Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Bedrijfstype Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are)
Totaal alle bedrijfstype 2000 63.443.967
Totaal alle bedrijfstype 2005 60.405.424
Totaal alle bedrijfstype 2010 54.207.080
Totaal alle bedrijfstype 2015 50.566.548
Totaal alle bedrijfstype 2020 52.684.323
Totaal alle bedrijfstype 2021 52.575.437
Totaal alle bedrijfstype 2022 53.470.778
Totaal alle bedrijfstype 2023 54.742.293
Totaal akkerbouwbedrijven 2000 41.586.251
Totaal akkerbouwbedrijven 2005 40.945.211
Totaal akkerbouwbedrijven 2010 38.998.839
Totaal akkerbouwbedrijven 2015 37.185.646
Totaal akkerbouwbedrijven 2020 37.609.945
Totaal akkerbouwbedrijven 2021 37.342.087
Totaal akkerbouwbedrijven 2022 37.887.585
Totaal akkerbouwbedrijven 2023 38.582.890
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2000 1.655.134
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2005 2.345.510
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2010 2.979.071
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2015 2.507.121
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2020 1.483.509
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2021 1.515.210
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2022 1.522.186
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023 1.660.285
Zetmeelaardappelbedrijven 2000 6.193.032
Zetmeelaardappelbedrijven 2005 7.036.566
Zetmeelaardappelbedrijven 2010 6.227.569
Zetmeelaardappelbedrijven 2015 5.526.931
Zetmeelaardappelbedrijven 2020 5.990.292
Zetmeelaardappelbedrijven 2021 5.963.287
Zetmeelaardappelbedrijven 2022 5.691.659
Zetmeelaardappelbedrijven 2023 6.082.813
Akkerbouwgroentebedrijven 2000 2.884.700
Akkerbouwgroentebedrijven 2005 3.728.855
Akkerbouwgroentebedrijven 2010 4.145.185
Akkerbouwgroentebedrijven 2015 4.995.278
Akkerbouwgroentebedrijven 2020 5.194.034
Akkerbouwgroentebedrijven 2021 5.480.075
Akkerbouwgroentebedrijven 2022 4.840.047
Akkerbouwgroentebedrijven 2023 4.642.749
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2000 118.939
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2005 125.103
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2010 77.371
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2015 173.817
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2020 123.780
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2021 126.739
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2022 136.778
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023 134.583
Totaal tuinbouwbedrijven 2000 2.174.399
Totaal tuinbouwbedrijven 2005 1.992.657
Totaal tuinbouwbedrijven 2010 1.632.409
Totaal tuinbouwbedrijven 2015 1.591.621
Totaal tuinbouwbedrijven 2020 1.811.937
Totaal tuinbouwbedrijven 2021 1.945.719
Totaal tuinbouwbedrijven 2022 1.969.177
Totaal tuinbouwbedrijven 2023 2.003.480
Glasgroentebedrijven 2000 113.904
Glasgroentebedrijven 2005 48.390
Glasgroentebedrijven 2010 21.576
Glasgroentebedrijven 2015 20.928
Glasgroentebedrijven 2020 11.476
Glasgroentebedrijven 2021 15.661
Glasgroentebedrijven 2022 11.579
Glasgroentebedrijven 2023 14.984
Snijbloemenbedrijven 2000 105.244
Snijbloemenbedrijven 2005 49.619
Snijbloemenbedrijven 2010 33.292
Snijbloemenbedrijven 2015 23.237
Snijbloemenbedrijven 2020 15.973
Snijbloemenbedrijven 2021 14.206
Snijbloemenbedrijven 2022 9.748
Snijbloemenbedrijven 2023 20.020
Pot- en perkplantenbedrijven 2000 36.931
Pot- en perkplantenbedrijven 2005 11.386
Pot- en perkplantenbedrijven 2010 4.250
Pot- en perkplantenbedrijven 2015 3.338
Pot- en perkplantenbedrijven 2020 1.071
Pot- en perkplantenbedrijven 2021 2.343
Pot- en perkplantenbedrijven 2022 2.736
Pot- en perkplantenbedrijven 2023 7.094
Opengrondsgroentenbedrijven 2000 574.564
Opengrondsgroentenbedrijven 2005 491.018
Opengrondsgroentenbedrijven 2010 427.910
Opengrondsgroentenbedrijven 2015 491.240
Opengrondsgroentenbedrijven 2020 469.333
Opengrondsgroentenbedrijven 2021 541.536
Opengrondsgroentenbedrijven 2022 509.203
Opengrondsgroentenbedrijven 2023 536.707
Bloembollenbedrijven 2000 496.912
Bloembollenbedrijven 2005 518.366
Bloembollenbedrijven 2010 456.760
Bloembollenbedrijven 2015 383.702
Bloembollenbedrijven 2020 463.137
Bloembollenbedrijven 2021 475.487
Bloembollenbedrijven 2022 481.035
Bloembollenbedrijven 2023 518.216
Boomkwekerijbedrijven 2000 322.383
Boomkwekerijbedrijven 2005 300.987
Boomkwekerijbedrijven 2010 297.905
Boomkwekerijbedrijven 2015 296.501
Boomkwekerijbedrijven 2020 270.080
Boomkwekerijbedrijven 2021 291.088
Boomkwekerijbedrijven 2022 284.834
Boomkwekerijbedrijven 2023 339.270
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 278.010
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 240.003
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 249.239
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2015 205.745
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2020 169.013
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2021 178.245
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2022 172.204
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2023 168.683
Fruitbedrijven 2000 276.302
Fruitbedrijven 2005 231.382
Fruitbedrijven 2010 238.452
Fruitbedrijven 2015 194.220
Fruitbedrijven 2020 159.211
Fruitbedrijven 2021 163.859
Fruitbedrijven 2022 151.140
Fruitbedrijven 2023 141.616
Totaal graasdierbedrijven 2000 4.551.165
Totaal graasdierbedrijven 2005 4.817.986
Totaal graasdierbedrijven 2010 2.910.549
Totaal graasdierbedrijven 2015 2.705.185
Totaal graasdierbedrijven 2020 2.945.674
Totaal graasdierbedrijven 2021 2.877.303
Totaal graasdierbedrijven 2022 3.228.804
Totaal graasdierbedrijven 2023 3.539.380
Melkveebedrijven 2000 3.396.767
Melkveebedrijven 2005 3.544.848
Melkveebedrijven 2010 2.027.434
Melkveebedrijven 2015 1.839.619
Melkveebedrijven 2020 2.058.749
Melkveebedrijven 2021 1.968.761
Melkveebedrijven 2022 2.252.704
Melkveebedrijven 2023 2.524.049
Vleeskalverenbedrijven 2000 210.923
Vleeskalverenbedrijven 2005 217.518
Vleeskalverenbedrijven 2010 239.787
Vleeskalverenbedrijven 2015 265.577
Vleeskalverenbedrijven 2020 383.706
Vleeskalverenbedrijven 2021 396.945
Vleeskalverenbedrijven 2022 429.042
Vleeskalverenbedrijven 2023 368.112
Overige rundveebedrijven 2000 687.268
Overige rundveebedrijven 2005 695.080
Overige rundveebedrijven 2010 456.456
Overige rundveebedrijven 2015 368.357
Overige rundveebedrijven 2020 305.923
Overige rundveebedrijven 2021 307.650
Overige rundveebedrijven 2022 351.167
Overige rundveebedrijven 2023 397.234
Schapenbedrijven 2000 74.174
Schapenbedrijven 2005 89.447
Schapenbedrijven 2010 39.142
Schapenbedrijven 2015 44.036
Schapenbedrijven 2020 31.516
Schapenbedrijven 2021 33.311
Schapenbedrijven 2022 45.446
Schapenbedrijven 2023 45.028
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2000 17.593
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2005 15.405
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2010 12.749
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2015 39.435
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2020 28.202
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2021 30.451
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2022 22.677
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023 26.726
Totaal hokdierbedrijven 2000 4.655.614
Totaal hokdierbedrijven 2005 4.186.309
Totaal hokdierbedrijven 2010 3.639.056
Totaal hokdierbedrijven 2015 2.885.542
Totaal hokdierbedrijven 2020 2.828.136
Totaal hokdierbedrijven 2021 2.701.973
Totaal hokdierbedrijven 2022 2.631.137
Totaal hokdierbedrijven 2023 2.470.716
Fokzeugenbedrijven 2000 1.045.338
Fokzeugenbedrijven 2005 808.815
Fokzeugenbedrijven 2010 587.079
Fokzeugenbedrijven 2015 320.389
Fokzeugenbedrijven 2020 347.919
Fokzeugenbedrijven 2021 338.135
Fokzeugenbedrijven 2022 304.922
Fokzeugenbedrijven 2023 251.482
Vleesvarkensbedrijven 2000 1.013.311
Vleesvarkensbedrijven 2005 969.561
Vleesvarkensbedrijven 2010 919.588
Vleesvarkensbedrijven 2015 792.491
Vleesvarkensbedrijven 2020 740.959
Vleesvarkensbedrijven 2021 695.733
Vleesvarkensbedrijven 2022 720.989
Vleesvarkensbedrijven 2023 702.926
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2000 237.014
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2005 246.995
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2010 290.740
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2015 285.736
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2020 226.057
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2021 237.396
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2022 231.254
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023 236.182
Vleeskuikenbedrijven 2000 920.069
Vleeskuikenbedrijven 2005 874.533
Vleeskuikenbedrijven 2010 743.409
Vleeskuikenbedrijven 2015 696.583
Vleeskuikenbedrijven 2020 562.271
Vleeskuikenbedrijven 2021 549.057
Vleeskuikenbedrijven 2022 516.408
Vleeskuikenbedrijven 2023 457.881
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2000 422.084
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2005 320.484
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2010 157.841
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2015 116.181
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2020 72.112
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2021 99.253
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2022 108.519
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023 115.079
Gewas/veecombinaties 2000 6.030.822
Gewas/veecombinaties 2005 4.713.986
Gewas/veecombinaties 2010 3.930.707
Gewas/veecombinaties 2015 2.971.111
Gewas/veecombinaties 2020 3.422.532
Gewas/veecombinaties 2021 3.233.407
Gewas/veecombinaties 2022 3.203.443
Gewas/veecombinaties 2023 3.459.710
Overige gewas/veecombinaties 2000 3.121.152
Overige gewas/veecombinaties 2005 2.340.411
Overige gewas/veecombinaties 2010 1.939.501
Overige gewas/veecombinaties 2015 1.330.532
Overige gewas/veecombinaties 2020 1.458.301
Overige gewas/veecombinaties 2021 1.456.553
Overige gewas/veecombinaties 2022 1.522.852
Overige gewas/veecombinaties 2023 1.505.109
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar (hoofd)bedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal