Autosector boekt meer omzet en is positief over 2018

Ondernemers in de auto- en motorbranche boekten in het derde kwartaal van 2017 bijna 4 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers zijn bovendien positief over 2018: de branche denkt de omzetgroei van de afgelopen kwartalen ook volgend jaar door te kunnen zetten. Dat meldt het CBS in de Kwartaalmonitor auto- en motorbranche.

De omzet in auto- en motorbranche stijgt al bijna drie jaar, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2016. Die daling volgde toen op een omzetpiek aan het eind van 2015.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche
 Ontwikkeling
2008 I2
2008 II-2,8
2008 III-4,5
2008 IV-12,4
2009 I-18,4
2009 II-19
2009 III-16,7
2009 IV-8,5
2010 I1,7
2010 II8,4
2010 III11,3
2010 IV14,4
2011 I11,8
2011 II9,4
2011 III5,2
2011 IV1,7
2012 I-3,8
2012 II2,5
2012 III-11,5
2012 IV-10
2013 I-16,2
2013 II-16,1
2013 III-2,2
2013 IV13,8
2014 I1,3
2014 II-1,2
2014 III-0,5
2014 IV-6,6
2015 I1,5
2015 II5,5
2015 III11,1
2015 IV23,6
2016 I7,4
2016 II8
2016 III0,7
2016 IV-7,7
2017 I8,4
2017 II5
2017 III3,8

Handel in personenauto’s stuwt omzet

De omzetstijging in het derde kwartaal van 2017 komt voornamelijk voor rekening van de importeurs van nieuwe personenauto’s en de personenautobranche. De importeurs behaalden bijna 7 procent meer omzet dan een jaar eerder, de omzet in de personenautobranche was ruim 6 procent hoger dan een jaar ervoor. Er werden meer nieuwe personenauto’s verkocht dan in het derde kwartaal van 2016.

Ook bij de handelaren in motoren nam de omzet toe, met bijna 4 procent. In de overige branches was de omzetontwikkeling minder positief. De bedrijfsautobranche kende de grootste omzetdaling, van bijna 3 procent. Na negen kwartalen van groei zagen ook de autoservicebedrijven de omzet met bijna 1 procent dalen. De omzet van handelaren in auto-onderdelen daalde met bijna 2 procent.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, derde kwartaal 2017
 % mutatie t.o.v. een jaar eerder
Totale auto- en motorbranche3,8
Importeurs6,9
Personenautobranche6,3
Motorbranche 3,8
Autoservicebedrijven-0,9
Handel in auto-onderdelen-1,7
Bedrijfsautobranche-2,9

Verwachtingen voor 2018 positief

Ondernemers in de autosector denken dat zij de stijgende lijn van dit jaar door kunnen zetten in 2018. Per saldo verwacht bijna 33 procent van de ondernemers dat de omzet het komende jaar toeneemt.

Ook ten aanzien van de personeelsbezetting en de verwachte investeringen zijn de ondernemers positief. Per saldo verwacht ruim 6 procent van de ondernemers het personeelbestand volgend jaar uit te breiden. Per saldo ruim 5 procent van de ondernemers is van plan meer te investeren. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de verwachtingen voor 2018 hoog. De afgelopen vijf jaar verbeterden de verwachtingen van ondernemers flink.

In alle deelbranches is de omzetverwachting voor 2018 positief. Ook wat betreft de personeelsbezetting zijn de meeste deelbranches positief gestemd. Enkel de handelaren in auto-onderdelen verwachten te moeten snijden in hun personeelsbestand. Over de verwachte investeringen zijn de deelbranches meer verdeeld. Ondernemers in de autohandel- en reparatie en de motorbranche zijn voornemens komend jaar meer te investeren, autoservicebedrijven en handelaren in auto-onderdelen verwachten juist minder te investeren.

Ondernemersverwachtingen voorafgaand aan het jaar, 2013-2018
 OmzetPersoneelssterkteInvesteringen
2013 -15,3-26,9-24,6
2014 -6,7-16,1-22,6
2015 3,4-14,1-10,4
2016 17,5-4,12,9
2017 23,544,2
2018 32,96,45,4