Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Mannen Totaal leeftijd A10 Diabetesmiddelen 2016 5,01
Mannen Totaal leeftijd C Hartvaatstelsel 2016 20,73
Mannen 0 tot 5 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,03
Mannen 0 tot 5 jaar C Hartvaatstelsel 2016 0,49
Mannen 5 tot 10 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,12
Mannen 5 tot 10 jaar C Hartvaatstelsel 2016 0,70
Mannen 10 tot 15 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,28
Mannen 10 tot 15 jaar C Hartvaatstelsel 2016 0,78
Mannen 15 tot 20 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,44
Mannen 15 tot 20 jaar C Hartvaatstelsel 2016 1,28
Mannen 20 tot 25 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,48
Mannen 20 tot 25 jaar C Hartvaatstelsel 2016 1,36
Mannen 25 tot 30 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,53
Mannen 25 tot 30 jaar C Hartvaatstelsel 2016 1,66
Mannen 30 tot 35 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,69
Mannen 30 tot 35 jaar C Hartvaatstelsel 2016 2,57
Mannen 35 tot 40 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 1,13
Mannen 35 tot 40 jaar C Hartvaatstelsel 2016 4,35
Mannen 40 tot 45 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 2,03
Mannen 40 tot 45 jaar C Hartvaatstelsel 2016 7,97
Mannen 45 tot 50 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 3,36
Mannen 45 tot 50 jaar C Hartvaatstelsel 2016 13,89
Mannen 50 tot 55 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 5,23
Mannen 50 tot 55 jaar C Hartvaatstelsel 2016 22,45
Mannen 55 tot 60 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 7,59
Mannen 55 tot 60 jaar C Hartvaatstelsel 2016 33,58
Mannen 60 tot 65 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 10,63
Mannen 60 tot 65 jaar C Hartvaatstelsel 2016 46,00
Mannen 65 tot 70 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 13,61
Mannen 65 tot 70 jaar C Hartvaatstelsel 2016 56,64
Mannen 70 tot 75 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 16,91
Mannen 70 tot 75 jaar C Hartvaatstelsel 2016 66,14
Mannen 75 tot 80 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 18,25
Mannen 75 tot 80 jaar C Hartvaatstelsel 2016 71,64
Mannen 80 tot 85 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 18,48
Mannen 80 tot 85 jaar C Hartvaatstelsel 2016 75,48
Mannen 85 tot 90 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 16,95
Mannen 85 tot 90 jaar C Hartvaatstelsel 2016 74,82
Mannen 90 jaar of ouder A10 Diabetesmiddelen 2016 12,05
Mannen 90 jaar of ouder C Hartvaatstelsel 2016 69,55
Vrouwen Totaal leeftijd A10 Diabetesmiddelen 2016 4,34
Vrouwen Totaal leeftijd C Hartvaatstelsel 2016 22,12
Vrouwen 0 tot 5 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,02
Vrouwen 0 tot 5 jaar C Hartvaatstelsel 2016 0,38
Vrouwen 5 tot 10 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,12
Vrouwen 5 tot 10 jaar C Hartvaatstelsel 2016 0,43
Vrouwen 10 tot 15 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,29
Vrouwen 10 tot 15 jaar C Hartvaatstelsel 2016 0,62
Vrouwen 15 tot 20 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,43
Vrouwen 15 tot 20 jaar C Hartvaatstelsel 2016 2,27
Vrouwen 20 tot 25 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,48
Vrouwen 20 tot 25 jaar C Hartvaatstelsel 2016 2,93
Vrouwen 25 tot 30 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,59
Vrouwen 25 tot 30 jaar C Hartvaatstelsel 2016 3,28
Vrouwen 30 tot 35 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 0,84
Vrouwen 30 tot 35 jaar C Hartvaatstelsel 2016 4,11
Vrouwen 35 tot 40 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 1,12
Vrouwen 35 tot 40 jaar C Hartvaatstelsel 2016 5,71
Vrouwen 40 tot 45 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 1,63
Vrouwen 40 tot 45 jaar C Hartvaatstelsel 2016 9,10
Vrouwen 45 tot 50 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 2,53
Vrouwen 45 tot 50 jaar C Hartvaatstelsel 2016 14,74
Vrouwen 50 tot 55 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 3,88
Vrouwen 50 tot 55 jaar C Hartvaatstelsel 2016 22,91
Vrouwen 55 tot 60 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 5,64
Vrouwen 55 tot 60 jaar C Hartvaatstelsel 2016 31,52
Vrouwen 60 tot 65 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 7,74
Vrouwen 60 tot 65 jaar C Hartvaatstelsel 2016 41,18
Vrouwen 65 tot 70 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 10,01
Vrouwen 65 tot 70 jaar C Hartvaatstelsel 2016 51,43
Vrouwen 70 tot 75 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 13,09
Vrouwen 70 tot 75 jaar C Hartvaatstelsel 2016 62,57
Vrouwen 75 tot 80 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 15,29
Vrouwen 75 tot 80 jaar C Hartvaatstelsel 2016 69,87
Vrouwen 80 tot 85 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 16,54
Vrouwen 80 tot 85 jaar C Hartvaatstelsel 2016 74,02
Vrouwen 85 tot 90 jaar A10 Diabetesmiddelen 2016 15,18
Vrouwen 85 tot 90 jaar C Hartvaatstelsel 2016 73,00
Vrouwen 90 jaar of ouder A10 Diabetesmiddelen 2016 10,80
Vrouwen 90 jaar of ouder C Hartvaatstelsel 2016 66,44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2023:
- Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over 2020 en 2021 definitief gemaakt.
- Tekstuele wijziging: de omschrijving van geneesmiddelenhoofdgroep Y (Niet ingevuld) is vervangen door Z (Niet van toepassing). De onderliggende middelen zijn echter hetzelfde gebleven. Deze categorie wordt toegekend aan producten die geen ATC-code hebben volgens het ATC-classificatiesysteem van de WHO.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2024

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).