Burgers en politie; persoonskenmerken


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de ervaringen van burgers met de politie centraal. Het gaat om contacten met de politie en de tevredenheid van de burger over de politie. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

In 2019 zijn er in de vraagblokken 'tevredenheid laatste politiecontact' en 'oordeel functioneren politie algemeen' beperkte wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie zie de onder 4 opgenomen beschrijving van verschillen in de vragenlijst 2019 t.o.v. 2017.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 7 april 2020
De cijfers over het onderwerp Aangifte (via internet of persoonlijk) waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 30 maart 2018
De cijfers van 2014 naar seksuele geaardheid werden gecorrigeerd.
De volgorde van de cijfers van hetero mannen, hetero vrouwen, weet niet en geen antwoord werd abusievelijk niet goed weergegeven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Burgers en politie; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Contact van burgers met politieContact met politie in eigen gemeente (% contact gehad) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactTotaal (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactTotaal (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactHandhaving (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactAangifte/melding (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactAndere (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactOp initiatief politie (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactOp initiatief burger (in % van laatste contact) Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - tevreden (% ) Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - ontevreden (% ) Functioneren politieBuurtTotale functioneren - tevreden (% ) Functioneren politieBuurtTotale functioneren - ontevreden (% ) BuurtOordeel beschikbaarheid politieJe ziet politie te weinig in de buurt (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieKomt hier te weinig uit auto (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieIs hier te weinig aanspreekbaar (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieHeeft te weinig tijd voor allerlei zaken (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieKomt niet snel als je ze roept (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieBeschikbaarheid politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10))
Totaal personen Waarde 2012 27,7 58,6 19,2 29,5 20,6 14,0 26,8 17,3 28,9 10,2 25,3 9,2 51,7 44,4 37,2 31,2 20,4 4,3
Totaal personen Waarde 2017 22,3 61,4 16,6 24,4 19,5 11,9 21,8 15,6 32,2 7,8 27,1 7,2 47,8 40,6 33,5 29,9 16,1 4,5
Totaal personen Waarde 2019 19,0 65,6 15,3 21,8 16,8 12,5 19,3 14,6 35,2 7,0 28,0 6,1 47,4 38,9 31,7 28,3 14,1 4,7
Geslacht: Mannen Waarde 2012 29,5 56,5 21,3 31,0 23,0 15,2 29,3 18,8 31,3 12,7 28,0 10,9 52,4 46,9 38,9 33,5 21,5 4,3
Geslacht: Mannen Waarde 2017 23,1 59,9 18,2 25,8 21,5 12,6 23,3 16,9 34,7 9,8 30,1 8,6 48,4 42,8 34,7 32,0 16,6 4,5
Geslacht: Mannen Waarde 2019 19,6 64,1 16,8 23,1 18,6 13,2 21,1 15,9 38,1 8,9 31,2 7,2 48,1 41,0 32,7 29,9 14,5 4,6
Geslacht: Vrouwen Waarde 2012 26,0 60,8 17,0 27,1 18,2 12,9 23,1 15,7 26,5 7,8 22,6 7,5 50,8 41,4 35,1 28,4 19,1 4,4
Geslacht: Vrouwen Waarde 2017 21,5 63,0 15,0 22,1 17,6 11,2 19,4 14,3 29,8 5,8 24,3 5,8 46,9 37,9 32,0 27,3 15,4 4,6
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 18,3 67,1 13,7 19,2 15,0 11,8 16,3 13,4 32,4 5,2 24,8 5,1 46,5 36,3 30,4 26,4 13,7 4,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens