Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
C Industrie 2020 806,2 954,3 713,7 845,2 354.178 347.541 6.637 331.180 212.761 157.443 . . . 41.696 . . . 11.512 2.110 54.781 36.012 9.274 5.302 3.972 351 9.144 52.928 4.753 4.492 4.904 2.181 3.621 402 10.222 22.355 10.710 22.998 3.131 -901 -1.047 24.182
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 146,2 194,3 118,4 159,9 78.678 78.162 517 74.720 53.361 43.994 2.649 43.892 2.547 6.917 622 6.874 579 1.630 820 10.060 6.019 1.577 860 717 70 2.394 9.079 1.017 948 1.228 283 1.037 55 1.917 2.595 2.220 3.959 2.385 -280 -65 5.998
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 136,7 182,2 109,6 149,2 72.897 72.504 392 69.325 50.698 41.885 2.403 41.816 2.334 6.466 587 6.422 543 1.529 817 9.220 5.455 1.434 791 643 59 2.273 7.520 949 872 1.130 257 737 50 1.765 1.761 1.887 3.572 2.416 -52 -53 5.883
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020 16,7 33,6 14,4 29,7 12.232 12.178 54 11.642 8.818 8.228 314 8.106 192 465 8 468 11 122 2 1.593 643 165 101 64 5 781 1.066 102 145 177 60 78 4 250 251 165 591 -22 -1 -2 565
1013 Vleesverwerkende industrie 2020 7,9 11,8 6,7 10,3 3.808 3.790 18 3.420 2.342 2.125 112 2.130 118 215 6 216 7 1 1 604 306 78 47 31 2 219 395 41 65 74 28 34 2 61 90 80 388 -8 0 1 381
102 Visverwerkende industrie 2020 3,3 4,1 2,2 2,9 972 969 3 937 682 572 60 570 58 82 8 83 9 26 1 137 88 19 14 5 1 29 96 11 16 10 7 18 1 14 20 22 35 -5 0 -2 28
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020 11,6 16,5 10,2 13,6 5.916 5.903 13 5.739 3.757 2.923 208 2.910 195 456 98 472 115 347 32 924 517 148 81 67 6 253 855 126 97 115 16 81 5 263 152 204 177 -5 2 7 182
1031 Aardappelproductenindustrie 2020 4,6 5,8 4,2 5,1 2.912 2.882 30 2.840 1.858 1.095 31 1.123 59 392 10 392 10 340 30 384 234 70 37 33 2 79 497 81 31 52 8 40 2 185 98 101 71 8 0 0 79
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020 2,8 3,2 2,6 3,0 4.328 4.284 44 4.145 3.561 3.094 225 3.167 298 461 8 458 5 5 1 267 163 50 24 26 3 51 246 56 39 51 2 4 2 40 52 71 182 0 0 0 182
105 Zuivelindustrie 2020 18,4 24,4 16,6 22,1 14.949 14.835 114 14.766 11.328 10.010 399 10.044 433 1.054 61 1.052 58 249 15 1.558 946 237 107 130 7 368 1.433 191 115 231 15 150 7 440 284 447 183 214 -43 -22 332
106 Meelindustrie 2020 3,7 4,1 3,4 3,8 2.713 2.666 47 2.579 1.754 1.283 62 1.283 62 449 128 347 26 21 1 337 228 64 31 33 3 41 398 68 31 99 6 31 2 97 65 90 134 -3 -2 12 141
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1062 Zetmeelindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2020 43,7 52,3 27,9 35,1 5.321 5.284 37 4.867 2.242 1.954 203 1.949 197 284 13 285 14 3 1 1.519 987 250 160 90 12 270 876 118 176 122 57 96 9 152 146 231 454 -23 -2 6 435
1072 Banket- en koekindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020 27,5 33,8 24,1 29,7 16.397 16.380 16 15.000 10.532 7.777 624 7.760 607 2.045 172 2.091 218 707 3 2.182 1.408 377 203 175 19 378 1.812 175 195 233 51 232 14 310 604 474 1.397 2.154 -3 -11 3.538
1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2020 7,3 8,9 6,6 8,0 4.885 4.797 88 4.561 3.453 2.323 100 2.314 91 1.105 80 1.105 81 25 0 560 369 106 53 53 4 82 451 43 61 53 13 98 4 67 113 98 324 1.713 1 -5 2.033
109 Diervoederindustrie 2020 8,9 10,1 8,1 9,2 10.070 10.005 65 9.651 8.027 6.043 309 6.028 293 1.172 91 1.167 87 49 763 703 475 123 71 53 3 102 738 102 59 91 45 49 6 199 188 183 419 106 -4 -41 480
11 Drankenindustrie 2020 8,6 11,0 7,9 9,7 4.858 4.721 138 4.641 2.364 1.903 124 1.884 105 443 34 443 35 15 3 741 494 125 60 66 11 111 1.235 62 70 89 25 247 5 146 592 302 218 -30 -226 7 -31
1107 Frisdrankindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2020 1,0 1,1 0,9 1,0 923 936 -13 754 300 206 123 191 108 9 1 9 1 86 0 99 71 18 9 8 0 10 324 6 6 9 1 53 0 6 243 32 169 -1 -2 -20 147
13 Textielindustrie 2020 12,4 14,4 11,0 12,7 3.084 3.073 11 2.863 1.596 1.332 234 1.327 229 200 39 203 43 62 1 695 493 122 78 44 3 77 472 41 84 59 20 78 6 90 95 100 221 -21 -8 -16 176
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 15,9 19,0 13,9 16,6 3.911 3.890 21 3.643 2.067 1.644 283 1.640 279 340 89 355 104 82 1 847 599 149 96 53 4 96 608 47 109 65 26 114 10 111 126 121 268 -25 -8 -16 220
139 Overige textielproductenindustrie 2020 9,9 11,6 8,9 10,3 2.659 2.642 16 2.435 1.385 1.158 193 1.156 191 173 39 176 42 54 1 573 405 98 63 36 2 67 401 30 69 50 16 69 5 77 86 75 224 -14 0 -18 192
14 Kledingindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2020 1,9 2,3 1,6 1,9 428 421 7 401 238 188 28 187 27 47 22 49 24 2 0 91 61 16 11 5 0 13 58 4 12 4 2 11 2 10 12 15 27 -3 0 -2 23
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 37,8 47,9 34,7 43,9 11.089 10.984 105 9.958 5.387 4.214 459 4.185 429 732 127 735 129 398 42 2.437 1.547 411 248 163 15 464 1.748 241 244 295 128 83 19 302 436 387 1.131 -30 -14 6 1.093
16 Houtindustrie 2020 14,6 19,5 13,1 17,7 3.835 3.781 54 3.358 2.049 1.737 213 1.708 184 183 21 195 33 124 4 776 509 124 81 43 6 137 432 32 91 71 40 26 8 63 102 101 477 -17 -1 8 467
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2020 12,8 17,6 11,7 16,1 3.324 3.278 46 2.909 1.745 1.505 169 1.482 145 133 20 144 31 105 1 695 449 110 72 38 5 130 382 26 79 63 37 23 7 57 91 87 416 -15 -1 8 408
1623 Timmerindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Papierindustrie 2020 19,1 21,5 17,8 19,9 7.770 7.723 47 6.928 4.055 3.279 229 3.318 268 670 26 674 29 47 59 1.370 915 254 148 106 7 195 1.193 180 129 179 26 33 16 258 374 310 842 -6 2 -88 749
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 36,0 41,8 32,2 37,2 10.668 10.605 62 9.579 5.315 4.141 874 4.169 902 910 29 915 34 202 62 2.162 1.479 386 244 142 13 284 1.695 218 217 278 48 78 27 346 483 407 1.089 -18 2 -73 1.001
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2020 4,1 4,7 3,9 4,5 1.688 1.662 27 1.646 742 719 75 711 68 0 0 0 0 5 18 333 214 67 36 31 2 51 431 117 32 81 4 7 2 57 132 140 42 -12 3 -83 -50
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2020 15,0 16,8 13,9 15,4 6.081 6.061 20 5.282 3.313 2.561 154 2.607 200 670 25 674 29 41 41 1.036 701 187 111 75 5 144 762 63 97 98 22 26 14 201 241 170 800 6 -1 -6 799
1721 Karton- e.d. verpakkingenindustrie 2020 7,9 9,4 7,3 8,5 2.269 2.255 14 2.128 1.167 944 48 945 48 189 7 191 10 25 9 564 371 98 60 38 3 93 322 30 57 64 16 9 4 55 88 75 142 15 -1 -1 155
18 Grafische industrie 2020 17,0 20,3 14,4 17,3 2.898 2.883 15 2.651 1.260 862 645 851 634 240 4 241 5 155 3 792 564 133 96 36 7 89 502 38 89 99 23 45 11 88 109 97 247 -11 1 15 252
19 Aardolie-industrie 2020 5,5 6,5 5,4 6,3 22.912 23.044 -132 24.004 21.416 15.050 891 14.869 710 6.337 108 6.407 177 24 4 656 468 47 42 5 6 134 1.387 503 88 176 18 9 4 114 475 546 -1.092 -23 0 -1.320 -2.435
20 Chemische industrie 2020 46,5 51,9 43,9 48,8 54.099 53.722 377 51.770 35.263 25.032 1.823 24.918 1.709 6.235 362 6.288 415 3.826 171 4.580 3.125 898 427 471 37 521 9.684 1.584 453 816 143 686 21 2.158 3.823 2.243 2.329 2.400 -179 199 4.749
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 61,3 69,1 57,5 64,5 61.489 60.948 541 58.210 38.881 27.689 2.206 27.622 2.139 6.982 461 7.049 528 3.921 289 6.014 4.040 1.122 540 583 43 808 10.770 1.629 579 903 184 756 36 2.418 4.266 2.545 3.279 2.432 -161 178 5.728
20141 Petrochemische industrie 2020 5,3 5,8 5,2 5,6 11.950 11.912 38 11.526 8.545 5.634 124 5.609 99 2.843 2 2.881 41 61 8 722 450 143 60 83 7 123 1.912 626 69 248 2 35 2 446 483 348 424 9 -9 28 451
2015 Kunstmestindustrie 2020 1,9 2,0 1,8 2,0 2.330 2.346 -17 2.213 1.238 690 93 705 108 532 5 527 0 0 16 209 145 46 21 24 1 18 591 130 83 18 57 24 1 219 59 176 117 -12 -1 2 107
2016 Kunststofindustrie 2020 11,1 12,6 10,4 11,9 12.488 12.321 167 12.354 8.310 6.602 447 6.554 398 1.099 23 1.097 21 584 25 1.127 771 234 98 136 8 114 2.096 403 100 113 15 353 5 321 786 821 134 1.979 -164 -9 1.940
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2020 5,9 6,7 5,6 6,2 3.288 3.220 68 2.918 1.973 1.586 132 1.588 134 239 60 238 60 148 0 468 325 88 46 41 2 53 404 16 32 18 15 58 2 57 206 73 370 52 57 -2 476
205 Overige chemische productenindustrie 2020 7,7 8,4 7,2 7,8 5.023 4.970 54 4.784 3.191 2.834 339 2.831 336 100 31 97 28 154 103 692 478 146 80 67 6 61 680 95 48 102 10 34 4 108 279 222 240 -5 2 -6 231
206 Synthetische vezelindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2022:
Cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Veel bedrijven hebben in 2020 loonkostensubsidies (NOW-regeling) ontvangen als steunmaatregel tijdens de corona-crisis. Deze loonkostensubsidies worden in de productiestatistieken in mindering gebracht op de uitbetaalde lonen. In sommige gevallen zullen bedrijven (een deel van) deze subsidies terug moeten betalen. Dat betekent dat de totale loonkosten voor bedrijven hoger uit kunnen komen dan weergegeven in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2023 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.