Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Geharmoniseerd Systeem Perioden Balassa-index (Balassa index) Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer (%) Verdeling van de uitvoer Uitvoer Nederlands product (%) Verdeling van de uitvoer Wederuitvoer (%)
Totaal goederen 2021 1,0 100,0 55,0 45,0
01 Levende dieren 2021 1,6 0,3 80,4 19,6
02 Vlees en eetbare slachtafvallen 2021 1,9 1,6 88,1 11,9
03 Vis, schaaldieren, weekdieren en a... 2021 1,4 0,6 71,4 28,6
04 Melk en zuivelproducten; vogeleier... 2021 1,7 1,5 80,4 19,6
05 Andere producten van dierlijke oor... 2021 1,7 0,1 32,7 67,3
06 Levende planten en producten van d... 2021 19,3 2,0 93,2 6,8
07 Groenten, planten, wortels en knol... 2021 3,2 1,2 81,6 18,4
08 Fruit; schillen van citrusvruchten... 2021 2,4 1,2 24,0 76,0
09 Koffie, thee, maté en specerijen 2021 1,1 0,2 56,2 43,8
10 Granen 2021 0,2 0,1 43,4 56,6
11 Producten van de meelindustrie; mo... 2021 1,1 0,2 84,1 15,9
12 Oliehoudende zaden en vruchten; al... 2021 2,7 0,7 52,8 47,2
13 Gommen, harsen en andere plantensa... 2021 0,3 0,0 58,2 41,8
14 Stoffen voor het vlechten en ander... 2021 3,2 0,0 39,1 60,9
15 Vetten en oliën (dierlijke en plan... 2021 2,0 1,0 69,0 31,0
16 Bereidingen van vlees, vis, schaal... 2021 1,1 0,3 61,8 38,2
17 Suiker en suikerwerk 2021 1,4 0,3 78,7 21,3
18 Cacao en bereidingen daarvan 2021 2,1 0,8 64,5 35,5
19 Bereidingen van graan, meel, zetme... 2021 1,2 0,9 81,3 18,7
20 Bereidingen van groenten, vruchten... 2021 2,0 0,9 73,1 26,9
21 Diverse producten voor menselijke ... 2021 1,6 0,9 68,3 31,7
22 Dranken, alcoholhoudende vloeistof... 2021 1,0 1,2 66,4 33,6
23 Resten en afval van de voedselindu... 2021 1,9 0,9 71,2 28,8
24 Tabak en tot verbruik bereide taba... 2021 0,5 0,2 67,2 32,8
25 Zout; zwavel; aarde en steen; gips... 2021 1,1 0,2 72,5 27,5
26 Ertsen, slakken en assen 2021 0,9 0,2 16,5 83,5
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2021 2,9 12,6 59,5 40,5
28 Anorganische chemische producten; ... 2021 1,2 0,8 64,7 35,3
29 Organische chemische producten 2021 1,3 3,2 72,4 27,6
30 Farmaceutische producten 2021 0,7 5,3 37,8 62,2
31 Meststoffen 2021 1,7 0,4 87,3 12,7
32 Looi- en verfextracten; looizuur (... 2021 1,2 0,8 54,2 45,8
33 Etherische oliën en harsaroma's; p... 2021 0,6 0,8 67,4 32,6
34 Zeep, organische tensio-actieve pr... 2021 0,9 0,5 72,7 27,3
35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; l... 2021 1,7 0,5 71,2 28,8
36 Kruit en springstoffen; pyrotechni... 2021 0,5 0,0 71,4 28,6
37 Producten voor fotografie en cinem... 2021 2,4 0,1 66,9 33,1
38 Diverse producten van de chemische... 2021 1,6 2,8 39,5 60,5
39 Kunststof en werken daarvan 2021 1,0 4,6 75,2 24,8
40 Rubber en werken daarvan 2021 0,7 0,8 40,6 59,4
41 Huiden en vellen (andere dan pelte... 2021 0,4 0,0 60,0 40,0
42 Lederwaren; zadel- en tuigmakerswe... 2021 0,5 0,3 38,4 61,6
43 Pelterijen en bontwerk; namaakbont 2021 0,3 0,0 55,6 44,4
44 Hout, houtskool en houtwaren 2021 0,3 0,4 59,3 40,7
45 Kurk en kurkwaren 2021 0,0 0,0 43,7 56,3
46 Vlecht- en mandenmakerswerk 2021 2,7 0,0 46,7 53,3
47 Houtpulp en pulp van andere cellul... 2021 0,9 0,2 37,2 62,8
48 Papier en karton; cellulose-, papi... 2021 0,6 1,0 77,4 22,6
49 Artikelen van de uitgeverij, de pe... 2021 1,0 0,3 77,5 22,5
50 Zijde 2021 0,0 0,0 22,1 77,9
51 Wol, fijn en grof haar; garens en ... 2021 0,0 0,0 57,6 42,4
52 Katoen 2021 0,5 0,0 70,5 29,5
53 Andere plantaardige textielvezels;... 2021 0,4 0,0 80,5 19,5
54 Synthetische of kunstmatige filame... 2021 1,3 0,2 73,6 26,4
55 Synthetische of kunstmatige stapel... 2021 0,3 0,0 61,3 38,7
56 Watten, vilt en gebonden textielvl... 2021 0,6 0,1 74,2 25,8
57 Tapijten 2021 2,9 0,2 77,7 22,3
58 Speciale weefsels; getufte textiel... 2021 0,4 0,0 69,3 30,7
59 Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, ... 2021 0,8 0,1 65,6 34,4
60 Brei- en haakwerk aan het stuk 2021 0,5 0,0 47,7 52,3
61 Kleding en kledingtoebehoren, van ... 2021 0,9 1,0 1,5 98,5
62 Kleding en kledingtoebehoren, ande... 2021 0,9 1,0 0,2 99,8
63 Andere geconfectioneerde artikelen... 2021 1,0 0,3 43,5 56,5
64 Schoeisel, beenkappen e.d. artikel... 2021 0,7 0,6 34,2 65,8
65 Hoofddeksels en delen daarvan 2021 1,2 0,1 48,0 52,0
66 Paraplu's, parasols, wandelstokken... 2021 2,0 0,0 41,2 58,8
67 Geprepareerde veren en geprepareer... 2021 2,4 0,0 54,1 45,9
68 Werken van steen, gips, cement, as... 2021 0,5 0,2 72,8 27,2
69 Keramische producten 2021 0,4 0,1 61,1 38,9
70 Glas en glaswerk 2021 0,4 0,2 58,1 41,9
71 Echte en gekweekte parels, edelste... 2021 0,1 0,2 61,5 38,5
72 Gietijzer, ijzer en staal 2021 0,8 2,4 64,3 35,7
73 Werken van gietijzer, ijzer of staal 2021 0,6 1,4 65,6 34,4
74 Koper en werken van koper 2021 0,5 0,5 48,9 51,1
75 Nikkel en werken van nikkel 2021 1,8 0,2 20,5 79,5
76 Aluminium en werken van alumium 2021 0,8 1,0 53,8 46,2
78 Lood en werken van lood 2021 0,7 0,0 90,3 9,7
79 Zink en werken van zink 2021 1,7 0,2 75,4 24,6
80 Tin en werken van tin 2021 2,0 0,0 19,1 80,9
81 Andere onedele metalen; cermets; w... 2021 0,8 0,1 40,0 60,0
82 Gereedschap; messenmakerswerk, lep... 2021 0,6 0,2 38,8 61,2
83 Allerlei werken van onedele metalen 2021 0,4 0,2 50,5 49,5
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2021 1,0 13,0 57,2 42,8
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2021 1,1 10,1 21,9 78,1
86 Rollend en ander materieel voor sp... 2021 0,2 0,1 78,5 21,5
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2021 0,3 3,7 76,2 23,8
88 Lucht- en ruimtevaart, alsmede del... 2021 0,2 0,3 36,7 63,3
89 Scheepvaart 2021 1,6 0,9 77,2 22,8
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2021 1,7 5,9 33,2 66,8
91 Uurwerken, alsmede delen daarvan 2021 0,7 0,1 29,0 71,0
92 Muziekinstrumenten; delen en toebe... 2021 1,4 0,0 38,8 61,2
93 Wapens en munitie; delen en toebeh... 2021 0,1 0,0 68,1 31,9
94 Meubelen (ook voor medisch of chir... 2021 0,6 1,0 49,9 50,1
95 Speelgoed, spellen, artikelen voor... 2021 1,2 0,7 44,9 55,1
96 Diverse werken 2021 0,9 0,3 68,8 31,2
97 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor v... 2021 0,4 0,0 84,1 15,9
98 Componenten van complete fabrieksi... 2021 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Diversen 2021 0,4 0,3 97,9 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de uitvoerspecialisatie van Nederlandse exportproducten aan de hand van de Balassa-index. Een Balassa-index hoger dan 1 geeft specialisatie in een product aan. Bij een index lager dan 1 is dat juist niet het geval.

De tabel laat ook het aandeel van ieder goederenhoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem in de totale Nederlandse handel zien. Daarnaast wordt het aandeel van het Nederlands product en de wederuitvoer van dit hoofdstuk gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een definitief karakter.

Wijzigingen per 19 december 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor het eerst beschikbaar in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Balassa-index
De Balassa-index meet de specialisatiegraad van de Nederlandse exportproducten. Een Balassa-index hoger dan 1 geeft aan dat er specialisatie is in een product. Lager dan 1 wil zeggen dat er geen specialisatie is in dat product. De Nederlandse uitvoer van een bepaald product wordt hierbij afgezet tegen de uitvoer van de EU (exclusief Nederland). Voor de periode 1996-2016 wordt er vergeleken met de EU-15, voor 2017-2020 (januari) met de EU-28 en vanaf 2020 (februari) met de EU-27.

Bijvoorbeeld, de Balassa-index voor granen voor het jaar 2009 wordt als volgt berekend:

- Export van granen door Nederland: 397 miljoen euro
- Totale export van Nederland: 309.359 miljoen euro
- Export van granen door EU-15 (exclusief Nederland): 9.916 miljoen euro
- Totale export van EU-15 (exclusief Nederland): 2.572.634 miljoen euro

Dan is de Balassa-index gelijk aan:

(397 / 309.359 miljoen euro)
------------gedeeld door----------- = 0,3
(9.916 / 2.572.634 miljoen euro)

Het getal 0,3 is kleiner dan 1. Nederland heeft dus geen uitvoerspecialisatie ten opzichte van de EU-15 lidstaten voor het exportproduct granen.
Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer
Het aandeel van de goederen in dit hoofdstuk in de uitvoer van alle goederen samen.
Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer
Het aandeel van de goederen in dit hoofdstuk in de uitvoer van alle
goederen samen.
Verdeling van de uitvoer
Uitvoer Nederlands product
Dat deel van de uitvoer dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen.
Wederuitvoer
De goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt.

Toelichting
Wederuitvoer betreft onder andere goederen die door Nederlandse distributiecentra worden ingeklaard en uitgeleverd aan andere (Europese) landen. De wederuitvoer maakt, anders dan de doorvoer, wel deel uit van de in- en de uitvoer.