Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Leeftijd van de vader (op 31 december) Perioden Levend geboren kinderen Levendgeborenen totaal (aantal) Levend geboren kinderen Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (aantal) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen totaal (per 1 000) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (per 1 000)
Totaal 2000 206.619 95.972 39,89 18,53
Totaal 2010 184.397 85.466 34,84 16,15
Totaal 2021 179.441 81.529 33,24 15,10
Totaal 2022 167.504 78.156 30,77 14,36
Jonger dan 20 jaar 2000 492 459 5,08 4,74
Jonger dan 20 jaar 2010 470 434 4,45 4,11
Jonger dan 20 jaar 2021 263 246 2,37 2,22
Jonger dan 20 jaar 2022 254 236 2,27 2,11
20 tot 25 jaar 2000 6.543 5.293 13,50 10,92
20 tot 25 jaar 2010 7.016 5.618 13,50 10,81
20 tot 25 jaar 2021 3.950 3.014 6,93 5,29
20 tot 25 jaar 2022 4.218 3.303 7,23 5,66
25 tot 30 jaar 2000 35.623 23.564 63,37 41,92
25 tot 30 jaar 2010 32.171 20.981 64,01 41,75
25 tot 30 jaar 2021 27.024 17.642 47,18 30,80
25 tot 30 jaar 2022 25.297 16.910 43,73 29,23
30 tot 35 jaar 2000 83.846 41.138 125,05 61,35
30 tot 35 jaar 2010 63.025 31.131 125,29 61,89
30 tot 35 jaar 2021 68.011 34.460 117,29 59,43
30 tot 35 jaar 2022 62.839 32.423 105,85 54,61
35 tot 40 jaar 2000 57.134 18.596 84,42 27,48
35 tot 40 jaar 2010 51.504 17.721 91,88 31,61
35 tot 40 jaar 2021 51.908 17.809 96,42 33,08
35 tot 40 jaar 2022 48.632 17.069 87,86 30,84
40 tot 45 jaar 2000 17.138 4.965 27,38 7,93
40 tot 45 jaar 2010 22.063 6.801 33,72 10,39
40 tot 45 jaar 2021 19.783 5.733 38,03 11,02
40 tot 45 jaar 2022 18.295 5.608 34,67 10,63
45 tot 50 jaar 2000 4.125 1.338 7,12 2,31
45 tot 50 jaar 2010 6.057 1.957 9,23 2,98
45 tot 50 jaar 2021 5.811 1.744 10,75 3,23
45 tot 50 jaar 2022 5.337 1.653 10,16 3,15
50 tot 55 jaar 2000 1.237 431 2,06 0,72
50 tot 55 jaar 2010 1.541 594 2,56 0,99
50 tot 55 jaar 2021 1.834 599 2,85 0,93
50 tot 55 jaar 2022 1.811 627 2,85 0,99
55 tot 60 jaar 2000 304 122 0,68 0,27
55 tot 60 jaar 2010 393 160 0,72 0,29
55 tot 60 jaar 2021 610 205 0,96 0,32
55 tot 60 jaar 2022 593 237 0,93 0,37
60 tot 65 jaar 2000 126 50 0,34 0,13
60 tot 65 jaar 2010 120 54 0,22 0,10
60 tot 65 jaar 2021 182 49 0,31 0,08
60 tot 65 jaar 2022 168 57 0,28 0,10
65 jaar of ouder 2000 51 16 0,78 0,24
65 jaar of ouder 2010 37 15 0,44 0,18
65 jaar of ouder 2021 65 28 0,61 0,26
65 jaar of ouder 2022 60 33 0,55 0,30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd (op 31 december) van de vader. Daarnaast zijn relatieve cijfers per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking opgenomen. Het betreft levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 24 augustus 2023:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.
Levend geboren kinderen, relatief
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking met overeenkomstige leeftijd.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd vader (op 31 december):
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader. Te berekenen als jaar van geboorte van het kind min het geboortejaar van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’)
juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen
die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders
de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt
willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Gemiddelde bevolking (naar leeftijd op 31 december):
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.