Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Leeftijd Doodsoorzaken Perioden Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Euthanasie (aantal)
Totaal Totaal doodsoorzaken 2015 6.672
Totaal Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2015 0
Totaal Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2015 0
Totaal Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2015 4.419
Totaal Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2015 310
Totaal Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2015 477
Totaal Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2015 580
Totaal Suïcide (>0 jaar) 2015 0
Totaal Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2015 886
0 jaar Totaal doodsoorzaken 2015 0
0 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2015 0
0 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2015 0
0 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2015
0 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2015
0 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2015
0 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2015
0 jaar Suïcide (>0 jaar) 2015
0 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2015
1 tot 17 jaar Totaal doodsoorzaken 2015 0
1 tot 17 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2015
1 tot 17 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2015
1 tot 17 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2015 0
1 tot 17 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2015 0
1 tot 17 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2015 0
1 tot 17 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2015 0
1 tot 17 jaar Suïcide (>0 jaar) 2015 0
1 tot 17 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2015 0
17 tot 65 jaar Totaal doodsoorzaken 2015 1.544
17 tot 65 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2015
17 tot 65 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2015
17 tot 65 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2015 1.201
17 tot 65 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2015 7
17 tot 65 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2015 31
17 tot 65 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2015 205
17 tot 65 jaar Suïcide (>0 jaar) 2015 0
17 tot 65 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2015 99
65 tot 80 jaar Totaal doodsoorzaken 2015 2.764
65 tot 80 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2015
65 tot 80 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2015
65 tot 80 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2015 2.091
65 tot 80 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2015 86
65 tot 80 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2015 201
65 tot 80 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2015 195
65 tot 80 jaar Suïcide (>0 jaar) 2015 0
65 tot 80 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2015 190
80 jaar of ouder Totaal doodsoorzaken 2015 2.365
80 jaar of ouder Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2015
80 jaar of ouder Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2015
80 jaar of ouder Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2015 1.127
80 jaar of ouder Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2015 217
80 jaar of ouder Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2015 245
80 jaar of ouder Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2015 179
80 jaar of ouder Suïcide (>0 jaar) 2015 0
80 jaar of ouder Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2015 596
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per doodsoorzaak en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2010, 2015

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en doodsoorzaak zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het onderzoek vindt vijfjaarlijks plaats.

Toelichting onderwerpen

Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
Medische beslissing rond het levenseinde (MBL-handelwijze): indien een
arts meerdere beslissingen heeft genomen, dan is het sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende beslissing. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
De in de tabel gepresenteerde indeling is oplopend gegroepeerd naar meest ingrijpende handelwijze.
Toedienen middel overlijden uitdr. doel
Levensbeëindigend handelen door een arts door middel van het
voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
Euthanasie
Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven,
verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te
bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend
zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen én
- dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.