2017* 101,9 0,2
Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2017* 108,7 1,2
Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2017* 107,2 1,3
Totaal 24-30, 33 Metalektro 2017* 106,1 1,6
Totaal 24-28 Metalektro (geen transport) 2017* 105,4 1,7
Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017* 107,4 6,4
Totaal 24 Basismetaalindustrie 2017* 106,9 11,7
Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2017* 107,6 3,8
Totaal 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017* 103,4 -2,6
Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2017* 102,8 -1,5
Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2017* 102,7 -0,2
Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2017* 103,1 -3,7
Totaal 28 Machine-industrie 2017* 103,7 -3,1
Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2017* 107,9 1,2
Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2017* 107,3 1,3
Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2017* 112,7 0,3
Totaal 31 Meubelindustrie 2017* 109,2 1,5
Totaal 32 Overige industrie 2017* 101,9 0,0
Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2017* 118,6 0,1
Totaal D Energievoorziening 2017* . . .
Totaal 35 Energiebedrijven 2017* . . .
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017* 90,0 0,1
Totaal 36 Waterleidingbedrijven 2017* 90,0 0,1
Binnenlandse afzet B Delfstoffenwinning 2017* 79,7 10,3
Binnenlandse afzet 06 Winning van aardolie en aardgas 2017* 78,5 10,9
Binnenlandse afzet 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2017* 108,9 0,0
Binnenlandse afzet C Industrie 2017* 107,3 5,9
Binnenlandse afzet 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017* 118,2 4,3
Binnenlandse afzet 10 Voedingsmiddelenindustrie 2017* 118,1 4,3
Binnenlandse afzet 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2017* 129,7 5,7
Binnenlandse afzet 1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2017* 145,9 8,9
Binnenlandse afzet 1012 Pluimveeslachterijen 2017* 102,8 -0,4
Binnenlandse afzet 1013 Vleesverwerkende industrie 2017* 119,8 3,0
Binnenlandse afzet 102 Visverwerkende industrie 2017* 113,1 1,0
Binnenlandse afzet 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2017* 115,9 1,9
Binnenlandse afzet 1031 Aardappelproductenindustrie 2017* 116,6 2,0
Binnenlandse afzet 1032 Fruit- en groentesappenindustrie 2017* 117,6 2,7
Binnenlandse afzet 1039 Groente-,fruitverwerkende industrie 2017* 114,1 1,1
Binnenlandse afzet 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2017* 109,1 -0,2
Binnenlandse afzet 1041 Spijsoliën- en -vettenindustrie 2017* 108,8 -0,3
Binnenlandse afzet 105 Zuivelindustrie 2017* 126,0 14,5
Binnenlandse afzet 1051 Zuivelindustrie (geen ijs) 2017* 126,0 14,7
Binnenlandse afzet 106 Meelindustrie 2017* 117,3 0,7
Binnenlandse afzet 1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2017* 110,9 1,9
Binnenlandse afzet 107 Brood- en deegwarenindustrie 2017* 113,1 0,1
Binnenlandse afzet 1071 Brood- en banketbakkerijen 2017* 112,4 0,2
Binnenlandse afzet 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2017* 113,3 2,4
Binnenlandse afzet 1081 Suikerindustrie 2017* . .
Binnenlandse afzet 1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2017* 111,3 -1,0
Binnenlandse afzet 109 Diervoederindustrie 2017* 118,0 3,6
Binnenlandse afzet 11 Drankenindustrie 2017* 117,7 5,4
Binnenlandse afzet 1102 Wijnindustrie (uit druiven) 2017*
Binnenlandse afzet 1107 Frisdrankindustrie 2017* 113,4 6,5
Binnenlandse afzet 12 Tabaksindustrie 2017* 122,9 1,2
Binnenlandse afzet 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017* 116,0 0,4
Binnenlandse afzet 13 Textielindustrie 2017* 115,7 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2010=100. De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar van januari 1981 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over augustus 2017 tot en met december 2017 en het jaarcijfer 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 19 maart 2018 in verband met de basisverlegging van 2010=100 naar 2015=100. De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2015=100 in de tabel Producentenprijsindex; afzetprijzen naar bedrijfstak, SBI 2008, 2015=100.
Voor meer informatie, zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2015=100 in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (PPI) basis 2010=100 is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten. De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen. Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Ontwikkeling t.o.v. 1 jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. 1 maand eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode.
Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.