Dakloze mensen; persoonskenmerken

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Dakloze mensen (x 1 000)
Totaal personen 2021* 32,0
Geslacht: Mannen 2021* 26,7
Geslacht: Vrouwen 2021* 5,3
Leeftijd: 18 tot 27 jaar 2021* 5,7
Leeftijd: 27 tot 50 jaar 2021* 19,7
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2021* .
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2021* .
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2021* 6,6
Migratieachtergrond: Nederland 2021* 12,1
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2021* 19,9
Migratieachtergrond: westers 2021* 4,0
Migratieachtergrond: niet-westers 2021* 15,9
Ingeschreven: in een van de G4 2021* 11,7
Ingeschreven: in andere gemeente 2021* 20,3
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op het aantal en de percentages dakloze mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in Nederland. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en verblijfplaats (al dan niet ingeschreven in één van de grote steden).

Peildata: 1 januari 2009 - 2021.

Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk dakloze mensen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: 2009-2018 definitief; 2020 en 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 27 september 2023:
Cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd.
Er zijn aan deze tabel twee leeftijdscategorieën toegevoegd (18 tot 27 jaar en 27 tot 50 jaar). Deze zijn vanaf 2020 gevuld.

Vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag van een van de bronnen die het CBS voor de omvangschatting gebruikt, werd deze tussen 2016 en 2021 niet meer geleverd door de Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ). Om die reden heeft de dataverzameling voor de verslagjaren 2017 en 2018 voor desbetreffende bron rechtstreeks bij de betrokken zorginstellingen plaatsgevonden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van 2019 worden toegevoegd op een nader te bepalen tijdstip.

Toelichting onderwerpen

Dakloze mensen
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.