Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken part huishoudens, 2006-2013


In deze tabel vindt u gegevens over indirecte belastingen die bij de (consumptieve) bestedingen van particuliere huishoudens zijn inbegrepen. De onderscheiden indirecte belastingen zijn de omzetbelasting (BTW), accijnzen, verbruiksbelasting, milieubelasting op energie en water, assurantiebelasting en motorrijtuigenbelasting. Er kunnen meerdere belastingsoorten op een product of dienst van toepassing zijn of worden geheven en deze worden apart weergegeven in de tabel.

Naast de indirecte belastingen op (consumptieve) bestedingen zijn ook de bijbehorende bestedingen die particuliere huishoudens doen in de tabel opgenomen. De particuliere huishoudens zijn in deze tabel onderscheiden naar diverse kenmerken, naar omvang, samenstelling, leeftijd, inkomensbron, woonsituatie en inkomenshoogte.

De indirecte belastingen op bestedingen zijn geschat met behulp van gegevens over bestedingen uit het Budgetonderzoek. Indien voor een groep huishoudens met specifieke kenmerken minder dan 50 waarnemingen uit het Budgetonderzoek beschikbaar zijn, worden cijfers over bestedingen, indirecte belastingen en druk onvoldoende betrouwbaar geacht en niet getoond.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken part huishoudens, 2006-2013

Kenmerken huishouden Perioden HuishoudensParticuliere huishoudens (x 1 000) HuishoudensPersonen per huishouden (aantal) InkomenBruto-inkomen (1 000 euro) InkomenBesteedbaar inkomen (1 000 euro) BestedingenTotaal bestedingen (1 000 euro) BestedingenBTW-plichtige goederenTotaal (euro) BestedingenBTW-plichtige goederenHoog BTW-tarief (euro) BestedingenBTW-plichtige goederenLaag BTW-tarief (euro) BestedingenNiet BTW-plichtige goederen (euro) BestedingenGoederen met extra heffingFrisdrank (euro) BestedingenGoederen met extra heffingAlcoholhoudende dranken (euro) BestedingenGoederen met extra heffingTabaksproducten (euro) BestedingenGoederen met extra heffingBrandstoffen (euro) BestedingenGoederen met extra heffingEnergie (euro) BestedingenGoederen met extra heffingWater (euro) BestedingenGoederen met extra heffingVerzekeringen (euro) Indirecte belastingenIndirecte belastingen (euro) Indirecte belastingenOmzetbelasting (BTW)Totaal (euro) Indirecte belastingenOmzetbelasting (BTW)Hoog BTW-tarief (euro) Indirecte belastingenOmzetbelasting (BTW)Laag BTW-tarief (euro) Indirecte belastingenVerbruiksbelasting frisdrank (euro) Indirecte belastingenAccijnsTotaal accijns (euro) Indirecte belastingenAccijnsAccijns op alcoholhoudende dranken (euro) Indirecte belastingenAccijnsAccijns op tabaksproducten (euro) Indirecte belastingenAccijnsAccijns op brandstoffen (euro) Indirecte belastingenMilieubelastingTotaal milieubelasting (euro) Indirecte belastingenMilieubelastingMilieubelasting op energie (euro) Indirecte belastingenMilieubelastingMilieubelasting op water (euro) Indirecte belastingenAssurantiebelasting (euro) Indirecte belastingenMotorrijtuigenbelasting (euro) BelastingdrukDruk op bruto inkomen (%) BelastingdrukDruk op besteedbaar inkomen (%) BelastingdrukDruk op bestedingen (%)
Totaal particuliere huishoudens 2013 7.488 2,2 58,0 33,6 33,0 21.615 12.820 8.790 11.385 410 985 615 1.150 1.805 160 1.000 4.755 2.685 2.225 455 20 1.025 160 395 470 415 400 15 175 435 8,2 14,2 14,4
Alleenstaande man 2013 1.284 1,0 34,9 20,1 21,6 12.990 7.815 5.180 8.620 335 740 695 875 1.285 105 650 3.160 1.640 1.355 285 15 900 125 420 355 180 170 10 115 310 9,0 15,7 14,6
Alleenstaande vrouw 2013 1.432 1,0 28,0 18,3 22,1 13.185 8.130 5.055 8.870 170 515 455 505 1.365 105 590 2.765 1.680 1.410 270 10 600 85 300 215 210 200 10 100 165 9,9 15,1 12,5
Paar, zonder kinderen 2013 2.143 2,0 64,1 37,9 37,0 25.210 14.860 10.350 11.820 425 1.275 575 1.380 1.945 155 1.180 5.470 3.115 2.580 535 20 1.150 210 375 560 470 455 15 205 515 8,5 14,4 14,8
Paar, alleen kinderen < 18 2013 1.322 3,9 86,0 46,5 41,7 27.370 16.070 11.300 14.370 555 1.025 365 1.555 2.190 230 1.305 5.905 3.365 2.790 580 25 1.030 160 245 625 600 575 30 225 650 6,9 12,7 14,1
Paar, minstens één kind >= 18 2013 662 3,8 98,2 54,6 50,8 35.745 20.780 14.965 15.025 770 1.740 1.085 1.780 2.535 225 1.550 7.850 4.375 3.605 765 40 1.705 280 705 715 765 740 25 270 700 8,0 14,4 15,5
Totaal eenoudergezin 2013 515 2,5 44,5 28,2 29,9 19.045 11.585 7.460 10.835 395 685 680 915 1.785 180 845 4.175 2.405 2.010 395 20 920 120 410 390 405 385 20 145 280 9,4 14,8 14,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens