Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Leeftijd van de vader (op 31 december) Perioden Levend geboren kinderen Levendgeborenen totaal (aantal) Levend geboren kinderen Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (aantal) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen totaal (per 1 000) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (per 1 000)
Totaal 2018 168.525 75.553 31,72 14,22
Totaal 2019 169.680 77.225 31,74 14,45
Totaal 2020 168.681 76.723 31,39 14,28
Jonger dan 20 jaar 2018 239 218 2,18 1,99
Jonger dan 20 jaar 2019 236 219 2,10 1,95
Jonger dan 20 jaar 2020 269 245 2,43 2,21
20 tot 25 jaar 2018 4.362 3.329 8,01 6,11
20 tot 25 jaar 2019 4.251 3.278 7,71 5,95
20 tot 25 jaar 2020 4.092 3.179 7,29 5,66
25 tot 30 jaar 2018 28.102 17.899 49,67 31,64
25 tot 30 jaar 2019 27.560 18.028 47,99 31,39
25 tot 30 jaar 2020 26.151 16.987 45,61 29,63
30 tot 35 jaar 2018 62.428 30.379 115,45 56,18
30 tot 35 jaar 2019 62.471 30.993 112,99 56,05
30 tot 35 jaar 2020 62.831 31.357 110,58 55,19
35 tot 40 jaar 2018 46.675 15.573 90,62 30,24
35 tot 40 jaar 2019 47.828 16.238 91,47 31,05
35 tot 40 jaar 2020 47.999 16.534 90,77 31,27
40 tot 45 jaar 2018 18.156 5.400 35,63 10,60
40 tot 45 jaar 2019 18.572 5.557 36,56 10,94
40 tot 45 jaar 2020 18.769 5.591 36,45 10,86
45 tot 50 jaar 2018 5.935 1.796 9,63 2,91
45 tot 50 jaar 2019 6.166 1.988 10,46 3,37
45 tot 50 jaar 2020 5.756 1.836 10,23 3,26
50 tot 55 jaar 2018 1.863 673 2,90 1,05
50 tot 55 jaar 2019 1.777 586 2,76 0,91
50 tot 55 jaar 2020 1.988 694 3,08 1,08
55 tot 60 jaar 2018 560 205 0,91 0,33
55 tot 60 jaar 2019 618 245 0,98 0,39
55 tot 60 jaar 2020 605 201 0,95 0,32
60 tot 65 jaar 2018 155 62 0,28 0,11
60 tot 65 jaar 2019 143 63 0,26 0,11
60 tot 65 jaar 2020 153 62 0,27 0,11
65 jaar of ouder 2018 50 19 0,49 0,19
65 jaar of ouder 2019 58 30 0,56 0,29
65 jaar of ouder 2020 68 37 0,65 0,36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd (op 31 december) van de vader. Daarnaast zijn relatieve cijfers per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking opgenomen. Het betreft levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16 juni 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2021 en 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.
Levend geboren kinderen, relatief
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking met overeenkomstige leeftijd.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd vader (op 31 december):
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader. Te berekenen als jaar van geboorte van het kind min het geboortejaar van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’)
juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen
die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders
de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt
willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Gemiddelde bevolking (naar leeftijd op 31 december):
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.