Overheidsfinanciën; kerncijfers 1987 - 2013


Deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1987 tot en met 2013, kwartaalgegevens van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1987 definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsfinanciën; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1987 - 2013

Perioden Kerncijfers (in mln euro)InkomstenInkomsten totaal (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenBelastingen (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenWettelijke sociale verzekeringspremies (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenVerkopen van goederen en diensten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenOverig (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenUitgaven totaal (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenBeloning van werknemers (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenAankopen goederen en diensten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenUitkeringen (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenOverig (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Vorderingensaldo (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Rentevoordeel/nadeel uit swapcontracten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidssaldo (EMU) (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsschuld (EMU) (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsconsumptie (mln euro) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenInkomsten totaal (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenBelastingen (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenWettelijke sociale verzekeringspremies (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenVerkopen van goederen en diensten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenOverig (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenUitgaven totaal (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenBeloning van werknemers (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenAankopen goederen en diensten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenUitkeringen (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenBruto investeringen in vaste activa (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenOverig (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidssaldo (EMU) (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsschuld (EMU) (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsconsumptie (in % bbp) Volumegroei overheidsconsumptie (%) Arbeidsvolume (1000 arbeidsjaren)
2005 228.516 124.042 66.477 17.256 20.741 229.965 49.543 36.410 92.638 16.884 34.490 -1.449 90 -1.359 266.060 121.685 44,5 24,2 12,9 3,4 4,0 44,8 9,6 7,1 18,0 3,3 6,7 -0,3 51,8 23,7 0,5 1.047,6
2010 271.749 143.208 83.109 20.026 25.406 301.284 59.229 46.869 131.051 21.337 42.798 -29.535 -574 -30.109 372.028 166.970 46,3 24,4 14,2 3,4 4,3 51,3 10,1 8,0 22,3 3,6 7,3 -5,1 63,4 28,5 0,5 1.095,1
2011 273.104 139.725 88.763 20.020 24.596 298.715 58.893 45.453 135.108 20.029 39.232 -25.611 -399 -26.010 393.671 167.330 45,6 23,3 14,8 3,3 4,1 49,9 9,8 7,6 22,6 3,3 6,5 -4,3 65,7 27,9 0,2 1.080,8
2012* 278.149 135.339 95.780 19.825 27.205 302.089 58.649 45.505 139.988 19.997 37.950 -23.940 -383 -24.323 427.106 170.614 46,4 22,6 16,0 3,3 4,5 50,4 9,8 7,6 23,4 3,3 6,3 -4,1 71,3 28,5 -0,7 1.057,9
2013 4e kwartaal* 74.303 33.616 28.491 5.075 7.121 77.505 15.463 12.578 35.488 4.905 9.071 -3.202 -33 -3.235 443.008 . 47,3 23,0 16,3 3,2 4,8 49,8 9,5 7,7 23,8 3,2 5,5 -2,5 73,5 . . .
2013* 285.269 138.381 98.359 19.563 28.966 300.029 57.474 46.220 143.433 19.568 33.334 -14.760 -403 -15.163 443.008 170.324 47,3 23,0 16,3 3,2 4,8 49,8 9,5 7,7 23,8 3,2 5,5 -2,5 73,5 28,3 -0,2 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens