Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Kenmerken baan/ bedrijfsgrootte Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Banen Totaal banen (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 8.096,0
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 106,0
Totaal B Delfstoffenwinning 2017 8,5
Totaal C Industrie 2017 743,4
Totaal D Energievoorziening 2017 26,8
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 33,6
Totaal F Bouwnijverheid 2017 306,6
Totaal G Handel 2017 1.351,3
Totaal H Vervoer en opslag 2017 371,0
Totaal I Horeca 2017 407,4
Totaal J Informatie en communicatie 2017 261,0
Totaal K Financiële dienstverlening 2017 269,6
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 65,7
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2017 491,3
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1.053,0
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 504,6
Totaal P Onderwijs 2017 519,0
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 1.311,2
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2017 134,6
Totaal S Overige dienstverlening 2017 131,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur of soort baan) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 1 november 2021:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
Het totaal aantal banen.