Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Leeftijd Doodsoorzaken Perioden Totaal overledenen (aantal) Zonder MBL-handelwijze Totaal zonder MBL-handelwijze (aantal) Zonder MBL-handelwijze Plotseling en onverwacht overleden (aantal) Zonder MBL-handelwijze Niet plotseling/onverwacht overleden (aantal) Met MBL-handelwijze Totaal met MBL-handelwijze (aantal) Met MBL-handelwijze NIS rekening houdend met overlijden (aantal) Met MBL-handelwijze PSB rekening houdend met overlijden (aantal) Met MBL-handelwijze PSB overlijden mede doel (aantal) Met MBL-handelwijze NIS overlijden uitdrukkelijk doel (aantal) Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Totaal toedienen middel (aantal) Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Euthanasie (aantal) Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Hulp bij zelfdoding (aantal) Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Levensbeëindigend hand. zonder verzoek (aantal)
Totaal Totaal doodsoorzaken 2021 170.972 79.268 22.195 57.073 91.608 9.931 48.580 2.657 20.640 9.799 9.038 245 517
Totaal Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2021 155 63 19 44 92 14 0 0 72 6 0 0 6
Totaal Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2021 440 190 92 98 250 65 56 0 129 0 0 0 0
Totaal Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2021 44.987 16.379 1.127 15.252 28.608 1.592 16.746 993 3.327 5.950 5.684 98 168
Totaal Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2021 28.348 17.164 7.827 9.337 11.184 1.940 5.789 409 2.497 550 411 24 115
Totaal Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2021 10.328 4.706 615 4.091 5.622 608 2.865 161 1.557 431 401 30 0
Totaal Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2021 17.167 7.416 1.297 6.119 9.751 1.336 4.591 151 2.593 1.080 952 17 111
Totaal Suïcide (>0 jaar) 2021 1.860 1.815 1.094 720 45 0 4 0 41 0 0 0 0
Totaal Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2021 67.590 31.535 10.125 21.410 36.055 4.375 18.531 942 10.426 1.782 1.590 76 116
0 jaar Totaal doodsoorzaken 2021 595 254 111 143 341 80 56 0 200 6 0 0 6
0 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2021 155 63 19 44 92 14 0 0 72 6 0 0 6
0 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2021 440 190 92 98 250 65 56 0 129 0 0 0 0
0 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2021
0 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2021
0 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2021
0 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2021
0 jaar Suïcide (>0 jaar) 2021
0 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2021
1 tot 17 jaar Totaal doodsoorzaken 2021 278 183 130 53 95 4 34 0 57 0 0 0 0
1 tot 17 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2021
1 tot 17 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2021
1 tot 17 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2021 31 16 3 14 15 0 15 0 0 0 0 0 0
1 tot 17 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tot 17 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2021 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tot 17 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2021 33 15 3 12 17 0 7 0 10 0 0 0 0
1 tot 17 jaar Suïcide (>0 jaar) 2021 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tot 17 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2021 178 115 87 28 63 4 12 0 46 0 0 0 0
17 tot 65 jaar Totaal doodsoorzaken 2021 22.721 11.191 5.068 6.122 11.530 730 6.153 203 2.635 1.809 1.660 0 148
17 tot 65 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2021
17 tot 65 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2021
17 tot 65 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2021 8.964 3.052 330 2.722 5.911 189 4.043 203 453 1.023 989 0 33
17 tot 65 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2021 3.507 2.475 1.572 903 1.032 252 101 0 420 259 144 0 115
17 tot 65 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2021 1.190 319 91 227 872 10 541 0 240 81 81 0 0
17 tot 65 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2021 1.194 414 206 208 780 237 119 0 250 174 174 0 0
17 tot 65 jaar Suïcide (>0 jaar) 2021 1.276 1.235 705 530 41 0 0 0 41 0 0 0 0
17 tot 65 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2021 6.590 3.695 2.163 1.532 2.894 43 1.349 0 1.230 272 272 0 0
65 tot 80 jaar Totaal doodsoorzaken 2021 54.916 25.754 7.856 17.898 29.162 2.049 14.492 1.038 6.512 5.072 4.708 200 164
65 tot 80 jaar Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2021
65 tot 80 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2021
65 tot 80 jaar Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2021 21.191 7.645 475 7.170 13.546 604 7.547 484 1.336 3.575 3.342 98 135
65 tot 80 jaar Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2021 8.817 6.085 2.741 3.344 2.732 348 1.123 97 1.083 82 58 24 0
65 tot 80 jaar Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2021 3.469 1.821 249 1.572 1.648 206 802 0 474 166 136 30 0
65 tot 80 jaar Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2021 3.951 1.527 413 1.114 2.424 117 732 91 939 545 527 17 0
65 tot 80 jaar Suïcide (>0 jaar) 2021 417 413 281 132 4 0 4 0 0 0 0 0 0
65 tot 80 jaar Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2021 17.070 8.263 3.697 4.566 8.808 774 4.284 366 2.680 704 644 31 29
80 jaar of ouder Totaal doodsoorzaken 2021 92.366 41.886 9.030 32.856 50.480 7.069 27.846 1.416 11.237 2.913 2.669 45 198
80 jaar of ouder Aangeboren aandoeningen (nuljarigen) 2021
80 jaar of ouder Ov./onbekende doodsoorzaken (nuljarigen) 2021
80 jaar of ouder Kwaadaardige nieuwvormingen (>0 jaar) 2021 14.802 5.665 319 5.346 9.137 799 5.141 306 1.538 1.353 1.353 0 0
80 jaar of ouder Hart- en vaatziekten excl. CVA (>0 jaar) 2021 16.024 8.604 3.513 5.091 7.420 1.340 4.565 312 994 209 209 0 0
80 jaar of ouder Ziekten ademhalingsorganen (>0 jaar) 2021 5.651 2.549 257 2.292 3.102 393 1.522 161 842 184 184 0 0
80 jaar of ouder Ziekten zenuwstelsel incl.CVA (>0 jaar) 2021 11.990 5.460 676 4.784 6.530 983 3.732 60 1.393 362 250 0 111
80 jaar of ouder Suïcide (>0 jaar) 2021 147 147 88 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 jaar of ouder Ov./onbekende doodsoorzaken (>0 jaar) 2021 43.753 19.462 4.178 15.284 24.291 3.554 12.886 576 6.469 805 673 45 87
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per doodsoorzaak en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2010, 2015 en 2021

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 mei 2023:
- Cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- In 2021 zijn er 96 overledenen met onbekende 'medische beslissing levenseinde'. Deze zijn enkel opgenomen in het totaal. Hierdoor tellen de onderliggende cijfers niet exact op tot het totaal.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het onderzoek vindt vijfjaarlijks plaats. In 2020 is het onderzoek met een jaar uitgesteld in verband met de hoge werkbelasting in de gezondheidszorg ten gevolge van covid-19. Er is daardoor eenmalig een interval van zes jaar tussen 2015 en 2021.

Toelichting onderwerpen

Totaal overledenen
In 2021 zijn er 96 overledenen met onbekende 'medische beslissing levenseinde'. Deze zijn niet opgenomen bij de onderliggende categorieën.
Zonder MBL-handelwijze
Overleden personen zonder MBL-handelwijze.
Medische beslissing rond het levenseinde (MBL-handelwijze): indien een
arts meerdere beslissingen heeft genomen, dan is het sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende beslissing. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het levenseinde ofwel MBL-handelwijze.
Totaal zonder MBL-handelwijze
Plotseling en onverwacht overleden
Plotseling en onverwacht overleden persoon
Persoon die plotseling en onverwacht is overleden en van wie wordt aangenomen dat er geen medische beslissingen rond het levenseinde zijn genomen.
Niet plotseling/onverwacht overleden
Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
Medische beslissing rond het levenseinde (MBL-handelwijze): indien een
arts meerdere beslissingen heeft genomen, dan is het sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende beslissing. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
De in de tabel gepresenteerde indeling is oplopend gegroepeerd naar meest ingrijpende handelwijze.
Totaal met MBL-handelwijze
NIS rekening houdend met overlijden
Medische beslissing rond het levenseinde waarbij de arts kiest voor het niet instellen of staken van een behandeling (NIS) rekening houdend met bespoediging van het levenseinde van de patiënt.
PSB rekening houdend met overlijden
Medische beslissing rond het levenseinde waarbij de arts intensivering van pijn- en/of symptoombestrijding (PSB) toepast d.m.v. één of meer medicamenten. Hierbij houdt de arts er rekening mee de dat het levenseinde van de patiënt wordt bespoedigd.
PSB overlijden mede doel
Medische beslissing rond het levenseinde waarbij de arts intensivering van pijn- en/of symptoombestrijding (PSB) toepast d.m.v. één of meer medicamenten. Hierbij heeft de arts mede het doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
NIS overlijden uitdrukkelijk doel
Medische beslissing rond het levenseinde waarbij de arts kiest voor het niet instellen of staken van een behandeling (NIS) met bespoediging van het levenseinde van de patiënt als uitdrukkelijk doel.
Toedienen middel overlijden uitdr. doel
Levensbeëindigend handelen door een arts door middel van het
voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
Totaal toedienen middel
Euthanasie
Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven,
verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te
bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend
zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen én
- dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
Hulp bij zelfdoding
Het opzettelijk verlenen van hulp bij levensbeëindigend handelen door de
betrokkene op diens verzoek. Van hulp bij zelfdoding is sprake indien door
de arts is aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven of verstrekt met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat de patiënt dit middel uitsluitend zelf
heeft toegediend of zelf tot zich heeft genomen én
- de beslissing over deze laatstgenoemde handelwijze is genomen op
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
Levensbeëindigend hand. zonder verzoek
Er is sprake van levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt indien de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven,
verstrekt of toegediend met uitdrukkelijk doel het levenseinde te
bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat deze beslissing niet is genomen op
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.