Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december, die een zorgtoeslag ontvangen naar de persoonskenmerken migratieachtergrond en leeftijd.
Het aantal wanbetalers vanaf ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 oktober 2019:
- De cijfers voor 2017 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers voor 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het is nog onbekend wanneer er nieuwe cijfers komen.

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Persoonskenmerken Perioden Wanbetalers met zorgtoeslag (aantal) Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief)T.o.v. bevolking Nederland (%) Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief)T.o.v. totaal wanbetalers (%)
Migratieachtergrond: totaal 2018* 130.180 2,9 63,2
Migratieachtergrond: Nederland 2018* 62.100 1,9 59,1
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2018* 68.070 5,3 67,4
Migratieachtergrond: Marokko 2018* 10.510 7,2 76,2
Migratieachtergrond: Turkije 2018* 7.840 5,4 64,5
Migratieachtergrond: Suriname 2018* 12.180 8,8 68,2
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2018* 8.580 13,3 73,4
Migratieachtergrond: overig niet-westers 2018* 13.420 4,1 74,6
Migratieachtergrond: westers 2018* 15.550 3,4 56,4
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2018* 130.180 2,9 63,2
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2018* 61.840 2,9 76,5
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2018* 38.460 6,4 54,3
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018* 23.790 3,7 53,3
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2018* 6.080 0,5 61,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens