Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; omzet, 2010=100, 2005-2017

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; omzet, 2010=100, 2005-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Omzet (2010 = 100) Indexcijfers Totaal uitzenduren (2010 = 100) Indexcijfers Uitzenduren fase A (2010 = 100) Indexcijfers Uitzenduren fase B + C (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Totaal uitzenduren (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitzenduren fase A (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitzenduren fase B + C (%) Seizoenscorrectie Indexcijfers Omzet (2010 = 100) Seizoenscorrectie Indexcijfers Totaal uitzenduren (2010 = 100) Seizoenscorrectie Indexcijfers Uitzenduren fase A (2010 = 100) Seizoenscorrectie Indexcijfers Uitzenduren fase B + C (2010 = 100) Seizoenscorrectie Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Omzet (%) Seizoenscorrectie Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Totaal uitzenduren (%) Seizoenscorrectie Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Uitzenduren fase A (%) Seizoenscorrectie Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder Uitzenduren fase B + C (%)
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2011 107,1 105,5 108,5 101,6 7,1 5,5 8,5 1,6 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 2e kwartaal 105,8 105,3 108,6 100,8 -2,9 -1,4 -2,0 -0,5 105,2 104,9 107,5 101,3 -1,1 -0,6 -1,2 0,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 3e kwartaal 105,6 108,7 111,1 105,4 -3,0 -2,0 -3,4 0,0 103,8 102,9 104,1 101,3 -1,3 -1,9 -3,2 0,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 4e kwartaal 108,0 105,9 105,8 106,0 -3,4 -1,5 -4,0 2,3 103,3 103,0 102,9 103,1 -0,5 0,1 -1,2 1,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012 104,7 104,0 105,8 101,7 -2,3 -1,4 -2,5 0,1 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 1e kwartaal 95,4 92,8 88,6 98,4 -3,9 -3,7 -9,3 4,2 102,8 101,9 99,5 105,1 -0,5 -1,1 -3,3 1,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 2e kwartaal 104,3 103,5 99,6 108,8 -1,4 -1,7 -8,3 7,9 103,9 102,9 98,6 108,6 1,1 1,0 -0,9 3,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 3e kwartaal 107,7 109,4 105,3 114,9 2,0 0,6 -5,2 9,0 105,9 104,0 98,9 110,9 1,9 1,1 0,3 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 4e kwartaal 112,5 109,2 103,9 116,4 4,2 3,2 -1,7 9,8 107,4 106,1 100,4 113,9 1,4 2,0 1,5 2,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 105,0 103,7 99,4 109,6 0,3 -0,3 -6,1 7,8 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 1e kwartaal 100,1 98,4 87,7 113,0 4,9 6,1 -1,1 14,8 107,6 107,5 98,4 119,8 0,2 1,3 -2,0 5,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 2e kwartaal 110,0 110,0 97,8 126,6 5,5 6,3 -1,8 16,4 109,6 109,4 97,1 126,3 1,9 1,8 -1,3 5,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 3e kwartaal 113,8 116,4 104,0 133,2 5,6 6,4 -1,2 15,9 111,8 111,3 97,8 129,4 2,0 1,7 0,7 2,5
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 4e kwartaal 119,0 117,2 103,0 136,5 5,8 7,3 -0,9 17,3 113,9 113,8 99,1 133,7 1,9 2,2 1,3 3,3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 110,7 110,5 98,1 127,3 5,5 6,6 -1,2 16,2 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 1e kwartaal 108,1 106,0 88,2 130,2 8,0 7,7 0,5 15,2 116,2 115,6 99,3 137,8 2,0 1,6 0,2 3,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 2e kwartaal 120,2 119,4 102,7 142,1 9,3 8,6 5,1 12,2 120,4 119,1 102,3 142,1 3,6 3,0 3,0 3,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 3e kwartaal 126,1 128,0 110,9 151,2 10,8 10,0 6,6 13,5 123,9 122,8 104,6 147,4 2,9 3,1 2,2 3,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 4e kwartaal 135,9 130,2 111,2 155,9 14,2 11,1 7,9 14,3 129,8 126,1 106,6 152,1 4,8 2,7 1,9 3,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2015 122,6 120,9 103,2 144,9 10,7 9,4 5,2 13,8 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 1e kwartaal 118,9 115,4 96,0 141,6 10,0 8,8 8,9 8,8 128,2 125,7 107,5 150,4 -1,2 -0,3 0,8 -1,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 2e kwartaal 130,4 128,7 110,3 153,7 8,5 7,8 7,4 8,1 130,3 128,5 110,0 153,5 1,6 2,2 2,3 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 3e kwartaal 133,6 136,4 118,1 161,2 6,0 6,6 6,6 6,6 131,6 130,8 111,7 156,8 1,0 1,8 1,5 2,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 4e kwartaal 142,1 138,4 117,4 166,9 4,6 6,3 5,6 7,0 134,4 133,6 112,6 162,1 2,1 2,1 0,8 3,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 131,3 129,7 110,5 155,8 7,1 7,3 7,0 7,6 . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 1e kwartaal* 126,0 124,7 100,2 158,0 6,0 8,1 4,3 11,5 136,0 136,1 112,5 168,0 1,2 1,9 -0,1 3,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 2e kwartaal* 138,7 142,2 118,8 173,9 6,4 10,5 7,7 13,2 138,5 140,9 117,8 172,3 1,9 3,6 4,7 2,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 3e kwartaal* 142,0 147,4 124,9 177,8 6,2 8,0 5,8 10,3 140,2 141,8 118,1 173,9 1,2 0,6 0,2 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzet en uitzenduren van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Dit betreffen alle bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche (SBI 2008 afdeling 78) met als uitzondering banenpools (SBI 2008 afdeling 78203). Banenpools maken geen deel uit van dit onderzoek. Het aandeel van deze bedrijven binnen de totale uitzendbranche (SBI 78) en de uitzend- en uitleenbureaus; pools (SBI afdeling 782) is met 1 procent gering. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook seizoengecorrigeerde cijfers opgenomen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totaal uitzenduren
Uitzenduren fase A
Ontwikkeling uitzenduren fase A ten opzichte van hetzelfde kwartaal voorgaand jaar.
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase A - Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In fase A is meestal (maar niet altijd) het uitzendbeding opgenomen in het contract. In deze fase is ook sprake van 'uitsluiting van loondoorbetalingsplicht', wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.

Uitzenduren fase B + C
Ontwikkeling uitzenduren fase B + C ten opzichte van hetzelfde kwartaal voorgaand jaar.
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase B - Een uitzendkracht die A heeft doorlopen, stroomt in fase B in. In fase B worden maximaal 8 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 2 jaar.
Fase C - Zodra in fase B meer dan 2 jaar gewerkt is, of het 8e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totaal uitzenduren
Uitzenduren fase A
Ontwikkeling uitzenduren fase A ten opzichte van vergelijkbaar kwartaal voorgaand jaar.
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase A - Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In fase A is meestal (maar niet altijd) het uitzendbeding opgenomen in het contract. In deze fase is ook sprake van 'uitsluiting van loondoorbetalingsplicht', wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.
Uitzenduren fase B + C
Ontwikkeling uitzenduren fase B + C ten opzichte van vergelijkbaar kwartaal voorgaand jaar.
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase B - Een uitzendkracht die A heeft doorlopen, stroomt in fase B in. In fase B worden maximaal 8 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 2 jaar.
Fase C - Zodra in fase B meer dan 2 jaar gewerkt is, of het 8e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.
Seizoenscorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoenscorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totaal uitzenduren
Uitzenduren fase A
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase A - Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In fase A is meestal (maar niet altijd) het uitzendbeding opgenomen in het contract. In deze fase is ook sprake van 'uitsluiting van loondoorbetalingsplicht', wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.
Uitzenduren fase B + C
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase B - Een uitzendkracht die A heeft doorlopen, stroomt in fase B in. In fase B worden maximaal 8 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 2 jaar.
Fase C - Zodra in fase B meer dan 2 jaar gewerkt is, of het 8e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.
Ontwikkeling t.o.v. een kwartaal eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van voorgaand kwartaal. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totaal uitzenduren
Uitzenduren fase A
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase A - Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In fase A is meestal (maar niet altijd) het uitzendbeding opgenomen in het contract. In deze fase is ook sprake van 'uitsluiting van loondoorbetalingsplicht', wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.
Uitzenduren fase B + C
In de wet 'flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de CAO voor uitzendkrachten van de ABU wordt onderscheid gemaakt tussen fase A (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase B + C (uitzendkrachten in vaste dienst) anderzijds.
---
Fase B - Een uitzendkracht die A heeft doorlopen, stroomt in fase B in. In fase B worden maximaal 8 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 2 jaar.
Fase C - Zodra in fase B meer dan 2 jaar gewerkt is, of het 8e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.