Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft de uitvoerspecialisatie van Nederlandse exportproducten aan de hand van de Balassa-index. Een Balassa-index hoger dan 1 geeft specialisatie in een product aan. Bij een index lager dan 1 is dat juist niet het geval.

De tabel laat ook het aandeel van ieder goederenhoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem in de totale Nederlandse handel zien. Daarnaast wordt het aandeel van het Nederlands product en de wederuitvoer van dit hoofdstuk gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een definitief karakter.

Wijzigingen per 12 februari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Hoofdstukken Geharmoniseerd” zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor het eerst beschikbaar in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Geharmoniseerd Systeem Perioden Balassa-index (Balassa index) Aandeel hoofdstuk in de totale uitvoer (%) Verdeling van de uitvoerUitvoer Nederlands product (%) Verdeling van de uitvoerWederuitvoer (%)
Totaal goederen 2014 1,0 100,0 54,9 45,1
Totaal goederen 2015 1,0 100,0 57,9 42,1
Totaal goederen 2016 1,0 100,0 56,2 43,8
Totaal goederen 2017 1,0 100,0 55,8 44,2
Totaal goederen 2018 1,0 100,0 56,0 44,0
06 Levende planten en producten van d... 2014 20,3 1,9 95,1 4,9
06 Levende planten en producten van d... 2015 22,7 1,9 96,4 3,6
06 Levende planten en producten van d... 2016 22,6 2,1 96,0 4,0
06 Levende planten en producten van d... 2017 22,2 1,9 95,1 4,9
06 Levende planten en producten van d... 2018 20,8 1,8 94,7 5,3
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2014 2,7 16,9 66,3 33,7
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2015 2,9 13,3 69,6 30,4
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2016 3,2 11,9 66,3 33,7
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2017 3,0 13,1 60,6 39,4
27 Minerale brandstoffen, aardolie en... 2018 2,8 13,8 61,8 38,2
29 Organische chemische producten 2014 1,3 4,0 64,8 35,2
29 Organische chemische producten 2015 1,2 3,7 63,2 36,8
29 Organische chemische producten 2016 1,1 3,2 71,4 28,6
29 Organische chemische producten 2017 1,4 3,4 71,5 28,5
29 Organische chemische producten 2018 1,3 3,6 69,0 31,0
30 Farmaceutische producten 2014 0,7 4,6 24,8 75,2
30 Farmaceutische producten 2015 0,8 5,6 35,6 64,4
30 Farmaceutische producten 2016 0,7 5,0 31,0 69,0
30 Farmaceutische producten 2017 0,8 4,9 38,5 61,5
30 Farmaceutische producten 2018 0,8 4,8 39,7 60,3
39 Kunststof en werken daarvan 2014 1,1 4,6 79,8 20,2
39 Kunststof en werken daarvan 2015 1,1 4,7 80,0 20,0
39 Kunststof en werken daarvan 2016 1,1 4,6 78,6 21,4
39 Kunststof en werken daarvan 2017 1,1 4,5 77,7 22,3
39 Kunststof en werken daarvan 2018 1,1 4,4 76,0 24,0
72 Gietijzer, ijzer en staal 2014 1,0 2,4 61,4 38,6
72 Gietijzer, ijzer en staal 2015 1,0 2,3 60,2 39,8
72 Gietijzer, ijzer en staal 2016 1,0 2,2 63,1 36,9
72 Gietijzer, ijzer en staal 2017 1,0 2,4 63,7 36,3
72 Gietijzer, ijzer en staal 2018 0,9 2,4 65,6 34,4
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2014 1,0 13,6 41,2 58,8
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2015 1,0 13,5 48,5 51,5
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2016 0,9 13,3 45,1 54,9
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2017 0,9 12,8 49,4 50,6
84 Kernreactoren, stoomketels, machin... 2018 0,9 13,3 52,8 47,2
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2014 1,1 8,6 23,1 76,9
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2015 1,2 9,4 25,6 74,4
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2016 1,2 9,4 21,1 78,9
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2017 1,1 10,2 18,7 81,3
85 Elektrische machines, apparaten, u... 2018 1,1 10,0 18,2 81,8
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2014 0,3 3,5 66,7 33,3
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2015 0,3 3,7 79,5 20,5
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2016 0,3 4,2 81,5 18,5
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2017 0,3 4,4 81,0 19,0
87 Automobielen, tractors, rijwielen,... 2018 0,3 4,5 79,5 20,5
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2014 1,2 4,3 25,7 74,3
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2015 1,3 4,8 32,1 67,9
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2016 1,4 5,3 32,2 67,8
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2017 1,5 5,3 36,3 63,7
90 Optische instrumenten, apparaten e... 2018 1,6 5,5 32,7 67,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens