Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, 2006-2015


Deze tabel bevat gegevens over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, gemiddelde woningwaarde en inkomen aan elkaar te relateren. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar. Het inkomen heeft betrekking op het voorgaande verslagjaar.

De tabel bevat drie kengetallen voor het financieel risico van eigen woningbezit:
- hypotheekschuld / woningwaarde,
- hypotheekschuld / bruto-inkomen en
- hypotheekschuld / besteedbaar inkomen.

Het eerste verhoudingsgetal wordt ook wel Loan-To-Value (LTV) genoemd, terwijl de andere twee bekend zijn als Loan-to-Income ratio's (LTI).

Gegevens beschikbaar van 2006 t/m 2015.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2006 - 2015 zijn definitief.

Wijzigen per 10 april 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, 2006-2015

Huishoudenskenmerken Perioden Eigenaar-bewoner, totaalAantal huishoudens (x 1 000) Eigenaar-bewoner, totaalHypotheekschuld eigen woning (1 000 euro) Eigenaar-bewoner, totaalWaarde eigen woning (1 000 euro) Eigenaar-bewoner, totaalBruto-inkomen (1 000 euro) Eigenaar-bewoner, totaalBesteedbaar inkomen (1 000 euro) Eigenaar-bewoner, totaalSchuldrisico-indicator eigenwoningbezitHypotheekschuld / woningwaarde (%) Eigenaar-bewoner, totaalSchuldrisico-indicator eigenwoningbezitHypotheekschuld / bruto-inkomen (%) Eigenaar-bewoner, totaalSchuldrisico-indicator eigenwoningbezitHypotheekschuld / besteedbaar inkomen (%) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / woningwaardeGeen schuld (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / woningwaarde0 tot 0,25 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / woningwaarde0,25 tot 0,75 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / woningwaarde0,75 tot 1,00 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / woningwaarde1 of hoger (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / bruto-inkomenGeen schuld (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / bruto-inkomen0 tot 2 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / bruto-inkomen2 tot 4 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / bruto-inkomen4 of hoger (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / besteedbaar inkomenGeen schuld (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / besteedbaar inkomen0 tot 3,5 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / besteedbaar inkomen3,5 tot 7 (x 1 000) Aantal huishoudens naar schuldrisicoHypotheekschuld / besteedbaar inkomen7 of hoger (x 1 000)
Totaal particuliere huishoudens 2006 3.800 134 272 65,2 36,8 0,49 2,1 3,6 532 712 1.421 599 537 532 1.531 1.167 569 532 1.524 1.147 597
Totaal particuliere huishoudens 2007 3.905 139 290 67,3 38,1 0,48 2,1 3,6 544 712 1.460 697 493 544 1.496 1.256 610 544 1.499 1.246 617
Totaal particuliere huishoudens 2008 3.975 149 302 70,8 40,9 0,49 2,1 3,6 552 698 1.462 758 505 552 1.467 1.312 643 552 1.507 1.296 619
Totaal particuliere huishoudens 2009 4.126 149 300 71,5 41,2 0,50 2,1 3,6 671 636 1.424 734 662 671 1.430 1.371 654 671 1.462 1.337 656
Totaal particuliere huishoudens 2010 4.174 152 281 71,6 41,2 0,54 2,1 3,7 686 552 1.330 667 939 686 1.398 1.399 690 686 1.428 1.388 671
Totaal particuliere huishoudens 2011 4.214 154 275 72,4 41,2 0,56 2,1 3,7 727 512 1.280 643 1.052 727 1.368 1.413 706 727 1.374 1.407 706
Totaal particuliere huishoudens 2012 4.251 157 274 73,1 41,1 0,57 2,1 3,8 716 486 1.272 675 1.103 716 1.355 1.485 696 716 1.344 1.476 716
Totaal particuliere huishoudens 2013 4.286 158 244 74,4 41,6 0,65 2,1 3,8 719 401 1.145 565 1.455 719 1.369 1.521 677 719 1.341 1.524 702
Totaal particuliere huishoudens 2014 4.305 157 242 75,2 41,9 0,65 2,1 3,7 745 383 1.122 578 1.476 745 1.367 1.543 650 745 1.334 1.571 654
Totaal particuliere huishoudens 2015 4.345 154 249 77,9 44,0 0,62 2,0 3,5 815 385 1.141 625 1.379 815 1.384 1.542 604 815 1.366 1.595 569
Bron: CBS.
Verklaring van tekens