Bouwsom van nieuwe opdrachten; index 2010 = 100, 2007 - 2016

Bouwsom van nieuwe opdrachten; index 2010 = 100, 2007 - 2016

Perioden Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Totaal gebouwen Totaal (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Totaal gebouwen Nieuwbouw (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Totaal gebouwen Niet nieuwbouw (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Woningen Totaal (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Woningen Nieuwbouw (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Woningen Niet nieuwbouw (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Utiliteitsgebouwen Totaal (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw (2010 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten Utiliteitsgebouwen Niet nieuwbouw (2010 = 100) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Totaal gebouwen Totaal (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Totaal gebouwen Nieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Totaal gebouwen Niet nieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Woningen Totaal (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Woningen Nieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Woningen Niet nieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Utiliteitsgebouwen Totaal (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten Utiliteitsgebouwen Niet nieuwbouw (%)
2016 3e kwartaal 103,3 101,3 111,7 140,9 131,3 214,9 70,7 68,6 76,3 25,1 30,6 9,9 52,8 56,1 39,3 -4,0 -1,9 -8,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling per kwartaal van de waarde van door architecten ontvangen nieuwe opdrachten in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De gegevens zijn onder te verdelen naar nieuwe opdrachten voor woningen en utiliteitsbouw (kantoren, fabrieken, ziekenhuizen e.d.) Voor beide categorieën van gebouwen geldt dat onderscheid gemaakt kan worden naar nieuwbouw en niet nieuwbouw (renovatie en dergelijke).

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2010. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.
Tot de populatie van onderzochte architecten behoren bedrijven die hun hoofdactiviteit hebben in het uitoefenen van architectenactiviteiten (volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) groep 7111).

Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2007 tot en met 3e kwartaal 2016.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 november 2017:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (in dit geval: bouwsom nieuwe opdrachten) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100. Voor dit onderzoek zijn de indexcijfers vanaf het eerste kwartaal 2007 beschikbaar.
---
De bouwsom heeft betrekking op de totale bouwkosten van nieuwe opdrachten voor werken in de burgerlijke en utiliteitsbouw binnen Nederland, exclusief BTW, grondkosten en honorarium- en advieskosten van architecten. Een nieuwe opdracht is een opdracht met zodanige afspraken dat daadwerkelijk begonnen kan worden met het ontwerp/uitwerken van de opdracht. Bij dit onderzoek betrokken opdrachten hebben een bouwsom van minimaal 200 000 euro.
Totaal gebouwen
Totaal
Nieuwbouw
Nieuw op te richten bouwwerken. Uitbreiding van bestaande bouwwerken is ook nieuwbouw.
Niet nieuwbouw
Renovatie en dergelijke
Woningen
Het betreft hier alle woningen. Ook woningen in combinatie met andere
gebouwen. Bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen met woningen.
Totaal
Nieuwbouw
Nieuw op te richten bouwwerken. Uitbreiding van bestaande bouwwerken is ook nieuwbouw.
Niet nieuwbouw
Renovatie en dergelijke
Utiliteitsgebouwen
Indexcijfers van de bouwsom van nieuwe opdrachten van bedrijfsgebouwen.
Bijvoorbeeld: kantoren, hallen, ziekenhuizen, fabrieken, scholen e.d.
Totaal
Nieuwbouw
Nieuw op te richten bouwwerken. Uitbreiding van bestaande bouwwerken is ook nieuwbouw.
Niet nieuwbouw
Renovatie en dergelijke
Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachten
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de ontwikkelingen vanaf eerste kwartaal 2008 beschikbaar.
_
De bouwsom heeft betrekking op de totale bouwkosten van nieuwe
opdrachten voor werken in de burgerlijke en utiliteitsbouw binnen
Nederland, exclusief BTW, grondkosten en honorarium- en advieskosten van architecten. Een nieuwe opdracht is een opdracht met zodanige afspraken dat daadwerkelijk begonnen kan worden met het ontwerp/uitwerken van de opdracht. Bij dit onderzoek betrokken opdrachten hebben een bouwsom van
minimaal 200 000 euro.
Totaal gebouwen
Totaal
Nieuwbouw
Nieuw op te richten bouwwerken. Uitbreiding van bestaande bouwwerken is ook nieuwbouw.
Niet nieuwbouw
Renovatie en dergelijke
Woningen
Het betreft hier alle woningen. Ook woningen in combinatie met andere
gebouwen. Bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen met woningen.
Totaal
Nieuwbouw
Nieuw op te richten bouwwerken. Uitbreiding van bestaande bouwwerken is ook nieuwbouw.
Niet nieuwbouw
Renovatie en dergelijke
Utiliteitsgebouwen
De ontwikkeling van de bouwsom van nieuwe opdrachten van bedrijfsgebouwen.
Bijvoorbeeld: kantoren, hallen, ziekenhuizen, fabrieken, scholen e.d.
Totaal
Nieuwbouw
Nieuw op te richten bouwwerken. Uitbreiding van bestaande bouwwerken is ook nieuwbouw.
Niet nieuwbouw
Renovatie en dergelijke