Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Geharmoniseerd Systeem Perioden Balassa-index (Balassa index) Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer (%) Verdeling van de uitvoer Uitvoer Nederlands product (%) Verdeling van de uitvoer Wederuitvoer (%)
Totaal goederen 2017 1,0 100,0 55,8 44,2
Totaal goederen 2018 1,0 100,0 56,0 44,0
Totaal goederen 2019 1,0 100,0 55,3 44,7
Totaal goederen 2020 1,0 100,0 54,7 45,3
Totaal goederen 2021 1,0 100,0 55,0 45,0
06 Levende planten en producten van d... 2017 22,2 1,9 95,1 4,9
06 Levende planten en producten van d... 2018 20,8 1,8 94,7 5,3
06 Levende planten en producten van d... 2019 20,7 1,8 94,7 5,3
06 Levende planten en producten van d... 2020 19,4 2,0 94,5 5,5
06 Levende planten en producten van d... 2021 19,3 2,0 93,2 6,8
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2017 3,0 13,1 60,6 39,4
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2018 2,8 13,8 61,8 38,2
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2019 2,9 13,1 64,6 35,4
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2020 3,1 9,2 68,8 31,2
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2021 2,9 12,6 59,5 40,5
29 Organische chemische producten 2017 1,4 3,4 71,5 28,5
29 Organische chemische producten 2018 1,3 3,6 69,0 31,0
29 Organische chemische producten 2019 1,1 2,9 70,1 29,9
29 Organische chemische producten 2020 1,0 2,7 66,7 33,3
29 Organische chemische producten 2021 1,3 3,2 72,4 27,6
30 Farmaceutische producten 2017 0,8 4,9 38,5 61,5
30 Farmaceutische producten 2018 0,8 4,8 39,7 60,3
30 Farmaceutische producten 2019 0,8 5,2 41,1 58,9
30 Farmaceutische producten 2020 0,8 6,2 37,0 63,0
30 Farmaceutische producten 2021 0,7 5,3 37,8 62,2
39 Kunststof en werken daarvan 2017 1,1 4,5 77,7 22,3
39 Kunststof en werken daarvan 2018 1,1 4,4 76,0 24,0
39 Kunststof en werken daarvan 2019 1,0 4,2 74,4 25,6
39 Kunststof en werken daarvan 2020 1,0 4,3 74,6 25,4
39 Kunststof en werken daarvan 2021 1,0 4,6 75,2 24,8
72 Gietijzer, ijzer en staal 2017 1,0 2,4 63,7 36,3
72 Gietijzer, ijzer en staal 2018 0,9 2,4 65,6 34,4
72 Gietijzer, ijzer en staal 2019 0,9 2,1 65,7 34,3
72 Gietijzer, ijzer en staal 2020 0,9 1,9 67,9 32,1
72 Gietijzer, ijzer en staal 2021 0,8 2,4 64,3 35,7
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2017 0,9 12,8 49,4 50,6
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2018 0,9 13,3 52,8 47,2
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2019 0,9 13,5 52,0 48,0
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2020 1,0 13,7 53,5 46,5
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2021 1,0 13,0 57,2 42,8
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2017 1,1 10,2 18,7 81,3
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2018 1,1 10,0 18,2 81,8
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2019 1,1 10,5 19,5 80,5
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2020 1,1 11,2 21,5 78,5
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2021 1,1 10,1 21,9 78,1
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2017 0,3 4,4 81,0 19,0
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2018 0,3 4,5 79,5 20,5
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2019 0,3 4,4 76,4 23,6
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2020 0,3 4,1 76,4 23,6
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2021 0,3 3,7 76,2 23,8
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2017 1,5 5,3 36,3 63,7
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2018 1,6 5,5 32,7 67,3
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2019 1,7 6,0 35,5 64,5
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2020 1,7 6,1 30,9 69,1
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2021 1,7 5,9 33,2 66,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de uitvoerspecialisatie van Nederlandse exportproducten aan de hand van de Balassa-index. Een Balassa-index hoger dan 1 geeft specialisatie in een product aan. Bij een index lager dan 1 is dat juist niet het geval.

De tabel laat ook het aandeel van ieder goederenhoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem in de totale Nederlandse handel zien. Daarnaast wordt het aandeel van het Nederlands product en de wederuitvoer van dit hoofdstuk gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een definitief karakter.

Wijzigingen per 19 december 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor het eerst beschikbaar in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Balassa-index
De Balassa-index meet de specialisatiegraad van de Nederlandse exportproducten. Een Balassa-index hoger dan 1 geeft aan dat er specialisatie is in een product. Lager dan 1 wil zeggen dat er geen specialisatie is in dat product. De Nederlandse uitvoer van een bepaald product wordt hierbij afgezet tegen de uitvoer van de EU (exclusief Nederland). Voor de periode 1996-2016 wordt er vergeleken met de EU-15, voor 2017-2020 (januari) met de EU-28 en vanaf 2020 (februari) met de EU-27.

Bijvoorbeeld, de Balassa-index voor granen voor het jaar 2009 wordt als volgt berekend:

- Export van granen door Nederland: 397 miljoen euro
- Totale export van Nederland: 309.359 miljoen euro
- Export van granen door EU-15 (exclusief Nederland): 9.916 miljoen euro
- Totale export van EU-15 (exclusief Nederland): 2.572.634 miljoen euro

Dan is de Balassa-index gelijk aan:

(397 / 309.359 miljoen euro)
------------gedeeld door----------- = 0,3
(9.916 / 2.572.634 miljoen euro)

Het getal 0,3 is kleiner dan 1. Nederland heeft dus geen uitvoerspecialisatie ten opzichte van de EU-15 lidstaten voor het exportproduct granen.
Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer
Het aandeel van de goederen in dit hoofdstuk in de uitvoer van alle goederen samen.
Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer
Het aandeel van de goederen in dit hoofdstuk in de uitvoer van alle
goederen samen.
Verdeling van de uitvoer
Uitvoer Nederlands product
Dat deel van de uitvoer dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen.
Wederuitvoer
De goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt.

Toelichting
Wederuitvoer betreft onder andere goederen die door Nederlandse distributiecentra worden ingeklaard en uitgeleverd aan andere (Europese) landen. De wederuitvoer maakt, anders dan de doorvoer, wel deel uit van de in- en de uitvoer.