Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van zakelijke dienstverleners (SBI 2008 sectie M en N). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 4e kwartaal 126,7 8,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 113,8 7,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 1e kwartaal 109,2 8,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 2e kwartaal 121,2 7,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 3e kwartaal 121,7 6,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 4e kwartaal 133,5 5,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 121,4 6,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 1e kwartaal* 116,6 6,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 2e kwartaal* 128,0 5,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 3e kwartaal* 129,1 6,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 4e kwartaal* 141,3 5,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2017* 128,8 6,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 4e kwartaal 134,4 13,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 126,8 11,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1e kwartaal 120,6 12,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2e kwartaal 136,7 8,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 3e kwartaal 152,3 8,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 4e kwartaal 145,2 8,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 138,7 9,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1e kwartaal* 131,1 8,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 2e kwartaal* 149,1 9,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 3e kwartaal* 163,4 7,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 4e kwartaal* 152,5 5,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017* 149,0 7,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens