Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Perioden Regio's Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting (%)
2012 Groningen (PV) 83,8
2013 Groningen (PV) 85,1
2014 Groningen (PV) 87,1
2015 Groningen (PV) 88,4
2016 Groningen (PV) 88,9
2017 Groningen (PV) 88,6
2018 Groningen (PV) 89,3
2019 Groningen (PV) 90,4
2020 Groningen (PV) 91,8
2021** Groningen (PV) 93,3
2012 Fryslân (PV) 84,9
2013 Fryslân (PV) 86,6
2014 Fryslân (PV) 90,3
2015 Fryslân (PV) 94,1
2016 Fryslân (PV) 68,8
2017 Fryslân (PV) 69,4
2018 Fryslân (PV) 70,0
2019 Fryslân (PV) 71,1
2020 Fryslân (PV) 87,0
2021** Fryslân (PV) 87,0
2012 Drenthe (PV) 85,1
2013 Drenthe (PV) 86,5
2014 Drenthe (PV) 88,3
2015 Drenthe (PV) 90,3
2016 Drenthe (PV) 92,0
2017 Drenthe (PV) 92,0
2018 Drenthe (PV) 92,0
2019 Drenthe (PV) 92,0
2020 Drenthe (PV) 92,0
2021** Drenthe (PV) 92,0
2012 Overijssel (PV) 79,2
2013 Overijssel (PV) 79,9
2014 Overijssel (PV) 79,9
2015 Overijssel (PV) 79,9
2016 Overijssel (PV) 79,9
2017 Overijssel (PV) 79,9
2018 Overijssel (PV) 79,9
2019 Overijssel (PV) 79,9
2020 Overijssel (PV) 79,9
2021** Overijssel (PV) 79,9
2012 Flevoland (PV) 76,6
2013 Flevoland (PV) 76,6
2014 Flevoland (PV) 76,6
2015 Flevoland (PV) 76,6
2016 Flevoland (PV) 77,4
2017 Flevoland (PV) 78,2
2018 Flevoland (PV) 79,0
2019 Flevoland (PV) 79,8
2020 Flevoland (PV) 80,6
2021** Flevoland (PV) 81,4
2012 Gelderland (PV) 83,8
2013 Gelderland (PV) 85,0
2014 Gelderland (PV) 87,1
2015 Gelderland (PV) 89,3
2016 Gelderland (PV) 88,7
2017 Gelderland (PV) 89,2
2018 Gelderland (PV) 89,2
2019 Gelderland (PV) 89,2
2020 Gelderland (PV) 87,2
2021** Gelderland (PV) 89,5
2012 Utrecht (PV) 72,6
2013 Utrecht (PV) 72,6
2014 Utrecht (PV) 72,6
2015 Utrecht (PV) 72,6
2016 Utrecht (PV) 72,6
2017 Utrecht (PV) 72,6
2018 Utrecht (PV) 72,6
2019 Utrecht (PV) 72,6
2020 Utrecht (PV) 73,6
2021** Utrecht (PV) 74,9
2012 Noord-Holland (PV) 67,9
2013 Noord-Holland (PV) 67,9
2014 Noord-Holland (PV) 67,9
2015 Noord-Holland (PV) 67,9
2016 Noord-Holland (PV) 67,9
2017 Noord-Holland (PV) 67,9
2018 Noord-Holland (PV) 67,9
2019 Noord-Holland (PV) 67,9
2020 Noord-Holland (PV) 67,9
2021** Noord-Holland (PV) 67,9
2012 Zuid-Holland (PV) 95,0
2013 Zuid-Holland (PV) 95,0
2014 Zuid-Holland (PV) 95,0
2015 Zuid-Holland (PV) 95,0
2016 Zuid-Holland (PV) 92,0
2017 Zuid-Holland (PV) 91,4
2018 Zuid-Holland (PV) 90,4
2019 Zuid-Holland (PV) 90,4
2020 Zuid-Holland (PV) 90,4
2021** Zuid-Holland (PV) 90,4
2012 Zeeland (PV) 78,3
2013 Zeeland (PV) 78,3
2014 Zeeland (PV) 78,3
2015 Zeeland (PV) 78,3
2016 Zeeland (PV) 82,3
2017 Zeeland (PV) 82,3
2018 Zeeland (PV) 82,3
2019 Zeeland (PV) 89,1
2020 Zeeland (PV) 89,1
2021** Zeeland (PV) 89,1
2012 Noord-Brabant (PV) 72,9
2013 Noord-Brabant (PV) 74,2
2014 Noord-Brabant (PV) 75,8
2015 Noord-Brabant (PV) 76,1
2016 Noord-Brabant (PV) 76,1
2017 Noord-Brabant (PV) 76,1
2018 Noord-Brabant (PV) 76,1
2019 Noord-Brabant (PV) 76,1
2020 Noord-Brabant (PV) 78,0
2021** Noord-Brabant (PV) 78,4
2012 Limburg (PV) 78,3
2013 Limburg (PV) 79,7
2014 Limburg (PV) 76,6
2015 Limburg (PV) 77,9
2016 Limburg (PV) 77,9
2017 Limburg (PV) 77,9
2018 Limburg (PV) 77,9
2019 Limburg (PV) 77,9
2020 Limburg (PV) 77,9
2021** Limburg (PV) 77,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de tarieven van de opcenten motorrijtuigenbelasting die door de provincies worden geheven. Houders van personenauto's en motorrijwielen betalen bovenop de motorrijtuigenbelasting een bedrag aan provinciale opcenten. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden geïnd door de Belastingdienst, gelijk met de motorrijtuigenbelasting, en vervolgens aan de provincie overgemaakt. De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de provincies voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. De cijfers worden definitief bij het publiceren van de volgende periode.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
De cijfers over 2021 hebben de status nader voorlopig. De cijfers zijn niet gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand december voorafgaand aan het begrotingsjaar geplaatst, nader voorlopige cijfers worden in de maand februari van het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting
Opcenten motorrijtuigenbelasting is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld (zoals erkende autohandelaren). De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en het type brandstofverbruik (benzine, diesel, gas).