Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Perioden Regio's Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting (%)
2015 Groningen (PV) 88,4
2016 Groningen (PV) 88,9
2017 Groningen (PV) 88,6
2018 Groningen (PV) 89,3
2019 Groningen (PV) 90,4
2020 Groningen (PV) 91,8
2021 Groningen (PV) 93,3
2022 Groningen (PV) 94,5
2023 Groningen (PV) 95,7
2024* Groningen (PV) 95,7
2015 Fryslân (PV) 94,1
2016 Fryslân (PV) 68,8
2017 Fryslân (PV) 69,4
2018 Fryslân (PV) 70,0
2019 Fryslân (PV) 71,1
2020 Fryslân (PV) 87,0
2021 Fryslân (PV) 87,0
2022 Fryslân (PV) 87,0
2023 Fryslân (PV) 87,0
2024* Fryslân (PV) 89,6
2015 Drenthe (PV) 90,3
2016 Drenthe (PV) 92,0
2017 Drenthe (PV) 92,0
2018 Drenthe (PV) 92,0
2019 Drenthe (PV) 92,0
2020 Drenthe (PV) 92,0
2021 Drenthe (PV) 92,0
2022 Drenthe (PV) 92,0
2023 Drenthe (PV) 92,0
2024* Drenthe (PV) 92,0
2015 Overijssel (PV) 79,9
2016 Overijssel (PV) 79,9
2017 Overijssel (PV) 79,9
2018 Overijssel (PV) 79,9
2019 Overijssel (PV) 79,9
2020 Overijssel (PV) 79,9
2021 Overijssel (PV) 79,9
2022 Overijssel (PV) 79,9
2023 Overijssel (PV) 79,9
2024* Overijssel (PV) 82,2
2015 Flevoland (PV) 76,6
2016 Flevoland (PV) 77,4
2017 Flevoland (PV) 78,2
2018 Flevoland (PV) 79,0
2019 Flevoland (PV) 79,8
2020 Flevoland (PV) 80,6
2021 Flevoland (PV) 81,4
2022 Flevoland (PV) 82,2
2023 Flevoland (PV) 82,2
2024* Flevoland (PV) 83,0
2015 Gelderland (PV) 89,3
2016 Gelderland (PV) 88,7
2017 Gelderland (PV) 89,2
2018 Gelderland (PV) 89,2
2019 Gelderland (PV) 89,2
2020 Gelderland (PV) 87,2
2021 Gelderland (PV) 89,5
2022 Gelderland (PV) 90,6
2023 Gelderland (PV) 93,0
2024* Gelderland (PV) 97,9
2015 Utrecht (PV) 72,6
2016 Utrecht (PV) 72,6
2017 Utrecht (PV) 72,6
2018 Utrecht (PV) 72,6
2019 Utrecht (PV) 72,6
2020 Utrecht (PV) 73,6
2021 Utrecht (PV) 74,9
2022 Utrecht (PV) 77,5
2023 Utrecht (PV) 79,4
2024* Utrecht (PV) 81,9
2015 Noord-Holland (PV) 67,9
2016 Noord-Holland (PV) 67,9
2017 Noord-Holland (PV) 67,9
2018 Noord-Holland (PV) 67,9
2019 Noord-Holland (PV) 67,9
2020 Noord-Holland (PV) 67,9
2021 Noord-Holland (PV) 67,9
2022 Noord-Holland (PV) 67,9
2023 Noord-Holland (PV) 67,9
2024* Noord-Holland (PV) 77,4
2015 Zuid-Holland (PV) 95,0
2016 Zuid-Holland (PV) 92,0
2017 Zuid-Holland (PV) 91,4
2018 Zuid-Holland (PV) 90,4
2019 Zuid-Holland (PV) 90,4
2020 Zuid-Holland (PV) 90,4
2021 Zuid-Holland (PV) 90,4
2022 Zuid-Holland (PV) 91,8
2023 Zuid-Holland (PV) 95,7
2024* Zuid-Holland (PV) 98,7
2015 Zeeland (PV) 78,3
2016 Zeeland (PV) 82,3
2017 Zeeland (PV) 82,3
2018 Zeeland (PV) 82,3
2019 Zeeland (PV) 89,1
2020 Zeeland (PV) 89,1
2021 Zeeland (PV) 89,1
2022 Zeeland (PV) 82,3
2023 Zeeland (PV) 82,3
2024* Zeeland (PV) 84,4
2015 Noord-Brabant (PV) 76,1
2016 Noord-Brabant (PV) 76,1
2017 Noord-Brabant (PV) 76,1
2018 Noord-Brabant (PV) 76,1
2019 Noord-Brabant (PV) 76,1
2020 Noord-Brabant (PV) 78,0
2021 Noord-Brabant (PV) 78,4
2022 Noord-Brabant (PV) 79,6
2023 Noord-Brabant (PV) 80,8
2024* Noord-Brabant (PV) 82,8
2015 Limburg (PV) 77,9
2016 Limburg (PV) 77,9
2017 Limburg (PV) 77,9
2018 Limburg (PV) 77,9
2019 Limburg (PV) 77,9
2020 Limburg (PV) 77,9
2021 Limburg (PV) 77,9
2022 Limburg (PV) 79,1
2023 Limburg (PV) 80,6
2024* Limburg (PV) 83,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de tarieven van de opcenten motorrijtuigenbelasting die door de provincies worden geheven. Houders van personenauto's en motorrijwielen betalen bovenop de motorrijtuigenbelasting een bedrag aan provinciale opcenten. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden geïnd door de Belastingdienst, gelijk met de motorrijtuigenbelasting, en vervolgens aan de provincie overgemaakt. De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de provincies voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 13 december 2023:
Voorlopige cijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2023 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden uiterlijk in de maand januari in het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting
Opcenten motorrijtuigenbelasting is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld (zoals erkende autohandelaren). De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en het type brandstofverbruik (benzine, diesel, gas).