Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
45 Autohandel en reparatie 2015 4e kwartaal 121,8 23,6
45 Autohandel en reparatie 2015 103,0 10,6
45 Autohandel en reparatie 2016 1e kwartaal 101,0 7,4
45 Autohandel en reparatie 2016 2e kwartaal 107,2 8,0
45 Autohandel en reparatie 2016 3e kwartaal 97,5 0,7
45 Autohandel en reparatie 2016 4e kwartaal 112,3 -7,7
45 Autohandel en reparatie 2016 104,5 1,5
45 Autohandel en reparatie 2017 1e kwartaal* 109,5 8,4
45 Autohandel en reparatie 2017 2e kwartaal* 112,5 5,0
45 Autohandel en reparatie 2017 3e kwartaal* 101,2 3,8
45 Autohandel en reparatie 2017 4e kwartaal* 113,0 0,6
45 Autohandel en reparatie 2017* 109,1 4,4
451 Autohandel en reparatie 2015 4e kwartaal 125,1 27,9
451 Autohandel en reparatie 2015 102,4 12,2
451 Autohandel en reparatie 2016 1e kwartaal 99,2 8,3
451 Autohandel en reparatie 2016 2e kwartaal 104,2 7,8
451 Autohandel en reparatie 2016 3e kwartaal 95,6 -0,4
451 Autohandel en reparatie 2016 4e kwartaal 112,2 -10,3
451 Autohandel en reparatie 2016 102,8 0,4
451 Autohandel en reparatie 2017 1e kwartaal* 108,2 9,1
451 Autohandel en reparatie 2017 2e kwartaal* 111,3 6,8
451 Autohandel en reparatie 2017 3e kwartaal* 100,7 5,3
451 Autohandel en reparatie 2017 4e kwartaal* 113,0 0,7
451 Autohandel en reparatie 2017* 108,3 5,3
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2015 4e kwartaal 105,6 8,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2015 93,6 3,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 1e kwartaal 90,8 4,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 2e kwartaal 99,1 8,7
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 3e kwartaal 96,7 6,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 4e kwartaal 107,6 1,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 98,6 5,3
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 1e kwartaal* 97,6 7,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 2e kwartaal* 103,5 4,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 3e kwartaal* 95,9 -0,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 4e kwartaal* 114,3 6,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017* 102,8 4,3
453 Handel in auto-onderdelen 2015 4e kwartaal 116,6 9,6
453 Handel in auto-onderdelen 2015 109,2 5,6
453 Handel in auto-onderdelen 2016 1e kwartaal 111,2 5,0
453 Handel in auto-onderdelen 2016 2e kwartaal 119,8 8,0
453 Handel in auto-onderdelen 2016 3e kwartaal 107,5 3,8
453 Handel in auto-onderdelen 2016 4e kwartaal 118,3 1,5
453 Handel in auto-onderdelen 2016 114,2 4,6
453 Handel in auto-onderdelen 2017 1e kwartaal* 119,0 7,0
453 Handel in auto-onderdelen 2017 2e kwartaal* 115,2 -3,8
453 Handel in auto-onderdelen 2017 3e kwartaal* 105,7 -1,7
453 Handel in auto-onderdelen 2017 4e kwartaal* 118,7 0,3
453 Handel in auto-onderdelen 2017* 114,6 0,4
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2015 4e kwartaal 76,3 2,9
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2015 102,9 9,3
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 1e kwartaal 115,8 2,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 2e kwartaal 145,2 11,1
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 3e kwartaal 97,3 7,1
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 4e kwartaal 87,0 14,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 111,3 8,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 1e kwartaal* 115,4 -0,4
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 2e kwartaal* 158,1 8,9
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 3e kwartaal* 101,0 3,8
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 4e kwartaal* 72,2 -17,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017* 111,7 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de motor- en autobranche (SBI 2008 afdeling 45). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
Cijfers van 2017 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 25 mei 2018 opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.


Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.