Personenmobiliteit; vervoerwijzen, persoonstype; 2010-2014


In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief mobiliteit van tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen per persoon per dag, de afstand per persoon per dag en de reisduur per persoon per dag. Hierbij is uitgesplitst naar geslacht, persoonskenmerken (o.a. inkomen van het huishouden waartoe de persoon behoort, leeftijd, opleidingsniveau), vervoermiddelen en regio's.
Het betreft reguliere verplaatsingen en ritten, dit wil zeggen niet vakantie gerelateerd en niet beroepsmatig. Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten. Ook vakantie gerelateerde binnenlandse verplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen zijn niet meegenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Personenmobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio". Zie paragraaf 3.

Personenmobiliteit; vervoerwijzen, persoonstype; 2010-2014

Populatie Geslacht Persoonskenmerken Vervoerwijzen Regio's Perioden Verplaatsingen per persoon per dag (aantal) Afstand per persoon per dag (km) Reisduur per persoon per dag (minuten)
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2010 2,77 30,31 62,54
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2011 2,67 30,69 61,33
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2012 2,68 29,39 60,45
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2013 2,68 30,49 61,18
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2014 2,69 30,74 62,74
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Nederland 2010 0,90 15,33 21,14
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Nederland 2011 0,88 16,00 20,67
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Nederland 2012 0,88 15,28 20,02
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Nederland 2013 0,89 15,63 20,55
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Nederland 2014 0,87 15,57 20,21
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Nederland 2010 0,43 7,32 10,19
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Nederland 2011 0,37 6,45 8,84
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Nederland 2012 0,38 6,27 8,94
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Nederland 2013 0,39 6,78 9,13
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Nederland 2014 0,37 6,70 9,01
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Trein Nederland 2010 0,06 2,47 4,46
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Trein Nederland 2011 0,06 2,79 4,70
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Trein Nederland 2012 0,06 2,68 4,82
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Trein Nederland 2013 0,06 2,97 5,21
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Trein Nederland 2014 0,06 2,75 5,13
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Nederland 2010 0,07 0,93 3,16
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Nederland 2011 0,08 0,96 3,15
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Nederland 2012 0,07 0,87 3,00
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Nederland 2013 0,07 0,88 2,96
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Nederland 2014 0,07 0,89 2,97
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Brom-/snorfiets Nederland 2010 0,03 0,18 0,53
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Brom-/snorfiets Nederland 2011 0,03 0,21 0,53
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Brom-/snorfiets Nederland 2012 0,03 0,17 0,46
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Brom-/snorfiets Nederland 2013 0,03 0,18 0,51
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Brom-/snorfiets Nederland 2014 0,03 0,21 0,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Fiets Nederland 2010 0,70 2,37 11,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Fiets Nederland 2011 0,72 2,57 12,60
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Fiets Nederland 2012 0,74 2,52 12,40
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Fiets Nederland 2013 0,70 2,47 12,08
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Fiets Nederland 2014 0,76 2,79 13,29
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Lopen Nederland 2010 0,55 0,89 9,85
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Lopen Nederland 2011 0,49 0,82 9,13
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Lopen Nederland 2012 0,49 0,82 9,32
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Lopen Nederland 2013 0,50 0,83 9,22
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Lopen Nederland 2014 0,49 0,86 9,82
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Nederland 2010 0,04 0,83 1,62
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Nederland 2011 0,04 0,90 1,70
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Nederland 2012 0,04 0,78 1,49
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Nederland 2013 0,04 0,76 1,53
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Nederland 2014 0,05 0,96 1,74
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Totaal Nederland 2010 2,38 23,13 53,89
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Totaal Nederland 2011 2,27 22,40 51,38
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Totaal Nederland 2012 2,25 20,29 49,19
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Totaal Nederland 2013 2,28 22,70 52,61
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Totaal Nederland 2014 2,27 22,64 53,68
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (bestuurder) Nederland 2010 0,73 10,66 15,67
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (bestuurder) Nederland 2011 0,69 10,18 14,72
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (bestuurder) Nederland 2012 0,67 8,90 13,10
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (bestuurder) Nederland 2013 0,70 10,20 15,15
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (bestuurder) Nederland 2014 0,67 9,55 13,95
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (passagier) Nederland 2010 0,33 6,15 8,79
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (passagier) Nederland 2011 0,28 5,39 7,39
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (passagier) Nederland 2012 0,31 5,11 7,61
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (passagier) Nederland 2013 0,30 5,53 7,60
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Auto (passagier) Nederland 2014 0,28 5,60 7,75
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Trein Nederland 2010 0,03 0,98 2,19
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Trein Nederland 2011 0,03 1,32 2,61
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Trein Nederland 2012 0,03 1,23 2,49
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Trein Nederland 2013 0,04 1,56 2,87
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Trein Nederland 2014 0,04 1,63 3,27
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Bus/tram/metro Nederland 2010 0,08 0,88 3,43
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Bus/tram/metro Nederland 2011 0,08 0,98 3,55
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Bus/tram/metro Nederland 2012 0,07 0,84 3,33
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Bus/tram/metro Nederland 2013 0,08 0,93 3,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Bus/tram/metro Nederland 2014 0,08 0,98 3,41
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Brom-/snorfiets Nederland 2010 0,05 0,31 1,01
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Brom-/snorfiets Nederland 2011 0,05 0,35 0,89
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Brom-/snorfiets Nederland 2012 0,05 0,27 0,75
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Brom-/snorfiets Nederland 2013 0,05 0,33 0,87
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Brom-/snorfiets Nederland 2014 0,05 0,38 1,08
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Fiets Nederland 2010 0,62 2,28 11,20
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Fiets Nederland 2011 0,63 2,42 12,04
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Fiets Nederland 2012 0,63 2,32 11,48
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Fiets Nederland 2013 0,61 2,41 11,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Fiets Nederland 2014 0,65 2,65 12,73
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Lopen Nederland 2010 0,49 0,85 9,66
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Lopen Nederland 2011 0,44 0,76 8,40
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Lopen Nederland 2012 0,45 0,75 8,87
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Lopen Nederland 2013 0,45 0,79 9,06
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Lopen Nederland 2014 0,44 0,85 9,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Overige vervoerwijze Nederland 2010 0,06 1,02 1,93
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Overige vervoerwijze Nederland 2011 0,05 0,99 1,78
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Overige vervoerwijze Nederland 2012 0,05 0,85 1,55
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Overige vervoerwijze Nederland 2013 0,05 0,95 1,91
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag Overige vervoerwijze Nederland 2014 0,06 1,00 1,90
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Totaal Nederland 2010 2,86 34,44 66,69
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Totaal Nederland 2011 2,76 34,48 64,01
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Totaal Nederland 2012 2,75 33,34 64,53
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Totaal Nederland 2013 2,76 33,53 63,85
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Totaal Nederland 2014 2,78 33,74 64,43
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (bestuurder) Nederland 2010 1,22 19,63 27,95
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (bestuurder) Nederland 2011 1,19 20,21 26,64
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (bestuurder) Nederland 2012 1,19 18,74 25,51
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (bestuurder) Nederland 2013 1,19 18,43 25,29
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (bestuurder) Nederland 2014 1,15 18,58 25,04
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (passagier) Nederland 2010 0,32 6,48 8,47
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (passagier) Nederland 2011 0,26 5,38 6,80
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (passagier) Nederland 2012 0,26 5,60 7,12
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (passagier) Nederland 2013 0,28 5,95 7,60
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Auto (passagier) Nederland 2014 0,27 5,88 7,28
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Trein Nederland 2010 0,07 2,96 5,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Trein Nederland 2011 0,08 3,47 6,22
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Trein Nederland 2012 0,08 3,37 6,29
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Trein Nederland 2013 0,09 3,91 7,06
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Trein Nederland 2014 0,08 3,56 6,66
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Bus/tram/metro Nederland 2010 0,09 1,25 3,89
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Bus/tram/metro Nederland 2011 0,09 1,18 3,52
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Bus/tram/metro Nederland 2012 0,08 1,18 3,61
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Bus/tram/metro Nederland 2013 0,08 1,15 3,42
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Bus/tram/metro Nederland 2014 0,08 1,17 3,48
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Brom-/snorfiets Nederland 2010 0,03 0,18 0,50
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Brom-/snorfiets Nederland 2011 0,04 0,27 0,67
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Brom-/snorfiets Nederland 2012 0,03 0,24 0,61
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Brom-/snorfiets Nederland 2013 0,04 0,24 0,57
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Brom-/snorfiets Nederland 2014 0,04 0,26 0,68
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Fiets Nederland 2010 0,60 2,09 9,62
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Fiets Nederland 2011 0,62 2,23 9,95
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Fiets Nederland 2012 0,64 2,44 11,27
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Fiets Nederland 2013 0,60 2,24 10,15
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Fiets Nederland 2014 0,67 2,43 10,84
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Lopen Nederland 2010 0,49 0,91 9,28
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Lopen Nederland 2011 0,44 0,83 8,58
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Lopen Nederland 2012 0,42 0,81 8,40
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Lopen Nederland 2013 0,44 0,82 8,27
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Lopen Nederland 2014 0,44 0,85 8,83
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Overige vervoerwijze Nederland 2010 0,04 0,93 1,39
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Overige vervoerwijze Nederland 2011 0,04 0,91 1,63
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Overige vervoerwijze Nederland 2012 0,04 0,96 1,71
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Overige vervoerwijze Nederland 2013 0,04 0,82 1,50
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar Overige vervoerwijze Nederland 2014 0,04 1,02 1,63
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Totaal Nederland 2010 3,12 45,40 79,71
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Totaal Nederland 2011 2,97 47,09 78,91
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Totaal Nederland 2012 3,01 45,47 76,99
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Totaal Nederland 2013 2,97 45,78 76,00
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Totaal Nederland 2014 2,97 44,86 76,72
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (bestuurder) Nederland 2010 1,39 27,72 35,62
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (bestuurder) Nederland 2011 1,37 29,72 35,98
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (bestuurder) Nederland 2012 1,36 29,56 35,77
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (bestuurder) Nederland 2013 1,35 29,26 35,18
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (bestuurder) Nederland 2014 1,33 28,62 34,36
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (passagier) Nederland 2010 0,29 6,89 8,37
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (passagier) Nederland 2011 0,22 5,89 6,92
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (passagier) Nederland 2012 0,22 5,58 6,72
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (passagier) Nederland 2013 0,23 6,19 6,91
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Auto (passagier) Nederland 2014 0,22 6,01 6,98
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Trein Nederland 2010 0,11 5,39 8,76
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Trein Nederland 2011 0,11 5,53 8,39
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Trein Nederland 2012 0,11 5,20 8,71
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Trein Nederland 2013 0,11 5,22 8,81
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Trein Nederland 2014 0,10 4,47 7,84
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Bus/tram/metro Nederland 2010 0,06 0,90 2,67
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Bus/tram/metro Nederland 2011 0,08 1,04 3,24
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Bus/tram/metro Nederland 2012 0,07 0,84 2,70
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Bus/tram/metro Nederland 2013 0,06 0,84 2,73
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Bus/tram/metro Nederland 2014 0,06 0,78 2,71
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Brom-/snorfiets Nederland 2010 0,01 0,12 0,27
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Brom-/snorfiets Nederland 2011 0,01 0,08 0,24
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Brom-/snorfiets Nederland 2012 0,01 0,08 0,20
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Brom-/snorfiets Nederland 2013 0,01 0,07 0,38
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Brom-/snorfiets Nederland 2014 0,01 0,09 0,26
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Fiets Nederland 2010 0,72 2,76 12,63
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Fiets Nederland 2011 0,70 2,97 13,32
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Fiets Nederland 2012 0,76 2,77 12,45
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Fiets Nederland 2013 0,72 2,76 12,22
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Fiets Nederland 2014 0,76 3,14 13,57
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Lopen Nederland 2010 0,51 0,97 10,03
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Lopen Nederland 2011 0,44 0,89 9,12
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Lopen Nederland 2012 0,45 0,91 9,65
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Lopen Nederland 2013 0,48 0,88 8,81
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Lopen Nederland 2014 0,47 0,95 9,88
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Overige vervoerwijze Nederland 2010 0,02 0,67 1,36
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Overige vervoerwijze Nederland 2011 0,04 0,96 1,69
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Overige vervoerwijze Nederland 2012 0,02 0,53 0,80
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Overige vervoerwijze Nederland 2013 0,02 0,57 0,96
Totaal bevolking Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog Overige vervoerwijze Nederland 2014 0,03 0,79 1,10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens