Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening, index 2010=100, 2002-2017

Bewerk tabel

Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde goederen- en dienstenclassificatie CPA 2008. Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De dienstenprijsindex heeft betrekking op de volgende sectoren van de commerciële dienstverlening en transport:
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2010. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal tot en met 2017.

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers
Deze tabel is stopgezet. De meest recente cijfers zijn van het vierde kwartaal 2017.

Wijzigingen per 17 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet per 17 mei 2018 en voortgezet als Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100. Zie paragraaf 3.

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening, index 2010=100, 2002-2017

CPA2008 Perioden Prijsindexcijfers (2010 = 100) Jaarmutaties (%)
62 Computerprogrammering, advisering .. 2016 1e kwartaal 90,8 -3,9
62 Computerprogrammering, advisering .. 2016 2e kwartaal 91,5 -0,5
62 Computerprogrammering, advisering .. 2016 3e kwartaal 90,5 -0,5
62 Computerprogrammering, advisering .. 2016 4e kwartaal 90,5 -0,9
62 Computerprogrammering, advisering .. 2016 jaargemiddelde 90,8 -1,5
62 Computerprogrammering, advisering .. 2017 1e kwartaal 91,3 0,6
62 Computerprogrammering, advisering .. 2017 2e kwartaal 92,3 0,8
62 Computerprogrammering, advisering .. 2017 3e kwartaal 91,5 1,1
62 Computerprogrammering, advisering .. 2017 4e kwartaal 91,8 1,4
62 Computerprogrammering, advisering .. 2017 jaargemiddelde 91,7 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens