Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 90
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hof van Twente 2024* 5
E Waterbedrijven en afvalbeheer Land van Cuijk 2024* 15
E Waterbedrijven en afvalbeheer Zeevang 2024*
L Verhuur en handel van onroerend goed Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 860
L Verhuur en handel van onroerend goed Hof van Twente 2024* 90
L Verhuur en handel van onroerend goed Land van Cuijk 2024* 165
L Verhuur en handel van onroerend goed Zeevang 2024*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 april 2024:
De gegevens over 1 januari 2024 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2022 en 2023 is verwerkt.
Door een verbeterd gebruik van gegevens gedurende 2023 over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak K Financiële dienstverlening per 1 januari 2024 een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is M Specialistische zakelijke diensten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.