Omzetgroei bouw kleiner, tekort aan personeel groter

© Hollandse Hoogte
De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei in de bouw neemt daarmee af. Steeds meer ondernemers geven aan personeels- en materiaaltekorten te hebben die hun bouwactiviteiten belemmeren. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor bouw.

De bouwomzet groeide in het derde kwartaal weliswaar voor het twaalfde kwartaal op rij, maar de omzetgroei was de kleinste in bijna twee jaar. In het eerste halfjaar van 2017 groeide de omzet nog ruim 6 procent, terwijl die in het laatste halfjaar van 2016 nog met meer dan 8 procent was toegenomen.

Omzet bouwnijverheid
 Omzetontwikkeling
2012 I-8,2
2012 II-6,8
2012 III-4,3
2012 IV-8,4
2013 I-9,1
2013 II-6,2
2013 III-4,6
2013 IV1
2014 I4,7
2014 II-1,8
2014 III-1,7
2014 IV5
2015 I5,2
2015 II9,6
2015 III6,7
2015 IV1,5
2016 I6,2
2016 II3,4
2016 III8,4
2016 IV8
2017 I6
2017 II6,3
2017 III3,1

Meeste openstaande vacatures in bijna negen jaar

De omzetgroei in de afgelopen twaalf kwartalen ging gepaard met een grotere werkgelegenheid in de bouwsector. Het totale aantal banen (zowel werknemers als zelfstandigen) in de bouw kwam in het derde kwartaal uit op 526 duizend, gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Dat zijn 2 duizend banen meer dan in het tweede kwartaal. Aan het eind van het derde kwartaal stonden 12,8 duizend vacatures open. Dit is het hoogste aantal in bijna negen jaar.

Openstaande vacatures
 Openstaande vacatures
2012 I5,1
2012 II4,6
2012 III4,2
2012 IV3
2013 I3,3
2013 II3
2013 III3,3
2013 IV3
2014 I3,9
2014 II4
2014 III4,1
2014 IV3,9
2015 I4,4
2015 II5,4
2015 III5,5
2015 IV5,6
2016 I5,9
2016 II6,8
2016 III7,2
2016 IV7,3
2017 I9,6
2017 II11,4
2017 III12,8

Een op vijf bouwbedrijven meldt personeelstekort

Bij een afnemende omzetgroei en oplopend aantal vacatures, zien steeds meer bouwondernemers een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor hun productie. Een op de vijf bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan dat de productie beperkt wordt door een tekort aan personeel. Daarnaast gaf 13 procent aan dat een tekort aan materialen de productie belemmert, ruim drie keer zoveel als een kwartaal eerder.

Tot anderhalf jaar geleden speelden deze belemmeringen in de bouwsector niet. Toen was onvoldoende vraag voor ondernemers juist de grootste belemmering voor hun bouwactiviteiten. Waar begin 2013 nog meer dan de helft van de bouwondernemers onvoldoende vraag als grootste belemmering zag, in 2017 werd dit door minder dan 5 procent als belemmering genoemd.

Ervaren belemmeringen voor bouwproductie
 Onvoldoende vraagTekort aan arbeidskrachtenTekort aan productiemiddelen en materiaal
2012 I43,50,40,5
2012 II44,50,40,4
2012 III48,10,20,2
2012 IV49,400,1
2013 I58,200
2013 II51,20,40
2013 III43,600,2
2013 IV38,20,90
2014 I470,20,3
2014 II42,600,4
2014 III35,20,60,4
2014 IV29,110,2
2015 I27,61,10
2015 II271,21,1
2015 III17,33,42,8
2015 IV19,32,61,4
2016 I200,91,7
2016 II21,40,94,4
2016 III9,96,70,8
2016 IV16,86,32,6
2017 I12,98,11,5
2017 II13,37,65,3
2017 III10,320,23,9
2017 IV4,719,913,3

Ruim helft bouwondernemers verwacht de tarieven te verhogen

In deze periode van toenemende de vraag naar bouwdiensten enerzijds en toenemende belemmeringen voor de bouwproductie anderzijds groeit ook het aantal bouwondernemers dat verwacht hogere tarieven te berekenen. Meer dan de helft van de bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan een tariefstijging te verwachten. Dat is sinds het begin van de meting eind 2008 nog niet voorgekomen. Bouwondernemers die prijsdalingen verwachten zijn er nauwelijks meer.

Omvang bouwsector nog onder top van 2008

De omvang van de bouwnijverheid, uitgedrukt in het volume van de toegevoegde waarde (de productiewaarde van de bouwnijverheid minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt), ligt ondanks de groei in de afgelopen vier jaar nog altijd onder de top van 2008. In de eerste drie kwartalen van 2017 lag de toegevoegde waarde nog 4,5 procent onder die van de eerste drie kwartalen van 2008. Het aantal banen in de bouw blijft echter veel verder achter: in het derde kwartaal van 2017 had de bouw in totaal 526 duizend banen, ruim 15 procent minder dan in het derde kwartaal van 2008, toen er in de bouw een recordaantal van 620 duizend banen was.

Volume toegevoegde waarde en banen bouwnijverheid
 Toegevoegde waardeBanen
2008 I100100
2008 II101,6101,2
2008 III101,6102
2008 IV103,1101,6
2009 I101,1102
2009 II97,9100,3
2009 III96,399,7
2009 IV92,998
2010 I85,696,5
2010 II87,694,9
2010 III86,794,2
2010 IV85,694,7
2011 I92,195,1
2011 II87,495,1
2011 III85,394,7
2011 IV8494,4
2012 I81,494,2
2012 II81,193,6
2012 III80,792,3
2012 IV77,190,5
2013 I73,687,8
2013 II75,487,2
2013 III77,686,7
2013 IV77,686,3
2014 I78,185,7
2014 II76,585,4
2014 III78,584,9
2014 IV84,584,9
2015 I84,685
2015 II87,184,2
2015 III85,984
2015 IV86,484,4
2016 I90,884
2016 II90,684
2016 III93,784,4
2016 IV94,684,4
2017 I95,385,2
2017 II97,486,2
2017 III96,986,5

Relevante links