Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale verzekeringen en overige lasten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale verzekeringen en overige lasten Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 22,6 57,3 19,0 49,3 7.395 7.175 220 6.324 2.815 1.442 . . . 866 . . . 428 80 1.317 764 120 . 357 1.752 296 135 302 273 43 15 194 494 440 1.071 -25 1 78 1.125
B Delfstoffenwinning 2022 9,1 12,2 8,6 11,4 65.554 65.372 182 43.923 39.170 929 104 960 135 35.601 118 40.483 4.999 2.597 43 1.203 713 102 . 298 2.219 371 109 325 180 34 23 184 994 1.331 21.631 -544 -105 61 21.043
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 833,3 1.048,3 750,3 933,9 673.425 655.410 18.015 600.954 437.825 271.455 . . . 140.743 . . . 21.561 4.067 67.239 42.705 6.280 . 13.163 78.292 16.966 5.723 6.737 3.266 5.345 560 15.633 24.063 17.598 72.471 -1.021 -297 771 71.924
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 2,4 3,2 2,3 3,1 61.715 61.595 120 40.527 37.422 28 15 21 7 35.457 97 40.342 4.981 1.907 29 549 284 29 . 183 1.475 253 62 196 50 5 11 86 813 1.081 21.188 -576 -99 -207 20.306
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 2,4 3,1 2,1 2,6 1.682 1.631 50 1.543 864 671 75 708 111 79 21 76 18 108 5 208 133 19 . 41 397 104 20 94 24 13 2 71 70 75 139 8 -4 2 144
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 4,3 5,9 4,2 5,7 2.158 2.146 12 1.853 885 230 14 232 16 65 0 65 0 581 9 447 297 54 . 74 347 14 28 35 106 17 11 27 111 175 305 23 -2 267 593
C Industrie 2022 758,5 950,4 680,8 846,1 509.446 493.947 15.498 468.470 326.139 250.802 . . . 56.773 . . . 15.860 2.704 59.910 38.312 5.669 . 11.420 70.816 16.227 5.144 5.735 2.688 5.088 458 14.475 21.003 11.605 40.976 4.511 -817 -581 44.089
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 154,7 209,1 131,2 173,6 117.524 114.670 2.853 111.200 83.195 69.132 3.180 69.970 4.018 9.757 658 9.927 828 3.568 739 11.381 6.679 976 . 2.925 14.050 2.278 1.086 1.356 401 1.296 70 2.360 5.203 2.574 6.324 1.769 -49 -54 7.990
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 144,8 195,9 121,9 161,6 107.120 104.511 2.610 102.350 77.825 65.287 2.973 66.164 3.850 9.271 630 9.438 797 2.548 719 10.459 6.091 902 . 2.757 11.889 2.138 1.006 1.248 377 834 65 2.186 4.036 2.178 4.770 1.619 -51 -57 6.280
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022 15,7 34,0 14,2 29,0 14.355 14.229 127 13.695 10.443 9.751 187 9.781 217 595 10 638 53 82 16 1.793 663 106 . 957 1.246 232 166 169 68 107 6 217 282 213 661 -40 -3 -11 606
1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1012 Pluimveeslachterijen 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1013 Vleesverwerkende industrie 2022 7,5 12,8 6,8 11,2 4.646 4.545 100 4.265 2.977 2.658 123 2.676 141 301 7 295 1 12 7 685 312 51 . 288 506 98 80 68 35 33 4 73 115 98 380 -18 0 -12 350
102 Visverwerkende industrie 2022 3,9 4,4 2,6 2,9 1.050 1.029 21 1.015 699 587 66 592 71 93 10 97 13 18 0 158 105 17 . 31 138 23 15 9 10 24 0 17 41 21 35 -2 0 0 34
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022 11,5 16,1 10,3 13,4 6.909 6.784 125 6.656 4.385 3.204 200 3.238 234 580 124 580 124 536 65 948 536 82 . 261 1.115 271 98 115 16 102 4 319 191 208 253 -31 -2 -7 214
1031 Aardappelproductenindustrie 2022 4,9 5,8 4,5 5,1 3.696 3.628 68 3.584 2.438 1.453 40 1.460 47 498 10 501 13 448 38 403 259 37 . 72 636 171 38 52 8 44 2 212 110 107 112 -13 0 -8 91
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022 3,6 4,4 3,2 4,0 10.622 10.575 48 10.418 9.247 6.714 336 6.817 438 2.509 10 2.510 11 9 15 414 255 39 . 80 681 231 59 60 4 17 2 119 188 76 205 31 0 23 258
105 Zuivelindustrie 2022 23,0 31,8 22,5 29,1 21.784 21.300 483 20.963 16.790 15.655 522 15.716 584 567 111 597 140 551 18 1.752 1.088 138 . 396 1.929 438 115 264 28 184 9 607 284 492 821 93 -43 -76 796
106 Meelindustrie 2022 4,8 5,1 4,4 4,7 3.314 3.228 87 3.035 2.001 1.723 89 1.742 107 246 18 258 30 26 5 406 273 42 . 44 526 119 43 114 6 32 2 134 77 103 279 17 0 5 301
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1062 Zetmeelindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022 43,2 52,5 29,4 36,7 6.659 6.587 72 6.249 3.099 2.767 147 2.803 182 296 14 298 16 36 0 1.702 1.074 171 . 356 1.207 206 193 160 130 86 17 165 252 241 411 0 -2 2 410
1071 Brood- en banketbakkerijen 2022 36,1 42,3 23,1 28,4 4.224 4.162 62 3.874 1.672 1.538 62 1.554 78 131 2 132 3 3 0 1.189 780 125 . 215 849 150 150 103 93 47 15 106 184 165 350 11 -2 2 360
1072 Banket- en koekindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022 29,9 37,4 26,9 32,4 29.203 27.660 1.543 27.649 20.230 16.178 1.032 16.643 1.497 2.822 249 2.885 313 1.183 47 2.576 1.605 238 . 535 4.212 396 253 270 70 227 19 425 2.552 632 1.555 1.596 2 2 3.155
1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2022 7,5 9,4 6,6 8,2 5.537 5.399 138 5.434 4.057 2.519 109 2.558 148 1.440 82 1.472 114 95 3 685 422 60 . 137 591 90 73 87 8 84 4 132 113 101 103 1.485 0 -3 1.585
109 Diervoederindustrie 2022 9,2 10,3 8,4 9,4 13.223 13.120 103 12.672 10.932 8.709 396 8.832 520 1.564 85 1.576 97 106 552 711 491 69 . 98 836 223 64 87 45 55 6 185 171 194 551 -45 -4 5 507
11 Drankenindustrie 2022 9,4 12,6 8,8 11,4 9.827 9.582 245 8.413 5.266 3.748 141 3.770 163 486 28 489 31 1.013 19 876 557 70 . 162 1.909 127 75 101 24 461 6 172 945 362 1.413 154 4 5 1.576
1105 Bierbrouwerijen 2022 5,9 7,4 5,4 6,6 3.552 3.467 85 3.317 1.581 1.269 62 1.274 68 288 10 289 12 11 13 539 347 40 . 88 982 66 51 39 11 147 3 140 525 215 235 -25 -1 4 214
1107 Frisdrankindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2022 0,5 0,6 0,5 0,5 577 578 -1 436 105 97 66 37 5 0 0 0 0 7 0 46 31 5 . 6 252 13 5 7 1 2 0 2 223 34 141 -4 -2 -2 133
13 Textielindustrie 2022 11,3 13,7 10,1 12,3 3.667 3.619 48 3.367 1.985 1.638 240 1.666 267 282 62 292 72 57 7 734 504 77 . 105 540 78 70 60 20 73 7 91 141 108 300 -29 -3 13 282
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 15,3 19,0 13,4 16,7 4.767 4.665 102 4.319 2.591 2.054 301 2.080 327 456 115 472 132 69 11 915 629 97 . 130 684 89 94 67 28 105 9 122 171 129 448 -30 -4 15 429
139 Overige textielproductenindustrie 2022 8,9 10,6 8,0 9,6 3.090 3.056 33 2.801 1.696 1.411 213 1.429 232 235 61 245 71 44 7 583 402 60 . 83 437 50 57 49 17 57 5 76 127 85 289 -15 0 11 284
14 Kledingindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 1,9 2,4 1,7 2,1 480 466 15 439 260 190 38 189 37 58 23 62 27 8 4 100 69 11 . 15 63 8 12 5 3 11 1 12 10 15 42 0 -1 2 42
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 39,7 51,5 35,8 46,9 14.784 14.524 260 13.487 7.757 6.058 646 6.128 717 1.053 194 1.078 219 507 140 2.846 1.759 283 . 609 2.458 598 305 353 168 106 21 337 569 427 1.298 -135 -5 38 1.195
16 Houtindustrie 2022 16,3 22,3 14,5 20,1 5.607 5.474 133 5.006 3.216 2.511 291 2.543 323 410 54 415 59 245 51 986 610 98 . 220 664 91 124 108 61 34 8 94 144 140 600 -110 -1 1 491
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022 1,7 2,1 1,5 1,9 684 679 6 640 437 317 64 332 79 102 13 104 15 17 1 98 62 10 . 21 85 13 10 11 7 4 1 23 15 21 44 -76 1 0 -31
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022 14,6 20,2 13,0 18,2 4.922 4.795 127 4.366 2.780 2.194 227 2.211 243 307 41 311 44 228 50 888 548 89 . 199 579 78 114 97 54 30 7 71 129 119 556 -34 -2 1 522
1623 Timmerindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Papierindustrie 2022 19,0 21,6 18,0 19,8 10.617 10.449 168 9.890 6.345 4.925 306 5.015 396 940 31 946 36 433 46 1.467 977 155 . 221 1.762 554 143 170 42 145 16 296 395 316 727 -38 -88 4 606
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 34,8 41,0 31,6 36,4 13.996 13.777 219 12.914 7.781 6.065 420 6.190 545 1.050 39 1.056 46 597 70 2.294 1.566 251 . 323 2.411 622 238 274 73 215 26 411 553 427 1.082 -30 -88 8 972
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022 3,8 4,2 3,6 4,0 2.610 2.574 36 2.355 1.202 1.138 78 1.161 100 8 2 8 2 21 35 337 219 36 . 51 712 356 37 66 21 10 2 91 130 104 255 -8 1 -1 248
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022 15,3 17,3 14,3 15,8 8.006 7.875 131 7.535 5.142 3.786 228 3.854 296 932 29 937 34 413 11 1.130 759 119 . 170 1.050 198 106 104 21 136 14 205 266 213 472 -30 -89 5 358
1721 Karton- e.d. verpakkingenindustrie 2022 8,5 10,2 8,2 9,4 3.353 3.333 20 3.163 1.944 1.652 99 1.671 119 265 12 267 14 19 9 658 423 69 . 122 468 117 73 75 13 16 3 72 101 93 190 -14 -89 1 88
18 Grafische industrie 2022 15,8 19,4 13,6 16,5 3.379 3.328 51 3.024 1.437 1.141 114 1.175 149 109 8 111 10 163 24 827 588 96 . 102 649 68 94 104 31 69 10 114 157 111 355 7 0 4 367
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 15,5 18,4 13,3 15,7 3.309 3.264 45 2.967 1.418 1.124 110 1.159 145 109 8 110 9 162 24 813 578 94 . 100 626 66 90 102 29 67 9 111 152 110 342 8 0 4 354
1812 Overige drukkerijen 2022 13,3 15,9 11,4 13,6 2.935 2.891 45 2.618 1.268 995 99 1.030 134 97 8 99 9 152 23 700 497 80 . 88 556 61 78 88 22 64 8 105 132 93 318 10 -2 4 330
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 109,3 126,6 101,5 116,1 182.047 174.800 7.248 170.939 129.913 94.320 4.845 95.114 5.639 29.717 1.286 30.510 2.079 4.815 1.061 10.547 6.818 990 . 1.687 26.986 11.010 1.052 1.405 370 985 64 4.357 7.741 3.493 11.109 3.806 -116 -193 14.606
19 Aardolie-industrie 2022 5,2 6,0 5,1 5,8 64.167 63.452 715 61.795 56.291 39.284 1.328 39.276 1.320 16.976 275 17.438 738 32 0 827 470 63 . 130 4.182 3.234 99 189 33 12 6 156 452 496 2.372 -183 0 -20 2.169
19201 Raffinaderijen 2022 4,5 5,2 4,4 5,1 63.520 62.821 699 61.179 55.767 38.772 1.279 38.744 1.251 16.963 274 17.426 736 32 0 775 435 57 . 122 4.147 3.230 96 184 27 7 6 149 447 490 2.341 -182 0 -20 2.139
20 Chemische industrie 2022 48,8 55,0 46,2 51,6 87.858 86.087 1.771 85.529 60.783 45.616 2.247 46.309 2.940 9.771 749 10.037 1.016 4.447 949 5.350 3.484 501 . 792 17.259 7.252 542 889 248 709 31 3.226 4.364 2.137 2.330 3.929 -95 -216 5.948
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022 66,7 76,0 62,8 70,8 104.371 98.084 6.286 96.693 66.151 49.063 2.776 49.778 3.491 11.418 848 11.702 1.132 4.634 1.036 7.171 4.672 651 . 1.112 20.845 7.371 709 969 272 845 42 3.854 6.783 2.527 7.677 3.982 -106 -202 11.351
201 Basischemie 2022 27,3 30,9 26,4 29,6 62.242 61.073 1.169 60.317 42.738 32.997 1.047 33.428 1.477 7.747 364 7.906 523 1.360 633 3.414 2.167 304 . 530 12.552 6.675 409 699 176 576 20 2.052 1.946 1.614 1.925 2.818 -94 -124 4.526
2013 Overige anorganische basischemie 2022 2,1 2,3 2,0 2,2 3.542 3.467 75 3.057 1.807 1.333 64 1.407 138 60 0 60 0 414 0 246 164 21 . 37 812 494 35 47 1 8 3 81 144 192 485 31 -71 -5 440
2014 Organische basischemie 2022 9,8 10,8 9,5 10,4 27.505 27.324 181 27.463 19.590 15.123 244 15.173 293 4.126 38 4.170 82 323 18 1.378 810 111 . 255 5.976 3.099 128 335 75 109 5 1.320 906 519 42 195 -16 62 283
20141 Petrochemische industrie 2022 6,3 6,8 6,2 6,6 23.536 23.477 60 23.599 17.173 13.104 135 13.114 145 4.006 3 4.048 45 63 0 841 542 70 . 77 5.214 2.915 66 258 67 40 1 1.213 653 372 -63 146 -15 -22 46
20149 Overige organische basischemie 2022 3,5 4,0 3,3 3,8 3.968 3.847 121 3.864 2.418 2.019 109 2.059 149 120 36 122 37 260 18 537 268 41 . 178 762 185 61 76 8 69 3 107 252 147 105 49 0 84 238
2015 Kunstmestindustrie 2022 2,3 2,5 2,2 2,4 6.365 6.262 104 5.899 4.234 2.736 110 2.918 292 1.420 65 1.493 138 9 70 288 198 29 . 34 1.186 806 100 33 61 14 1 119 54 191 466 -2 3 0 468
2016 Kunststofindustrie 2022 10,7 12,3 10,2 11,7 19.762 19.144 617 19.270 14.058 11.362 495 11.457 589 1.634 230 1.652 247 577 485 1.230 814 116 . 168 3.418 1.854 116 119 15 390 4 374 545 565 491 2.498 -10 -180 2.798
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022 5,9 6,6 5,6 6,1 3.692 3.542 150 3.471 2.396 1.948 194 1.937 184 235 79 226 70 211 3 492 338 48 . 60 502 30 43 27 10 46 3 104 240 80 221 63 -3 -70 211
205 Overige chemische productenindustrie 2022 8,6 9,6 8,1 8,9 7.393 7.267 126 7.202 4.842 4.145 417 4.221 494 224 40 229 45 175 299 848 572 88 . 105 1.236 367 50 114 49 45 4 167 440 275 191 -31 2 10 171
206 Synthetische vezelindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 Farmaceutische industrie 2022 17,9 21,0 16,6 19,2 16.512 11.997 4.515 11.165 5.367 3.447 529 3.469 551 1.647 99 1.665 117 187 87 1.821 1.188 151 . 320 3.586 119 167 80 25 136 11 628 2.420 390 5.348 53 -11 14 5.404
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212 Farmaceutische productenindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 37,4 44,6 33,5 39,4 13.510 13.264 246 12.450 7.471 5.973 741 6.060 828 1.324 163 1.370 209 149 25 2.549 1.676 275 . 445 1.959 406 244 247 65 129 17 347 506 471 1.060 6 -10 30 1.086
221 Rubberproductenindustrie 2022 2,9 3,3 2,7 3,1 1.365 1.314 51 1.259 818 325 53 335 63 486 43 508 65 8 0 233 152 25 . 41 156 27 22 40 3 16 1 22 27 51 106 18 -6 1 120
222 Kunststofproductenindustrie 2022 34,5 41,3 30,8 36,4 12.145 11.950 195 11.191 6.653 5.649 688 5.725 765 838 121 862 144 142 25 2.316 1.524 250 . 404 1.803 379 222 207 62 113 15 325 479 420 954 -12 -5 29 966
2221 Kunststofplaat-, -profielindustrie 2022 8,8 9,9 8,2 9,2 3.735 3.682 53 3.536 2.150 1.781 181 1.788 188 336 52 339 55 15 18 678 462 71 . 99 602 147 58 57 16 37 4 130 153 106 198 -3 -3 4 196
2229 Overige kunststofproductenindustrie 2022 10,5 12,9 9,4 11,2 2.757 2.729 27 2.507 1.333 1.206 216 1.268 278 78 19 81 23 49 1 631 417 70 . 118 429 69 73 54 16 30 5 70 111 113 250 -19 0 -1 229
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 23,4 29,2 21,3 26,7 9.178 9.050 128 8.480 4.540 3.547 356 3.585 394 643 140 664 160 262 89 1.859 1.149 185 . 388 1.794 507 181 245 108 72 14 243 425 287 697 -26 -4 37 704
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022 10,6 13,8 9,9 12,9 4.446 4.358 87 4.186 2.487 1.993 137 2.013 157 194 54 205 65 213 87 879 513 83 . 221 685 81 89 123 77 26 7 117 167 135 260 -14 0 15 261
2361 Betonwaren-, kalkzandsteenindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Basismetaalindustrie 2022 20,0 22,7 18,8 21,4 13.266 12.735 531 12.440 7.692 7.023 1.033 7.050 1.060 175 32 187 44 418 76 1.937 1.290 183 . 305 2.414 619 130 618 62 427 17 320 221 398 826 -23 -76 10 737
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 116,5 148,7 105,9 134,9 43.121 42.087 1.034 39.107 23.461 19.949 3.293 20.142 3.486 1.371 199 1.447 276 1.961 181 8.452 5.457 837 . 1.576 5.945 1.010 717 1.142 309 681 66 790 1.230 1.250 4.014 -106 -112 45 3.841
24-30, 33 Metalektro 2022 364,9 443,9 333,3 404,2 167.183 162.505 4.678 147.429 90.597 69.651 10.222 70.751 11.322 14.291 1.422 14.719 1.850 6.016 639 29.752 19.399 2.836 . 5.384 22.784 1.549 2.107 2.175 1.540 2.170 239 6.638 6.366 4.296 19.754 -838 -553 -412 17.951
241 IJzer- en staalindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245 Metaalgieterijen 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Metaalproductenindustrie 2022 96,4 126,0 87,1 113,5 29.855 29.352 503 26.667 15.769 12.925 2.260 13.092 2.426 1.196 167 1.261 232 1.543 105 6.515 4.167 654 . 1.271 3.531 391 587 524 247 254 49 470 1.009 852 3.188 -83 -37 35 3.104
251 Metalen bouwproductenindustrie 2022 35,0 44,2 31,9 40,3 10.993 10.812 182 10.167 6.320 5.079 400 5.124 446 364 52 383 70 827 50 2.480 1.550 244 . 524 1.099 73 215 135 108 78 16 160 313 267 827 -11 -2 14 827
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2022 30,5 45,2 26,6 39,8 7.995 7.853 142 6.736 3.458 2.810 1.071 2.848 1.109 231 29 244 41 386 31 1.826 1.179 183 . 348 1.179 158 205 218 85 56 19 119 320 273 1.260 -39 -1 13 1.233
2561 Oppervlaktebehandelingsindustrie 2022 9,7 12,6 8,7 11,3 2.312 2.298 14 2.096 1.017 912 838 915 840 7 1 10 4 88 9 577 364 59 . 116 431 90 68 54 18 22 5 46 129 71 216 -5 -1 5 215
2562 Algemene metaalbewerkingsindustrie 2022 20,7 32,6 17,9 28,5 5.683 5.555 128 4.640 2.441 1.898 234 1.933 269 224 28 234 37 298 21 1.249 815 125 . 233 748 67 137 165 67 35 14 73 191 202 1.043 -33 -1 8 1.017
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259 Overige metaalproductenindustrie 2022 13,2 15,5 12,0 14,0 5.127 5.041 86 4.546 2.894 2.483 401 2.529 447 273 48 284 59 119 20 918 592 93 . 175 607 87 74 70 26 41 8 97 206 127 581 -11 -1 4 573
26 Elektrotechnische industrie 2022 28,8 33,2 26,7 30,7 20.024 19.113 912 17.055 10.211 5.790 946 5.963 1.119 4.204 349 4.362 507 135 83 2.727 1.814 256 . 423 3.557 58 150 96 41 310 47 1.530 1.326 560 2.969 -411 -49 18 2.527
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 158,3 182,9 145,2 167,3 85.708 82.875 2.833 72.809 43.876 32.220 5.688 32.949 6.416 9.769 791 9.972 994 1.663 224 14.215 9.462 1.321 . 2.354 12.339 325 850 740 255 1.074 118 5.054 3.923 2.379 12.899 -1.263 -82 -538 11.016
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022 55,5 63,4 50,5 57,5 35.486 33.800 1.686 31.680 18.830 10.452 1.532 10.834 1.914 7.976 593 8.128 745 290 112 4.998 3.257 466 . 867 6.742 149 275 171 85 748 59 2.428 2.827 1.110 3.806 -298 -58 -601 2.849
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2022 6,8 8,4 6,5 7,8 9.357 9.324 33 6.881 4.404 1.960 150 1.977 167 2.438 24 2.451 37 6 0 742 498 70 . 119 1.502 28 39 65 6 74 32 884 375 233 2.476 -383 0 5 2.097
262 Computerindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 Communicatieapparatenindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264 Consumentenelektronicaindustrie 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2022 11,8 13,2 10,8 12,0 3.790 3.547 243 3.328 1.838 1.474 373 1.553 453 233 28 250 45 53 79 1.062 705 106 . 174 354 21 56 20 19 32 7 114 85 74 462 0 -18 10 453
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 mei 2024:

Cijfers van 2022 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?

De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2025 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2023.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale verzekeringen en overige lasten
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").Overige sociale lasten: Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").

Vanaf verslagjaar 2021 is dit onderwerp alleen nog beschikbaar als onderdeel van de 'Sociale verzekeringen en overige lasten
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.