Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel, overig, 2008-2021

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel, overig, 2008-2021

Goederensoorten apparaten, vervoer-mat. Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro)
8701100000 Motoculteurs e.d. trekkers... Totaal landen 2018 16.198
8701100000 Motoculteurs e.d. trekkers... Italië 2018 732
8701201000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2018 543.115
8701201000 Trekkers "wegtractors" voo... Italië 2018 5.012
8701209000 Trekkers "wegtractors" voo... Totaal landen 2018 172.852
8701209000 Trekkers "wegtractors" voo... Italië 2018 1.199
8701300000 Tractors met rupsbanden (m... Totaal landen 2018 2.294
8701300000 Tractors met rupsbanden (m... Italië 2018 .
8701301000 Sneeuwpisteruimers en -aan... Totaal landen 2018 .
8701301000 Sneeuwpisteruimers en -aan... Italië 2018 .
8701309000 Tractors met rupsbanden (m... Totaal landen 2018 .
8701309000 Tractors met rupsbanden (m... Italië 2018 .
8701901100 Landbouwtractors en tracto... Totaal landen 2018 .
8701901100 Landbouwtractors en tracto... Italië 2018 .
8701902000 Landbouwtractors en tracto... Totaal landen 2018 .
8701902000 Landbouwtractors en tracto... Italië 2018 .
8701902500 Landbouwtractors en tracto... Totaal landen 2018 .
8701902500 Landbouwtractors en tracto... Italië 2018 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar land van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel, in- en uitvoergegevens van goederen uitgesplitst naar land. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2008 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), landen”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet- ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).