Burgers en politie; regio

Bewerk tabel

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de ervaringen van burgers met de politie centraal. Het gaat om contacten met de politie en de tevredenheid van de burger over de politie. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de landsdelen en provincies, en daarnaast ook voor de regionale politie eenheden, politie districten, politie basisteams en voor alle gemeenten met meer dan 70 000 inwoners. Van deze gemeenten met meer dan 70 000 inwoners zijn ook de cijfers van de stedennetwerken G4 en G32 en de overige gemeenten die niet tot deze stedennetwerken behoren opgenomen.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

In 2019 zijn er in de vraagblokken 'tevredenheid laatste politiecontact' en 'oordeel functioneren politie algemeen' beperkte wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie zie de onder 4 opgenomen beschrijving van verschillen in de vragenlijst 2019 t.o.v. 2017.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 8 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Daarnaast is bij reden ontevredenheid politiecontact de tekst bij het label van aangifte gewijzigd en is het cijfer aangepast. Ook is hier de categorie ‘anders’ uitgepunt vanwege onvergelijkbaarheid. Verder waren de cijfers van de schaalscore Vertrouwen in de politie onjuist en zijn deze vervangen door de correcte cijfers.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Burgers en politie; regio

Marges Regio's Perioden Contact van burgers met politieContact met politie in eigen gemeente (% contact gehad) Reden van contactVanwege handhavingHandhaving totaal (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege handhavingBekeuring (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege handhavingWaarschuwing of controle door politie (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege aangifte/meldingAangifte/melding totaal (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege aangifte/meldingAangifte (via internet en proc verb) (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege aangifte/meldingMelding verdachte situatie/delict (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege andere contactenAndere contacten totaal (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege andere contactenOpgeroepen als getuige i.v.m. delict (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege andere contactenVerloren/gevonden voorwerpen (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege andere contactenVragen om hulp, advies e.d. (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege andere contactenSociaal contact/praatje (in % van laatste contact) Reden van contactVanwege andere contactenAnders (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieInitiatief contactContact op initiatief van politie (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieInitiatief contactContact op initiatief van burger (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieWijze van contactPersoonlijk (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieWijze van contactTelefonisch (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieWijze van contactVia sociale media op internet (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieWijze van contactAnders via internet (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieWijze van contactAnders, niet via internet (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactTotaal (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactHandhaving (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactAangifte/melding (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactAnders (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactOp initiatief politie (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactOp initiatief burger (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactTotaal (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactHandhaving (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactAangifte/melding (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactAndere (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactOp initiatief politie (in % van laatste contact) (On)Tevredenheid contact politieOntevreden over contactOp initiatief burger (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieRedenen ontevredenheid contact politiePolitie liet mij te lang wachten (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieRedenen ontevredenheid contact politiePolitie gaf onvoldoende informatie (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieRedenen ontevredenheid contact politiePolitie was onverschillig (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieRedenen ontevredenheid contact politiePolitie heeft problemen niet opgelost (in % van laatste contact) Contact van burgers met politieRedenen ontevredenheid contact politieAnders (in % van laatste contact) Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - tevreden (% ) Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - neutraal (% ) Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - ontevreden (% ) Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - geen oordeel (% ) AlgemeenOordeel over politie Weet hoe ze criminelen moet vangen (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Wil contact hebben met de burgers (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Houdt rekening met de wensen bevolking (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Werkt goed samen met bewoners (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Indien nodig, dan is de politie er (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Is benaderbaar (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Informeert de burgers (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Bestrijd succesvol de criminaliteit (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Zal het uiterste doen om je te helpen (% '(helemaal) eens') AlgemeenOordeel over politie Vertrouwen in politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10)) AlgemeenOordeel over politie Politie als crimefighter - schaalscore (Schaalscore (0 - 10)) AlgemeenOordeel over politie Wederkerigheid politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10)) AlgemeenOordeel over politie Communicatie politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10)) Functioneren politieBuurtTotale functioneren - tevreden (% ) Functioneren politieBuurtTotale functioneren - neutraal (% ) Functioneren politieBuurtTotale functioneren - ontevreden (% ) Functioneren politieBuurtTotale functioneren - geen oordeel (% ) BuurtOordeel optreden politieBiedt burgers in buurt bescherming (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieHeeft hier contact met buurtbewoners (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieReageert op problemen hier in buurt (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieDe politie doet in deze buurt haar best (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieDe politie pakt buurtzaken efficiënt aan (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieZe bekeuren hier te weinig (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieDe politie neemt je serieus (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel optreden politieOptreden politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10)) BuurtOordeel beschikbaarheid politieJe ziet politie te weinig in de buurt (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieKomt hier te weinig uit auto (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieIs hier te weinig aanspreekbaar (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieHeeft te weinig tijd voor allerlei zaken (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieKomt niet snel als je ze roept (% '(helemaal) eens') BuurtOordeel beschikbaarheid politieBeschikbaarheid politie - schaalscore (Schaalscore (0 - 10))
Waarde Groningen (PV) 2019 17,5 12,3 5,5 6,7 41,3 16,2 25,1 46,4 3,2 4,4 6,9 5,1 23,3 15,5 84,5 52,7 35,3 . 6,8 7,0 67,1 . 64,5 71,7 63,0 67,8 15,3 . 18,8 8,8 23,5 13,8 15,8 4,5 30,6 31,5 . 35,5 18,0 7,3 39,2 46,5 42,1 41,1 33,2 . 49,0 29,3 27,2 65,1 6,6 5,7 5,6 5,7 27,7 14,9 6,0 51,4 50,2 20,9 42,6 43,8 25,4 28,2 51,5 5,7 44,8 37,2 31,7 26,1 14,1 4,6
Waarde Friesland (PV) 2019 17,4 12,5 5,6 6,9 40,0 12,3 27,7 47,5 2,7 2,3 12,6 6,7 19,5 15,3 84,7 56,5 31,4 . 5,4 7,8 66,9 . 65,5 71,5 54,9 69,0 13,2 . 15,7 7,5 21,9 11,6 13,5 8,3 18,5 39,3 . 37,4 17,6 5,5 39,5 48,7 49,3 43,5 41,8 . 56,7 35,3 28,2 68,1 6,6 5,7 5,8 5,9 29,0 14,3 4,5 52,2 53,6 29,9 50,6 48,9 31,3 33,8 56,8 5,9 42,3 34,4 28,0 24,1 12,0 5,0
Waarde Drenthe (PV) 2019 16,1 12,0 5,0 7,0 35,7 16,6 19,1 52,3 4,7 3,1 12,0 5,6 21,4 16,8 83,2 62,6 27,4 . 3,5 5,2 65,8 . 59,7 70,2 . 64,5 18,6 . 22,8 16,0 . 19,3 17,9 16,5 33,0 36,9 . 32,5 19,7 6,6 41,3 47,3 46,4 39,3 36,0 . 51,3 32,0 24,8 63,6 6,6 5,6 5,6 5,9 25,4 15,3 5,8 53,5 47,0 25,4 43,3 46,4 24,8 32,0 51,2 5,6 44,4 37,0 30,1 29,0 14,7 4,7
Waarde Overijssel (PV) 2019 17,5 9,6 3,5 6,1 38,7 11,6 27,2 51,6 3,9 2,9 10,8 8,5 21,0 13,5 86,5 53,6 35,7 2,6 5,2 5,4 71,3 59,2 73,3 72,0 66,1 72,1 12,7 17,2 11,2 12,9 13,1 12,6 16,1 9,6 23,7 34,6 . 37,8 19,0 5,5 37,7 48,3 47,6 44,5 40,0 . 52,8 35,8 29,2 67,2 6,7 5,8 5,9 5,9 31,4 15,2 4,8 48,7 52,2 28,8 47,9 49,5 29,4 30,6 56,9 5,9 43,8 35,3 27,6 23,8 12,2 4,9
Waarde Flevoland (PV) 2019 21,7 11,7 6,2 5,5 40,9 15,4 25,5 47,4 3,4 3,1 8,4 7,2 20,5 15,1 84,9 55,7 30,2 2,8 6,7 7,3 65,9 65,7 64,7 67,0 63,9 66,3 16,6 16,7 15,5 17,6 20,7 15,9 11,4 8,7 24,0 39,2 . 37,0 23,0 8,5 31,5 44,2 42,9 38,5 35,4 . 52,9 35,0 25,4 64,6 6,5 5,5 5,7 5,7 30,6 19,4 5,5 44,6 49,5 29,9 49,3 46,9 30,2 28,6 52,5 5,7 46,4 41,0 32,9 28,5 14,1 4,7
Waarde Gelderland (PV) 2019 17,8 10,7 4,5 6,2 40,9 11,6 29,3 48,4 3,3 2,2 9,6 8,6 22,1 14,0 86,0 51,3 37,3 1,9 5,7 6,5 67,3 56,4 67,3 69,8 59,5 68,6 15,4 24,2 16,7 12,3 20,8 14,5 22,0 6,9 27,3 32,9 . 35,5 20,2 6,7 37,6 45,4 45,1 40,9 37,8 . 49,5 33,8 26,3 64,3 6,5 5,6 5,8 5,8 27,3 16,0 5,2 51,5 49,3 28,2 45,7 46,1 26,5 28,7 52,2 5,8 47,9 36,6 31,5 27,5 14,1 4,6
Waarde Utrecht (PV) 2019 20,1 13,2 5,0 8,2 42,8 14,9 27,9 44,0 4,0 2,3 8,7 7,0 18,7 17,3 82,7 51,2 36,4 1,1 7,6 7,9 65,6 57,8 62,7 70,7 56,3 67,5 15,4 22,5 17,7 11,0 20,4 14,3 13,7 7,4 23,6 40,0 . 37,9 20,7 6,8 34,7 47,6 47,5 43,0 36,9 . 52,8 33,7 27,0 65,7 6,6 5,6 5,8 5,8 28,2 17,5 5,8 48,4 51,8 26,9 46,7 47,7 25,4 30,1 53,3 5,8 45,9 38,5 29,7 25,7 11,7 4,7
Waarde Noord-Holland (PV) 2019 20,3 11,0 4,6 6,4 42,5 16,9 25,6 46,6 2,8 3,3 9,2 7,7 19,9 13,8 86,2 54,5 32,8 1,1 7,1 8,0 64,0 50,8 61,7 69,1 54,9 65,4 16,3 25,2 18,7 12,0 21,7 15,4 20,5 10,6 26,1 35,8 . 36,0 21,8 7,4 34,8 42,4 41,0 37,7 32,8 . 51,2 30,1 24,4 62,1 6,4 5,4 5,6 5,6 28,5 18,7 7,0 45,8 49,6 25,6 44,2 46,4 25,5 29,2 50,2 5,6 45,7 38,6 30,3 28,5 13,1 4,7
Waarde Zuid-Holland (PV) 2019 20,5 11,0 4,1 7,0 40,0 14,7 25,3 49,0 2,9 2,2 9,9 9,8 20,1 13,9 86,1 54,5 34,7 1,2 6,1 6,6 64,7 56,6 63,1 67,9 59,0 65,7 14,9 18,7 16,5 12,8 18,6 14,3 20,9 9,6 24,3 37,9 . 36,7 21,9 7,2 34,2 46,2 44,4 39,4 35,6 . 50,2 32,4 27,0 64,3 6,5 5,6 5,7 5,7 29,8 18,6 6,8 44,9 50,9 28,5 46,1 48,3 27,2 31,2 51,1 5,8 47,2 39,9 32,2 28,8 14,7 4,6
Waarde Zeeland (PV) 2019 18,4 14,3 6,3 8,0 33,6 12,6 21,0 52,0 3,0 2,8 9,0 8,9 23,8 17,3 82,7 58,8 29,9 . 3,4 6,6 70,3 67,1 69,1 72,0 71,1 70,2 13,4 8,1 14,9 13,8 8,5 14,4 17,0 9,4 23,8 46,9 . 32,1 19,8 5,9 42,2 48,1 41,4 40,1 35,2 . 48,9 32,2 26,1 65,5 6,5 5,6 5,5 5,6 27,5 17,4 5,9 49,2 46,8 22,2 43,2 44,5 27,7 30,6 53,6 5,5 49,9 41,1 36,8 30,1 15,1 4,5
Waarde Noord-Brabant (PV) 2019 17,7 11,0 5,4 5,5 43,7 13,8 29,8 45,3 3,1 2,1 9,1 7,4 19,6 14,0 86,0 47,3 39,0 2,4 8,2 7,6 64,4 54,6 63,8 67,4 60,2 65,1 15,0 22,0 15,7 12,6 17,9 14,5 22,9 10,5 22,6 35,1 . 32,5 21,1 7,5 38,9 42,8 43,6 39,0 35,3 . 48,0 32,7 23,8 62,3 6,4 5,4 5,6 5,7 25,9 16,6 6,1 51,3 45,8 25,0 43,9 44,7 25,5 31,9 49,6 5,6 50,8 40,0 34,0 30,5 15,4 4,5
Waarde Limburg (PV) 2019 18,0 9,5 2,8 6,6 40,2 16,3 23,9 50,3 3,3 1,9 10,2 7,9 22,5 12,8 87,2 54,1 33,5 1,4 6,9 7,3 63,5 57,0 59,3 68,1 62,4 63,7 16,9 25,2 18,1 14,3 22,0 16,1 16,1 9,1 30,1 44,0 . 28,9 22,0 7,9 41,2 43,1 42,1 35,5 33,3 . 46,4 30,9 22,8 60,5 6,3 5,4 5,5 5,5 23,1 18,0 7,0 52,0 43,6 24,5 40,5 39,8 24,1 37,0 47,5 5,5 53,9 44,7 35,8 33,1 17,9 4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens