Preventie; regio

Bewerk tabel

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan het thema preventie centraal. Het gaat om preventief gedrag van burgers en de aanwezigheid van technische preventieve voorzieningen om de eigen woning te beveiligen. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de landsdelen en provincies, en daarnaast ook voor de regionale politie eenheden, politie districten, politie basisteams en voor alle gemeenten met meer dan 70 000 inwoners. Van deze gemeenten met meer dan 70 000 inwoners zijn ook de cijfers van de stedennetwerken G4 en G32 en de overige gemeenten die niet tot deze stedennetwerken behoren opgenomen.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

In 2019 zijn er binnen het vraagblok preventie beperkte wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie zie de onder 4 opgenomen beschrijving van verschillen in de vragenlijst 2019 t.o.v. 2017.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 7 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers over de 70.000 plus gemeenten waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Preventie; regio

Marges Perioden Regio's Sociaal-preventief gedrag 's Avonds licht branden bij afwezigheid (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Fiets in bewaakte fietsenstalling (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Waardevolle spullen meenemen uit auto (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Waardevolle spullen thuis laten (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Sociaal preventief gedrag - schaalscore (schaalscore (0-10)) Preventieve voorzieningen in rond woningExtra veiligheidssloten op buitendeuren (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningRolluiken voor ramen en of deuren (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningBuitenverlichting (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningAlarminstallatie (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningPreventie in rond woning - somscore (somscore (0-4))
Waarde 2019 Groningen (PV) 37,9 28,7 59,7 25,9 1,5 56,5 10,1 71,1 7,7 1,5
Waarde 2019 Friesland (PV) 44,4 28,4 59,7 26,3 1,6 61,7 6,8 80,7 8,9 1,6
Waarde 2019 Drenthe (PV) 45,4 30,5 64,8 27,9 1,7 64,6 16,2 84,2 11,2 1,8
Waarde 2019 Overijssel (PV) 46,4 34,8 67,5 29,3 1,8 61,8 22,5 82,2 10,0 1,8
Waarde 2019 Flevoland (PV) 48,5 34,2 68,9 29,1 1,8 64,4 14,1 80,5 16,5 1,8
Waarde 2019 Gelderland (PV) 47,2 37,8 71,6 30,0 1,9 64,8 25,4 81,5 12,0 1,8
Waarde 2019 Utrecht (PV) 44,1 37,8 75,1 28,0 1,8 63,9 13,8 72,3 12,0 1,6
Waarde 2019 Noord-Holland (PV) 39,2 32,1 66,6 26,5 1,6 61,2 11,7 65,2 11,8 1,5
Waarde 2019 Zuid-Holland (PV) 43,3 37,0 69,1 28,7 1,8 64,2 14,8 66,6 12,5 1,6
Waarde 2019 Zeeland (PV) 43,6 27,5 65,5 27,8 1,6 59,8 37,4 76,8 10,3 1,8
Waarde 2019 Noord-Brabant (PV) 49,5 45,5 73,6 33,6 2,0 65,4 29,7 80,9 14,1 1,9
Waarde 2019 Limburg (PV) 55,6 41,8 71,8 35,7 2,0 65,6 50,4 79,6 16,5 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens