Drie op de tien bedrijfsbestelauto’s gebruikt in bouw

© Hollandse Hoogte
In 2015 stonden er in Nederland bijna 908 duizend bestelauto’s geregistreerd. De meeste bestelauto’s staan op naam van bouwbedrijven. In 2014 waren dit er ruim 233 duizend, bijna 30 procent van alle bestelauto’s op naam van bedrijven. Ook de groot- en detailhandel heeft veel bestelauto’s in gebruik. Dit meldt CBS.

Binnen de bouwsector worden de meeste bestelauto’s gebruikt door bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Dit zijn bedrijven gespecialiseerd in de bouw van woningen en bedrijven. Daarnaast worden veel bestelbusjes gebruikt door bedrijven die installaties aanleggen in gebouwen, zoals loodgieters en elektriciens.

Aantal bedrijfsbestelauto's naar branche, 2014
 Aantal bestelauto"s
Bouwnijverheid233330
Handel198810
Verhuur en overige zakelijke diensten76720
Industrie64560
Landbouw, bosbouw en visserij47440
Specialistische zakelijke diensten39600
Vervoer en opslag37380
Overige branches106250

Jonge bestelauto’s, veel kilometers

Bestelauto’s zijn over het algemeen jonger in bouwbranches waar veel gereden wordt. In 2014 was een bestelauto in de bouw gemiddeld 7,4 jaar oud en reed hij 18,3 duizend kilometer. Bedrijven met als hoofdactiviteit het leggen van kabels en buizen, rijden gemiddeld het meest met hun bestelauto, ruim 24 duizend kilometer in 2014. Zij hebben ook relatief jonge bestelauto’s in gebruik die vaak geleased worden.

Gemiddeld jaarkilometrage bestelauto's bouw naar subbranche, 2014
 Gemiddeld jaarkilometrage
Alg. burgerlijke
en utiliteitsbouw
16,5
Afw. van gebouwen17,3
Projectontwikkeling18
Bouwinstallaties18,7
Slopen van gebouwen
grondverzet en proefboren
19,5
Dakbouw en overige
gespecialiseerd werk
21,1
Bouw van wegen,
spoorwegen en kunstwerken
21,2
Bouw van overige
civieltechnische werken
22,6
Leggen van kabels en buizen24,1

Binnen de bouw leggen bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw gemiddeld de minste kilometers af met hun bestelauto, 16,5 duizend kilometer. Het zijn relatief vaak eenmanszaken met naar verhouding oude bestelbussen. Gemiddeld zijn hun bestelauto’s 8,4 jaar. Leasebestelauto’s komen in deze branche een stuk minder voor.

 

Gemiddelde leeftijd bestelauto's naar branche, 2014
 Gemiddelde leeftijd bestelauto"s
Slopen van gebouwen,
grondverzet en proefboren
8,4
Alg. burgerlijke
en utiliteitsbouw
8,4
Afw. van gebouwen7,8
Projectontwikkeling7,6
Dakbouw en overige
gespecialiseerde werkzaamheden
7,5
Bouw van wegen,
spoorwegen en kunstwerken
6,8
Bouw van overige
civieltechnische werken
6,5
Bouwinstallaties6
Leggen van
kabels en buizen
4,9

Meer informatie over de bouwsector is terug te vinden in de Kwartaalmonitor Bouw. Meer informatie over afgelegde kilometers is terug te vinden in de Jaarmonitor Wegvoertuigen.