Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning 2012 Nederland 7.386.743 48.668 42.193 13.653 26.278 11.604 62.534 7.449.298
Woning 2013 Nederland 7.449.298 49.311 63.837 12.903 18.427 4.196 86.014 7.535.315
Woning 2014 Nederland 7.535.315 45.170 34.242 10.989 16.151 371 52.643 7.587.964
Woning 2015 Nederland 7.587.964 48.381 30.015 11.519 14.005 464 53.336 7.641.323
Woning 2016 Nederland 7.641.323 54.849 30.819 10.138 31.169 490 44.851 7.686.178
Woning 2017 Nederland 7.686.178 62.982 27.632 12.862 23.154 209 54.807 7.740.984
Woning 2018 Nederland 7.740.984 66.585 26.976 8.759 11.267 386 73.921 7.814.912
Woning 2019 Nederland 7.814.911 71.548 26.525 10.684 11.203 686 76.872 7.891.786
Woning 2020 Nederland 7.891.786 69.985 22.855 10.245 8.286 234 74.543 7.966.331
Woning 2021 Nederland 7.966.331 71.221 25.411 9.925 8.409 952 79.250 8.045.580
Woning 2022 Nederland 8.045.580 74.560 24.077 10.559 8.835 406 79.649 8.125.229
Woning 2012 Groningen (PV) 265.332 803 1.926 399 1.250 1.054 2.134 267.466
Woning 2013 Groningen (PV) 267.466 1.454 3.150 562 698 277 3.621 271.087
Woning 2014 Groningen (PV) 271.087 1.088 1.997 263 1.189 54 1.687 272.774
Woning 2015 Groningen (PV) 272.774 1.459 1.296 308 502 -13 1.932 274.719
Woning 2016 Groningen (PV) 274.719 1.717 1.243 526 439 12 2.007 276.728
Woning 2017 Groningen (PV) 276.728 1.714 1.776 274 2.832 1 385 277.113
Woning 2018 Groningen (PV) 277.113 2.142 1.533 541 593 8 2.549 279.662
Woning 2019 Groningen (PV) 279.662 2.391 1.029 500 590 55 2.385 282.047
Woning 2020 Groningen (PV) 282.047 3.153 1.130 707 620 9 2.965 285.012
Woning 2021 Groningen (PV) 285.012 2.398 1.437 665 558 -56 2.556 287.568
Woning 2022 Groningen (PV) 287.568 3.204 1.330 753 754 -33 2.994 290.562
Woning 2012 Fryslân (PV) 287.341 1.269 2.045 567 1.303 596 2.040 289.381
Woning 2013 Fryslân (PV) 289.381 1.360 3.146 348 1.450 92 2.800 292.181
Woning 2014 Fryslân (PV) 292.181 1.595 1.923 712 779 -39 1.988 294.169
Woning 2015 Fryslân (PV) 294.169 1.329 895 400 460 7 1.371 295.540
Woning 2016 Fryslân (PV) 295.540 1.413 859 363 987 1 923 296.463
Woning 2017 Fryslân (PV) 296.463 1.708 1.049 335 485 25 1.962 298.425
Woning 2018 Fryslân (PV) 298.425 1.926 884 387 701 91 1.813 300.238
Woning 2019 Fryslân (PV) 300.238 2.197 1.214 758 329 16 2.340 302.578
Woning 2020 Fryslân (PV) 302.578 2.163 780 604 230 6 2.115 304.693
Woning 2021 Fryslân (PV) 304.693 1.936 848 628 202 -14 1.940 306.633
Woning 2022 Fryslân (PV) 306.633 2.259 763 368 684 165 2.135 308.768
Woning 2012 Drenthe (PV) 219.432 737 1.006 258 6.055 28 -4.542 214.890
Woning 2013 Drenthe (PV) 214.890 1.300 2.858 582 622 181 3.135 218.025
Woning 2014 Drenthe (PV) 218.025 639 611 251 586 -55 358 218.383
Woning 2015 Drenthe (PV) 218.383 742 452 497 454 -1 242 218.625
Woning 2016 Drenthe (PV) 218.625 1.021 697 495 667 59 615 219.240
Woning 2017 Drenthe (PV) 219.240 1.397 659 326 196 44 1.578 220.818
Woning 2018 Drenthe (PV) 220.818 1.344 632 434 158 -5 1.379 222.197
Woning 2019 Drenthe (PV) 222.197 1.568 602 393 737 14 1.054 223.251
Woning 2020 Drenthe (PV) 223.251 1.450 579 280 539 95 1.305 224.556
Woning 2021 Drenthe (PV) 224.556 1.739 617 420 173 0 1.763 226.319
Woning 2022 Drenthe (PV) 226.319 1.459 810 345 350 14 1.588 227.907
Woning 2012 Overijssel (PV) 482.575 2.537 1.567 874 976 562 2.816 485.392
Woning 2013 Overijssel (PV) 485.392 2.786 2.706 1.443 2.113 248 2.184 487.577
Woning 2014 Overijssel (PV) 487.577 3.367 1.748 1.155 1.342 30 2.648 490.227
Woning 2015 Overijssel (PV) 490.227 3.662 1.497 873 896 139 3.529 493.757
Woning 2016 Overijssel (PV) 493.757 3.652 2.351 1.049 1.358 8 3.604 497.361
Woning 2017 Overijssel (PV) 497.361 3.817 1.847 408 2.620 -46 2.590 499.951
Woning 2018 Overijssel (PV) 499.951 4.169 2.316 511 548 -34 5.392 505.343
Woning 2019 Overijssel (PV) 505.343 4.611 1.562 491 816 87 4.953 510.296
Woning 2020 Overijssel (PV) 510.296 4.045 1.343 362 337 8 4.697 514.993
Woning 2021 Overijssel (PV) 514.993 3.553 1.026 651 359 -4 3.565 518.558
Woning 2022 Overijssel (PV) 518.558 3.920 1.428 473 478 -39 4.358 522.916
Woning 2012 Flevoland (PV) 158.061 1.148 289 142 19 159 1.435 159.496
Woning 2013 Flevoland (PV) 159.496 1.134 810 138 48 258 2.016 161.512
Woning 2014 Flevoland (PV) 161.512 1.005 381 45 120 -2 1.219 162.731
Woning 2015 Flevoland (PV) 162.731 1.108 160 49 1.071 39 187 162.918
Woning 2016 Flevoland (PV) 162.918 1.339 154 127 50 -5 1.311 164.229
Woning 2017 Flevoland (PV) 164.229 2.246 268 29 407 180 2.258 166.487
Woning 2018 Flevoland (PV) 166.487 2.570 347 64 107 4 2.750 169.237
Woning 2019 Flevoland (PV) 169.237 2.767 328 65 49 7 2.988 172.227
Woning 2020 Flevoland (PV) 172.227 2.596 158 34 154 -134 2.432 174.659
Woning 2021 Flevoland (PV) 174.659 3.001 221 48 48 215 3.341 178.000
Woning 2022 Flevoland (PV) 178.000 2.820 426 57 41 17 3.165 181.165
Woning 2012 Gelderland (PV) 845.200 6.987 9.914 1.613 2.813 2.161 14.636 859.853
Woning 2013 Gelderland (PV) 859.853 6.114 6.843 2.085 1.995 679 9.556 869.410
Woning 2014 Gelderland (PV) 869.410 6.974 3.745 1.042 1.439 13 8.251 877.662
Woning 2015 Gelderland (PV) 877.662 6.714 4.117 1.661 1.138 -25 8.007 885.678
Woning 2016 Gelderland (PV) 885.678 7.975 4.186 1.030 8.872 124 2.383 888.062
Woning 2017 Gelderland (PV) 888.062 8.313 2.105 3.479 1.068 55 5.926 893.989
Woning 2018 Gelderland (PV) 893.989 8.973 3.051 894 1.870 1 9.261 903.256
Woning 2019 Gelderland (PV) 903.256 8.830 2.592 1.393 959 46 9.116 912.372
Woning 2020 Gelderland (PV) 912.372 9.392 2.525 987 781 3 10.152 922.524
Woning 2021 Gelderland (PV) 922.524 7.378 3.835 940 882 201 9.592 932.116
Woning 2022 Gelderland (PV) 932.116 7.815 2.723 889 879 -28 8.742 940.858
Woning 2012 Utrecht (PV) 528.126 5.692 2.342 936 1.145 516 6.469 534.595
Woning 2013 Utrecht (PV) 534.595 3.763 2.953 581 2.093 441 4.483 539.078
Woning 2014 Utrecht (PV) 539.078 3.503 2.453 484 1.153 76 4.395 543.473
Woning 2015 Utrecht (PV) 543.473 3.987 1.782 706 482 60 4.641 548.114
Woning 2016 Utrecht (PV) 548.114 5.441 2.031 630 661 10 6.191 554.305
Woning 2017 Utrecht (PV) 554.305 5.783 3.162 572 5.278 164 3.259 557.564
Woning 2018 Utrecht (PV) 557.564 5.598 1.963 470 401 3 6.693 564.257
Woning 2019 Utrecht (PV) 578.906 6.018 1.946 399 558 11 7.018 585.924
Woning 2020 Utrecht (PV) 585.924 6.344 2.735 488 644 -72 7.875 593.799
Woning 2021 Utrecht (PV) 593.799 6.279 2.034 530 545 59 7.297 601.096
Woning 2022 Utrecht (PV) 601.096 6.754 1.433 503 556 -29 7.099 608.195
Woning 2012 Noord-Holland (PV) 1.253.527 8.060 5.162 2.813 2.277 1.130 9.262 1.262.792
Woning 2013 Noord-Holland (PV) 1.262.792 7.833 11.826 1.825 2.370 275 15.739 1.278.533
Woning 2014 Noord-Holland (PV) 1.278.533 7.793 5.838 2.055 2.550 110 9.136 1.287.671
Woning 2015 Noord-Holland (PV) 1.287.671 10.168 6.624 1.595 2.889 115 12.423 1.300.094
Woning 2016 Noord-Holland (PV) 1.300.094 10.822 5.600 1.529 7.521 -115 7.257 1.307.353
Woning 2017 Noord-Holland (PV) 1.307.353 10.944 4.382 2.372 2.169 198 10.983 1.318.336
Woning 2018 Noord-Holland (PV) 1.318.336 13.968 5.510 1.461 2.145 -110 15.762 1.334.099
Woning 2019 Noord-Holland (PV) 1.334.098 13.876 4.937 2.286 1.958 82 14.651 1.348.750
Woning 2020 Noord-Holland (PV) 1.348.750 10.649 3.045 1.514 1.294 163 11.049 1.359.800
Woning 2021 Noord-Holland (PV) 1.359.800 14.608 5.583 1.081 2.104 143 17.149 1.376.949
Woning 2022 Noord-Holland (PV) 1.376.949 14.393 4.393 2.326 1.350 -19 15.091 1.392.040
Woning 2012 Zuid-Holland (PV) 1.605.453 10.070 7.962 2.897 4.227 2.287 13.195 1.618.648
Woning 2013 Zuid-Holland (PV) 1.618.648 10.911 12.687 3.095 3.777 723 17.449 1.636.097
Woning 2014 Zuid-Holland (PV) 1.636.097 8.434 8.052 2.290 2.960 89 11.325 1.647.422
Woning 2015 Zuid-Holland (PV) 1.647.422 9.968 4.906 2.348 2.833 119 9.812 1.657.234
Woning 2016 Zuid-Holland (PV) 1.657.234 11.090 6.527 2.253 6.499 591 9.456 1.666.690
Woning 2017 Zuid-Holland (PV) 1.666.690 13.216 6.204 2.883 4.986 -607 10.944 1.677.634
Woning 2018 Zuid-Holland (PV) 1.677.634 11.336 5.192 2.001 2.221 226 12.532 1.690.166
Woning 2019 Zuid-Holland (PV) 1.675.517 13.565 7.663 2.172 2.398 713 17.371 1.692.888
Woning 2020 Zuid-Holland (PV) 1.692.888 15.326 5.437 2.375 1.630 46 16.804 1.709.692
Woning 2021 Zuid-Holland (PV) 1.709.692 13.562 4.580 2.313 1.491 66 14.404 1.724.095
Woning 2022 Zuid-Holland (PV) 1.724.095 14.564 5.067 2.823 1.814 118 15.112 1.739.207
Woning 2012 Zeeland (PV) 181.244 1.145 1.081 411 3.096 406 -875 180.369
Woning 2013 Zeeland (PV) 180.369 866 1.762 312 433 117 2.000 182.368
Woning 2014 Zeeland (PV) 182.368 857 845 354 1.060 11 299 182.668
Woning 2015 Zeeland (PV) 182.668 989 783 414 431 16 943 183.611
Woning 2016 Zeeland (PV) 183.611 1.073 423 188 413 -152 743 184.354
Woning 2017 Zeeland (PV) 184.354 1.163 568 308 515 2 910 185.264
Woning 2018 Zeeland (PV) 185.264 1.251 389 169 260 53 1.264 186.528
Woning 2019 Zeeland (PV) 186.528 1.369 390 337 331 -8 1.083 187.611
Woning 2020 Zeeland (PV) 187.611 1.542 521 732 398 16 949 188.560
Woning 2021 Zeeland (PV) 188.560 1.281 403 419 430 2 837 189.397
Woning 2022 Zeeland (PV) 189.397 1.592 505 425 534 42 1.180 190.577
Woning 2012 Noord-Brabant (PV) 1.050.426 8.142 5.386 2.275 1.634 2.342 11.961 1.062.387
Woning 2013 Noord-Brabant (PV) 1.062.387 9.782 8.559 1.048 1.546 649 16.396 1.078.783
Woning 2014 Noord-Brabant (PV) 1.078.783 7.751 3.546 1.264 1.458 58 8.633 1.087.416
Woning 2015 Noord-Brabant (PV) 1.087.416 6.924 5.642 1.693 1.830 -60 8.983 1.096.399
Woning 2016 Noord-Brabant (PV) 1.096.399 7.468 4.312 1.461 2.326 -96 7.897 1.104.296
Woning 2017 Noord-Brabant (PV) 1.104.296 10.450 3.871 1.035 1.619 141 11.808 1.116.102
Woning 2018 Noord-Brabant (PV) 1.116.102 11.078 3.843 1.056 1.279 159 12.745 1.128.847
Woning 2019 Noord-Brabant (PV) 1.128.847 11.989 2.992 1.368 1.571 -278 11.764 1.140.611
Woning 2020 Noord-Brabant (PV) 1.140.611 10.561 2.690 1.447 1.085 95 10.814 1.151.426
Woning 2021 Noord-Brabant (PV) 1.151.426 11.930 2.866 1.186 839 217 12.988 1.164.414
Woning 2022 Noord-Brabant (PV) 1.164.414 12.358 3.534 1.266 894 128 13.860 1.178.274
Woning 2012 Limburg (PV) 510.026 2.078 3.513 468 1.483 363 4.003 514.029
Woning 2013 Limburg (PV) 514.029 2.008 6.537 884 1.282 256 6.635 520.664
Woning 2014 Limburg (PV) 520.664 2.164 3.103 1.074 1.515 26 2.704 523.368
Woning 2015 Limburg (PV) 523.368 1.331 1.861 975 1.019 68 1.266 524.634
Woning 2016 Limburg (PV) 524.634 1.838 2.436 487 1.376 53 2.464 527.097
Woning 2017 Limburg (PV) 527.097 2.231 1.741 841 979 52 2.204 529.301
Woning 2018 Limburg (PV) 529.301 2.230 1.316 771 984 -10 1.781 531.082
Woning 2019 Limburg (PV) 531.082 2.367 1.270 522 907 -59 2.149 533.231
Woning 2020 Limburg (PV) 533.231 2.764 1.912 715 574 -1 3.386 536.617
Woning 2021 Limburg (PV) 536.617 3.556 1.961 1.044 778 123 3.818 540.435
Woning 2022 Limburg (PV) 540.435 3.422 1.665 331 501 70 4.325 544.760
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf 2021 is het CBS volledig overgegaan op het gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot een trendbreuken in de voorraad en heeft alleen als consequentie dat de statussen waarin een verblijfsobject zich bevindt, kunnen worden verbijzonderd.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2023, en het eerste kwartaal van 2023 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 september 2023:
De voorlopige cijfers van augustus 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2024 worden de definitieve cijfers van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.