Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto's toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio's.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011 tot en met 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits). Zie paragraaf 3.

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2009JJ00 814.444
A-U Alle economische activiteiten 2010JJ00 817.280
A-U Alle economische activiteiten 2011JJ00 825.724
A-U Alle economische activiteiten 2012JJ00 820.841
A-U Alle economische activiteiten 2013JJ00 808.302
A-U Alle economische activiteiten 2014JJ00 804.084
A-U Alle economische activiteiten 2015JJ00 815.365
A-U Alle economische activiteiten 2016JJ00 850.606
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009JJ00 45.040
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010JJ00 45.862
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011JJ00 46.438
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012JJ00 46.402
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013JJ00 46.662
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014JJ00 47.436
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015JJ00 49.086
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016JJ00 50.899
B Delfstoffenwinning 2009JJ00 253
B Delfstoffenwinning 2010JJ00 244
B Delfstoffenwinning 2011JJ00 434
B Delfstoffenwinning 2012JJ00 238
B Delfstoffenwinning 2013JJ00 276
B Delfstoffenwinning 2014JJ00 335
B Delfstoffenwinning 2015JJ00 288
B Delfstoffenwinning 2016JJ00 330
C Industrie 2009JJ00 64.314
C Industrie 2010JJ00 64.840
C Industrie 2011JJ00 66.256
C Industrie 2012JJ00 65.037
C Industrie 2013JJ00 65.570
C Industrie 2014JJ00 64.561
C Industrie 2015JJ00 64.285
C Industrie 2016JJ00 67.331
D Energievoorziening 2009JJ00 2.401
D Energievoorziening 2010JJ00 2.491
D Energievoorziening 2011JJ00 3.574
D Energievoorziening 2012JJ00 2.427
D Energievoorziening 2013JJ00 2.564
D Energievoorziening 2014JJ00 2.567
D Energievoorziening 2015JJ00 2.541
D Energievoorziening 2016JJ00 4.074
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009JJ00 6.067
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010JJ00 5.963
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011JJ00 6.171
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012JJ00 5.045
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013JJ00 4.835
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014JJ00 4.989
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015JJ00 5.017
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016JJ00 5.204
F Bouwnijverheid 2009JJ00 244.387
F Bouwnijverheid 2010JJ00 242.102
F Bouwnijverheid 2011JJ00 247.039
F Bouwnijverheid 2012JJ00 244.347
F Bouwnijverheid 2013JJ00 235.742
F Bouwnijverheid 2014JJ00 233.327
F Bouwnijverheid 2015JJ00 234.363
F Bouwnijverheid 2016JJ00 243.659
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2009JJ00 71.024
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2010JJ00 71.178
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2011JJ00 71.866
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012JJ00 71.092
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2013JJ00 68.789
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2014JJ00 67.556
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2015JJ00 70.354
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2016JJ00 74.157
411 Projectontwikkeling 2009JJ00 782
411 Projectontwikkeling 2010JJ00 699
411 Projectontwikkeling 2011JJ00 708
411 Projectontwikkeling 2012JJ00 674
411 Projectontwikkeling 2013JJ00 761
411 Projectontwikkeling 2014JJ00 753
411 Projectontwikkeling 2015JJ00 662
411 Projectontwikkeling 2016JJ00 735
4110 Projectontwikkeling 2009JJ00 782
4110 Projectontwikkeling 2010JJ00 699
4110 Projectontwikkeling 2011JJ00 708
4110 Projectontwikkeling 2012JJ00 674
4110 Projectontwikkeling 2013JJ00 761
4110 Projectontwikkeling 2014JJ00 753
4110 Projectontwikkeling 2015JJ00 662
4110 Projectontwikkeling 2016JJ00 735
412 Algemene B&U-bouw 2009JJ00 70.242
412 Algemene B&U-bouw 2010JJ00 70.479
412 Algemene B&U-bouw 2011JJ00 71.158
412 Algemene B&U-bouw 2012JJ00 70.418
412 Algemene B&U-bouw 2013JJ00 68.028
412 Algemene B&U-bouw 2014JJ00 66.803
412 Algemene B&U-bouw 2015JJ00 69.692
412 Algemene B&U-bouw 2016JJ00 73.422
4120 Algemene bouw 2009JJ00 70.242
4120 Algemene bouw 2010JJ00 70.479
4120 Algemene bouw 2011JJ00 71.158
4120 Algemene bouw 2012JJ00 70.418
4120 Algemene bouw 2013JJ00 68.028
4120 Algemene bouw 2014JJ00 66.803
4120 Algemene bouw 2015JJ00 69.692
4120 Algemene bouw 2016JJ00 73.422
42 Grond-, water- en wegenbouw 2009JJ00 22.755
42 Grond-, water- en wegenbouw 2010JJ00 22.920
42 Grond-, water- en wegenbouw 2011JJ00 22.706
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012JJ00 23.678
42 Grond-, water- en wegenbouw 2013JJ00 23.056
42 Grond-, water- en wegenbouw 2014JJ00 23.829
42 Grond-, water- en wegenbouw 2015JJ00 21.366
42 Grond-, water- en wegenbouw 2016JJ00 20.110
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2009JJ00 15.021
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2010JJ00 14.362
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2011JJ00 14.825
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2012JJ00 15.053
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2013JJ00 14.830
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2014JJ00 14.352
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2015JJ00 13.332
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2016JJ00 13.121
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2009JJ00 13.936
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2010JJ00 13.550
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2011JJ00 13.809
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2012JJ00 13.129
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2013JJ00 12.893
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2014JJ00 12.465
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2015JJ00 11.883
4211 Wegenbouw-, stratenmakersbedrijven 2016JJ00 11.643
42111 Wegenbouw 2009JJ00 8.324
42111 Wegenbouw 2010JJ00 7.906
42111 Wegenbouw 2011JJ00 8.049
42111 Wegenbouw 2012JJ00 7.435
42111 Wegenbouw 2013JJ00 7.346
42111 Wegenbouw 2014JJ00 7.114
42111 Wegenbouw 2015JJ00 6.401
42111 Wegenbouw 2016JJ00 5.896
42112 Stratenmakersbedrijven 2009JJ00 5.612
42112 Stratenmakersbedrijven 2010JJ00 5.644
42112 Stratenmakersbedrijven 2011JJ00 5.760
42112 Stratenmakersbedrijven 2012JJ00 5.694
42112 Stratenmakersbedrijven 2013JJ00 5.547
42112 Stratenmakersbedrijven 2014JJ00 5.351
42112 Stratenmakersbedrijven 2015JJ00 5.482
42112 Stratenmakersbedrijven 2016JJ00 5.747
4212 Aanleg van spoorwegen 2009JJ00 608
4212 Aanleg van spoorwegen 2010JJ00 377
4212 Aanleg van spoorwegen 2011JJ00 578
4212 Aanleg van spoorwegen 2012JJ00 1.545
4212 Aanleg van spoorwegen 2013JJ00 1.591
4212 Aanleg van spoorwegen 2014JJ00 1.655
4212 Aanleg van spoorwegen 2015JJ00 1.262
4212 Aanleg van spoorwegen 2016JJ00 1.299
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2009JJ00 477
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2010JJ00 435
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2011JJ00 438
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2012JJ00 379
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2013JJ00 346
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2014JJ00 232
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2015JJ00 187
4213 Bouw van viaducten en tunnels 2016JJ00 179
422 Buizen- en kabelleggers 2009JJ00 6.865
422 Buizen- en kabelleggers 2010JJ00 7.709
422 Buizen- en kabelleggers 2011JJ00 6.931
422 Buizen- en kabelleggers 2012JJ00 7.581
422 Buizen- en kabelleggers 2013JJ00 7.173
422 Buizen- en kabelleggers 2014JJ00 8.448
422 Buizen- en kabelleggers 2015JJ00 6.840
422 Buizen- en kabelleggers 2016JJ00 5.888
4221 Buizenleggers 2009JJ00 650
4221 Buizenleggers 2010JJ00 731
4221 Buizenleggers 2011JJ00 1.201
4221 Buizenleggers 2012JJ00 1.217
4221 Buizenleggers 2013JJ00 1.256
4221 Buizenleggers 2014JJ00 2.257
4221 Buizenleggers 2015JJ00 1.120
4221 Buizenleggers 2016JJ00 1.278
4222 Kabelleggers 2009JJ00 6.215
4222 Kabelleggers 2010JJ00 6.978
4222 Kabelleggers 2011JJ00 5.730
4222 Kabelleggers 2012JJ00 6.364
4222 Kabelleggers 2013JJ00 5.917
4222 Kabelleggers 2014JJ00 6.191
4222 Kabelleggers 2015JJ00 5.720
4222 Kabelleggers 2016JJ00 4.610
429 Overige civieltechnische bouw 2009JJ00 869
429 Overige civieltechnische bouw 2010JJ00 849
429 Overige civieltechnische bouw 2011JJ00 950
429 Overige civieltechnische bouw 2012JJ00 1.044
429 Overige civieltechnische bouw 2013JJ00 1.053
429 Overige civieltechnische bouw 2014JJ00 1.029
429 Overige civieltechnische bouw 2015JJ00 1.194
429 Overige civieltechnische bouw 2016JJ00 1.101
4291 Natte waterbouw 2009JJ00 814
4291 Natte waterbouw 2010JJ00 782
4291 Natte waterbouw 2011JJ00 879
4291 Natte waterbouw 2012JJ00 826
4291 Natte waterbouw 2013JJ00 808
4291 Natte waterbouw 2014JJ00 811
4291 Natte waterbouw 2015JJ00 886
4291 Natte waterbouw 2016JJ00 916
4299 Overige civieltechnische bouw 2009JJ00 55
4299 Overige civieltechnische bouw 2010JJ00 67
4299 Overige civieltechnische bouw 2011JJ00 71
4299 Overige civieltechnische bouw 2012JJ00 218
4299 Overige civieltechnische bouw 2013JJ00 245
4299 Overige civieltechnische bouw 2014JJ00 218
4299 Overige civieltechnische bouw 2015JJ00 308
4299 Overige civieltechnische bouw 2016JJ00 185
43 Gespecialiseerde bouw 2009JJ00 150.608
43 Gespecialiseerde bouw 2010JJ00 148.004
43 Gespecialiseerde bouw 2011JJ00 152.467
43 Gespecialiseerde bouw 2012JJ00 149.577
43 Gespecialiseerde bouw 2013JJ00 143.897
43 Gespecialiseerde bouw 2014JJ00 141.942
43 Gespecialiseerde bouw 2015JJ00 142.643
43 Gespecialiseerde bouw 2016JJ00 149.392
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2009JJ00 8.798
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2010JJ00 9.414
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2011JJ00 9.735
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2012JJ00 9.577
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2013JJ00 9.703
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2014JJ00 9.758
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2015JJ00 10.595
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2016JJ00 11.080
4311 Sloopbedrijven 2009JJ00 2.554
4311 Sloopbedrijven 2010JJ00 2.618
4311 Sloopbedrijven 2011JJ00 2.636
4311 Sloopbedrijven 2012JJ00 2.472
4311 Sloopbedrijven 2013JJ00 2.452
4311 Sloopbedrijven 2014JJ00 2.367
4311 Sloopbedrijven 2015JJ00 2.424
4311 Sloopbedrijven 2016JJ00 2.553
4312 Grondverzetbedrijven 2009JJ00 6.216
4312 Grondverzetbedrijven 2010JJ00 6.775
4312 Grondverzetbedrijven 2011JJ00 7.058
4312 Grondverzetbedrijven 2012JJ00 7.058
4312 Grondverzetbedrijven 2013JJ00 7.200
4312 Grondverzetbedrijven 2014JJ00 7.342
4312 Grondverzetbedrijven 2015JJ00 8.121
4312 Grondverzetbedrijven 2016JJ00 8.470
4313 Proefboorbedrijven 2009JJ00 28
4313 Proefboorbedrijven 2010JJ00 21
4313 Proefboorbedrijven 2011JJ00 41
4313 Proefboorbedrijven 2012JJ00 47
4313 Proefboorbedrijven 2013JJ00 51
4313 Proefboorbedrijven 2014JJ00 49
4313 Proefboorbedrijven 2015JJ00 50
4313 Proefboorbedrijven 2016JJ00 57
432 Bouwinstallatie 2009JJ00 60.453
432 Bouwinstallatie 2010JJ00 57.455
432 Bouwinstallatie 2011JJ00 61.524
432 Bouwinstallatie 2012JJ00 60.440
432 Bouwinstallatie 2013JJ00 58.310
432 Bouwinstallatie 2014JJ00 57.283
432 Bouwinstallatie 2015JJ00 56.422
432 Bouwinstallatie 2016JJ00 59.364
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2009JJ00 24.758
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2010JJ00 22.529
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2011JJ00 23.716
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2012JJ00 23.287
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2013JJ00 22.275
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2014JJ00 22.125
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2015JJ00 21.465
4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 2016JJ00 22.457
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2009JJ00 32.765
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2010JJ00 31.953
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2011JJ00 32.830
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2012JJ00 32.094
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2013JJ00 31.071
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2014JJ00 30.494
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2015JJ00 30.274
4322 Loodgieters en installatiebedrijven 2016JJ00 31.718
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2009JJ00 20.390
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2010JJ00 19.742
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2011JJ00 20.427
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2012JJ00 20.090
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2013JJ00 19.243
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2014JJ00 18.903
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2015JJ00 18.520
43221 Loodgieters- en fittersbedrijven 2016JJ00 18.964
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2009JJ00 12.375
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2010JJ00 12.211
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2011JJ00 12.403
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2012JJ00 12.004
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2013JJ00 11.828
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2014JJ00 11.591
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2015JJ00 11.754
43222 Verwarmingsinstallatiebedrijven 2016JJ00 12.754
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2009JJ00 2.930
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2010JJ00 2.973
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2011JJ00 4.978
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2012JJ00 5.059
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2013JJ00 4.964
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2014JJ00 4.664
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2015JJ00 4.683
4329 Overige bouwinstallatiebedrijven 2016JJ00 5.189
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2009JJ00 58.581
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2010JJ00 58.661
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2011JJ00 58.515
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2012JJ00 57.619
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2013JJ00 54.840
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2014JJ00 53.991
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2015JJ00 54.560
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2016JJ00 56.987
4331 Stukadoorsbedrijven 2009JJ00 7.663
4331 Stukadoorsbedrijven 2010JJ00 7.725
4331 Stukadoorsbedrijven 2011JJ00 7.586
4331 Stukadoorsbedrijven 2012JJ00 7.370
4331 Stukadoorsbedrijven 2013JJ00 6.859
4331 Stukadoorsbedrijven 2014JJ00 6.612
4331 Stukadoorsbedrijven 2015JJ00 6.640
4331 Stukadoorsbedrijven 2016JJ00 7.097
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2009JJ00 17.934
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2010JJ00 17.777
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2011JJ00 17.921
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2012JJ00 17.650
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2013JJ00 17.014
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2014JJ00 17.055
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2015JJ00 17.696
4332 Timmerbedrijven (bouw) 2016JJ00 18.613
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2009JJ00 9.416
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2010JJ00 9.415
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2011JJ00 9.323
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2012JJ00 9.113
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2013JJ00 8.641
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2014JJ00 8.409
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2015JJ00 8.706
4333 Vloer- en wandafwerkingsbedrijven 2016JJ00 9.248
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2009JJ00 21.672
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2010JJ00 21.737
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2011JJ00 21.666
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2012JJ00 21.429
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2013JJ00 20.370
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2014JJ00 19.981
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2015JJ00 19.652
4334 Schilders- en glaszetbedrijven 2016JJ00 20.075
4339 Overige afwerking van gebouwen 2009JJ00 1.896
4339 Overige afwerking van gebouwen 2010JJ00 2.007
4339 Overige afwerking van gebouwen 2011JJ00 2.019
4339 Overige afwerking van gebouwen 2012JJ00 2.057
4339 Overige afwerking van gebouwen 2013JJ00 1.956
4339 Overige afwerking van gebouwen 2014JJ00 1.934
4339 Overige afwerking van gebouwen 2015JJ00 1.866
4339 Overige afwerking van gebouwen 2016JJ00 1.954
439 Overige gespecialiseerde bouw 2009JJ00 22.776
439 Overige gespecialiseerde bouw 2010JJ00 22.474
439 Overige gespecialiseerde bouw 2011JJ00 22.693
439 Overige gespecialiseerde bouw 2012JJ00 21.941
439 Overige gespecialiseerde bouw 2013JJ00 21.044
439 Overige gespecialiseerde bouw 2014JJ00 20.910
439 Overige gespecialiseerde bouw 2015JJ00 21.066
439 Overige gespecialiseerde bouw 2016JJ00 21.961
4391 Dakbouwbedrijven 2009JJ00 5.660
4391 Dakbouwbedrijven 2010JJ00 5.545
4391 Dakbouwbedrijven 2011JJ00 5.673
4391 Dakbouwbedrijven 2012JJ00 5.653
4391 Dakbouwbedrijven 2013JJ00 5.388
4391 Dakbouwbedrijven 2014JJ00 5.263
4391 Dakbouwbedrijven 2015JJ00 5.304
4391 Dakbouwbedrijven 2016JJ00 5.645
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2009JJ00 17.116
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2010JJ00 16.929
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2011JJ00 17.020
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2012JJ00 16.288
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2013JJ00 15.656
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2014JJ00 15.647
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2015JJ00 15.762
4399 Overige gespecialiseerde bouw 2016JJ00 16.316
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2009JJ00 669
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2010JJ00 568
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2011JJ00 573
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2012JJ00 558
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2013JJ00 534
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2014JJ00 625
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2015JJ00 636
43991 Hei- en funderingsbedrijven 2016JJ00 609
43992 Betonvlechtersbedrijven 2009JJ00 657
43992 Betonvlechtersbedrijven 2010JJ00 683
43992 Betonvlechtersbedrijven 2011JJ00 657
43992 Betonvlechtersbedrijven 2012JJ00 636
43992 Betonvlechtersbedrijven 2013JJ00 581
43992 Betonvlechtersbedrijven 2014JJ00 569
43992 Betonvlechtersbedrijven 2015JJ00 552
43992 Betonvlechtersbedrijven 2016JJ00 557
43993 Metsel- en voegbedrijven 2009JJ00 6.136
43993 Metsel- en voegbedrijven 2010JJ00 5.883
43993 Metsel- en voegbedrijven 2011JJ00 5.858
43993 Metsel- en voegbedrijven 2012JJ00 5.547
43993 Metsel- en voegbedrijven 2013JJ00 5.152
43993 Metsel- en voegbedrijven 2014JJ00 4.872
43993 Metsel- en voegbedrijven 2015JJ00 5.060
43993 Metsel- en voegbedrijven 2016JJ00 5.260
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2009JJ00 9.654
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2010JJ00 9.795
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2011JJ00 9.932
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2012JJ00 9.547
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2013JJ00 9.389
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2014JJ00 9.581
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2015JJ00 9.514
43999 Overige gespecialiseerde bouw 2016JJ00 9.890
G Handel 2009JJ00 207.352
G Handel 2010JJ00 205.892
G Handel 2011JJ00 203.345
G Handel 2012JJ00 205.467
G Handel 2013JJ00 199.415
G Handel 2014JJ00 198.806
G Handel 2015JJ00 200.802
G Handel 2016JJ00 211.714
H Vervoer en opslag 2009JJ00 36.527
H Vervoer en opslag 2010JJ00 37.742
H Vervoer en opslag 2011JJ00 37.516
H Vervoer en opslag 2012JJ00 37.709
H Vervoer en opslag 2013JJ00 38.255
H Vervoer en opslag 2014JJ00 37.378
H Vervoer en opslag 2015JJ00 38.359
H Vervoer en opslag 2016JJ00 40.594
I Horeca 2009JJ00 18.003
I Horeca 2010JJ00 19.138
I Horeca 2011JJ00 19.403
I Horeca 2012JJ00 19.052
I Horeca 2013JJ00 19.104
I Horeca 2014JJ00 19.262
I Horeca 2015JJ00 19.902
I Horeca 2016JJ00 20.983
J Informatie en communicatie 2009JJ00 9.866
J Informatie en communicatie 2010JJ00 10.476
J Informatie en communicatie 2011JJ00 10.366
J Informatie en communicatie 2012JJ00 9.505
J Informatie en communicatie 2013JJ00 9.132
J Informatie en communicatie 2014JJ00 8.974
J Informatie en communicatie 2015JJ00 9.366
J Informatie en communicatie 2016JJ00 10.656
K Financiële dienstverlening 2009JJ00 12.057
K Financiële dienstverlening 2010JJ00 10.818
K Financiële dienstverlening 2011JJ00 9.419
K Financiële dienstverlening 2012JJ00 8.592
K Financiële dienstverlening 2013JJ00 8.520
K Financiële dienstverlening 2014JJ00 8.417
K Financiële dienstverlening 2015JJ00 8.152
K Financiële dienstverlening 2016JJ00 10.007
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009JJ00 8.567
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010JJ00 8.597
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011JJ00 8.302
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012JJ00 8.337
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013JJ00 8.183
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014JJ00 7.592
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015JJ00 7.061
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016JJ00 7.414
M Specialistische zakelijke diensten 2009JJ00 40.042
M Specialistische zakelijke diensten 2010JJ00 43.068
M Specialistische zakelijke diensten 2011JJ00 41.738
M Specialistische zakelijke diensten 2012JJ00 41.643
M Specialistische zakelijke diensten 2013JJ00 41.325
M Specialistische zakelijke diensten 2014JJ00 39.602
M Specialistische zakelijke diensten 2015JJ00 40.520
M Specialistische zakelijke diensten 2016JJ00 45.294
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009JJ00 68.420
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010JJ00 65.892
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011JJ00 71.743
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012JJ00 73.089
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013JJ00 74.133
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014JJ00 76.719
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015JJ00 79.880
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016JJ00 75.511
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009JJ00 9.620
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010JJ00 10.165
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011JJ00 10.166
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012JJ00 10.208
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013JJ00 10.713
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014JJ00 9.567
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015JJ00 10.321
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016JJ00 10.861
P Onderwijs 2009JJ00 5.384
P Onderwijs 2010JJ00 5.411
P Onderwijs 2011JJ00 5.434
P Onderwijs 2012JJ00 5.484
P Onderwijs 2013JJ00 5.708
P Onderwijs 2014JJ00 5.873
P Onderwijs 2015JJ00 6.151
P Onderwijs 2016JJ00 6.307
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009JJ00 9.010
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010JJ00 9.456
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011JJ00 9.495
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012JJ00 9.576
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013JJ00 9.524
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014JJ00 9.702
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015JJ00 9.573
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016JJ00 9.823
R Cultuur, sport en recreatie 2009JJ00 14.212
R Cultuur, sport en recreatie 2010JJ00 15.030
R Cultuur, sport en recreatie 2011JJ00 14.898
R Cultuur, sport en recreatie 2012JJ00 14.798
R Cultuur, sport en recreatie 2013JJ00 14.795
R Cultuur, sport en recreatie 2014JJ00 14.881
R Cultuur, sport en recreatie 2015JJ00 15.433
R Cultuur, sport en recreatie 2016JJ00 16.116
S Overige dienstverlening 2009JJ00 12.921
S Overige dienstverlening 2010JJ00 14.093
S Overige dienstverlening 2011JJ00 13.987
S Overige dienstverlening 2012JJ00 13.881
S Overige dienstverlening 2013JJ00 13.834
S Overige dienstverlening 2014JJ00 14.087
S Overige dienstverlening 2015JJ00 14.256
S Overige dienstverlening 2016JJ00 13.815
Bron: CBS.
Verklaring van tekens