Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Fruit onder glas (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Fruit onder glas (aantal) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Glasgroenten (aantal) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons (m2) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Blijvend grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Natuurlijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Tijdelijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Groenvoedergewassen (are) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Blijvend grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Natuurlijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Tijdelijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Groenvoedergewassen (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Kippen, totaal (aantal)
Nederland 2023 50.634 180.300.396 49.249 6.530.571 18.751.409 5.558 12.664 2.811.148 2.525.151 1.639 2.893 1.358.770 54.245.537 97 1.100 744.824 84 66.846.963 8.961.008 19.968.500 19.525.588 35.497 6.638 22.230 21.866 3.846.388 1.573.787 646.569 22.478 14.264 3.317 10.826.001 93.003.621 3.186 1.687
Noord-Nederland (LD) 2023 9.135 53.083.734 8.958 1.097.334 5.595.291 846 2.438 304.220 143.721 123 189 20.790 1.850.459 2 46 14.150 3 23.497.413 2.681.612 5.118.719 4.195.894 7.496 1.506 4.094 3.750 965.845 505.700 66.590 5.189 3.901 775 497.539 17.639.245 259 308
Oost-Nederland (LD) 2023 16.566 50.882.353 16.063 1.941.799 3.498.513 1.437 3.421 572.422 270.394 486 578 302.334 5.645.906 26 111 163.410 23 22.061.293 1.962.494 6.690.231 7.240.423 12.786 2.081 8.147 8.938 1.597.232 518.470 259.642 8.875 5.158 1.113 3.258.319 30.318.860 1.260 706
West-Nederland (LD) 2023 12.563 43.217.399 12.400 1.702.437 5.831.196 1.516 3.298 1.679.542 820.594 733 763 114.207 28.857.005 30 524 12.722 3 15.232.215 2.403.339 3.566.419 2.451.172 7.600 1.538 3.841 3.080 570.878 297.310 79.355 4.454 3.037 877 416.663 5.908.922 342 145
Zuid-Nederland (LD) 2023 12.370 33.116.910 11.828 1.789.001 3.826.409 1.759 3.507 254.964 1.290.442 297 1.363 921.439 17.892.167 39 419 554.542 55 6.056.042 1.913.563 4.593.131 5.638.099 7.615 1.513 6.148 6.098 712.433 252.307 240.982 3.960 2.168 552 6.653.480 39.136.594 1.325 528
Groningen (PV) 2023 2.427 15.895.078 2.392 523.379 3.568.136 403 1.210 35.668 40.863 33 73 0 294.040 0 17 4.725 1 4.705.948 573.552 1.150.839 827.203 1.781 290 1.027 796 198.135 102.720 12.021 1.038 765 151 169.671 4.861.942 78 94
Fryslân (PV) 2023 4.050 22.480.487 3.976 190.840 698.416 179 409 61.288 80.395 33 52 18.290 692.257 1 13 0 0 14.986.753 1.252.835 2.001.889 1.750.351 3.708 782 1.660 1.631 544.211 298.224 29.201 2.895 2.306 469 135.515 6.215.591 80 97
Drenthe (PV) 2023 2.658 14.708.169 2.590 383.115 1.328.739 264 819 207.264 22.463 57 64 2.500 864.162 1 16 9.425 2 3.804.712 855.225 1.965.991 1.618.340 2.007 434 1.407 1.323 223.499 104.756 25.368 1.256 830 155 192.353 6.561.712 101 117
Overijssel (PV) 2023 6.428 19.578.591 6.252 110.068 679.549 134 912 95.066 19.230 72 117 350 1.212.101 1 25 0 0 10.460.857 750.135 2.823.039 3.328.162 5.590 991 3.485 4.108 615.477 255.010 98.347 4.134 2.589 409 1.456.880 10.715.077 508 224
Flevoland (PV) 2023 1.611 8.872.241 1.581 1.688.900 1.528.081 1.082 950 448.303 200.069 343 203 0 2.643.830 0 23 0 0 408.579 154.317 954.134 428.616 469 109 701 374 63.880 34.085 8.501 283 221 52 89.047 2.747.783 28 59
Gelderland (PV) 2023 8.527 22.431.521 8.230 142.831 1.290.883 221 1.559 29.053 51.095 71 258 301.984 1.789.975 25 63 163.410 23 11.191.857 1.058.042 2.913.058 3.483.645 6.727 981 3.961 4.456 917.875 229.375 152.794 4.458 2.348 652 1.712.392 16.856.000 724 423
Utrecht (PV) 2023 2.267 7.108.885 2.226 1.620 107.799 17 161 216 8.828 4 52 18.705 644.285 6 15 0 0 4.991.428 503.408 556.779 622.342 1.984 372 809 862 207.201 95.255 33.627 1.529 1.067 247 234.008 2.033.567 153 70
Noord-Holland (PV) 2023 3.348 12.564.902 3.285 335.575 962.575 296 641 1.310.563 512.650 499 330 22.995 5.322.467 5 79 4.242 2 4.251.602 637.108 1.878.585 605.746 1.995 381 1.147 635 152.449 87.514 20.776 1.164 828 245 20.734 1.169.359 57 23
Zuid-Holland (PV) 2023 4.262 11.642.444 4.220 545.022 1.316.406 436 664 336.080 229.687 181 235 61.985 20.746.027 14 391 0 0 5.096.542 733.958 546.060 506.159 2.133 451 841 688 157.957 91.213 19.936 1.360 955 321 99.567 604.088 93 13
Zeeland (PV) 2023 2.686 11.901.168 2.669 820.220 3.444.416 767 1.832 32.683 69.429 49 146 10.522 2.144.226 5 39 8.480 1 892.643 528.865 584.995 716.925 1.488 334 1.044 895 53.271 23.328 5.016 401 187 64 62.354 2.101.908 39 39
Noord-Brabant (PV) 2023 8.898 23.483.318 8.525 1.256.857 2.316.399 1.262 2.145 123.619 661.774 171 793 622.172 11.321.766 23 264 293.936 37 4.452.388 1.272.559 3.693.608 4.417.544 5.575 1.063 4.626 4.741 588.182 207.965 185.251 3.127 1.771 451 5.024.732 24.380.871 1.018 365
Limburg (PV) 2023 3.472 9.633.592 3.303 532.144 1.510.010 497 1.362 131.345 628.668 126 570 299.267 6.570.401 16 155 260.606 18 1.603.654 641.004 899.523 1.220.555 2.040 450 1.522 1.357 124.251 44.342 55.731 833 397 101 1.628.748 14.755.723 307 163
Oost-Groningen (CR) 2023 690 5.118.718 676 188.699 1.451.965 146 467 11.989 5.860 8 25 0 3.000 0 2 0 0 487.607 182.663 328.611 310.262 367 62 295 257 40.625 18.034 6.750 154 104 31 126.916 1.584.713 31 33
Delfzijl en omgeving (CR) 2023 297 2.130.996 292 88.663 630.486 67 181 11.373 2.534 8 6 0 100 0 1 0 0 589.744 46.420 211.911 100.635 229 20 157 106 27.392 15.913 84 135 110 18 4.698 1.060.261 5 16
Overig Groningen (CR) 2023 1.440 8.645.364 1.424 246.017 1.485.685 190 562 12.306 32.469 17 42 0 290.940 0 14 4.725 1 3.628.597 344.469 610.317 416.306 1.185 208 575 433 130.118 68.773 5.187 749 551 102 38.057 2.216.968 42 45
Noord-Friesland (CR) 2023 1.660 9.517.490 1.629 138.412 582.614 127 296 8.137 76.935 8 38 18.290 662.277 1 10 0 0 5.772.425 669.106 717.137 467.618 1.437 289 592 493 191.500 106.584 12.734 1.024 799 179 37.560 3.105.238 36 43
Zuidwest-Friesland (CR) 2023 1.216 6.667.105 1.202 30.685 69.558 36 55 24.852 739 17 6 0 29.980 0 3 0 0 5.071.661 284.814 540.338 496.223 1.170 262 479 492 182.279 101.003 10.394 981 805 167 25.593 776.032 19 19
Zuidoost-Friesland (CR) 2023 1.174 6.295.892 1.145 21.743 46.244 16 58 28.299 2.721 8 8 0 0 0 0 0 0 4.142.667 298.915 744.414 786.510 1.101 231 589 646 170.432 90.637 6.073 890 702 123 72.362 2.334.321 25 35
Noord-Drenthe (CR) 2023 955 5.837.992 926 174.760 539.750 114 333 121.990 10.533 32 26 0 0 0 0 0 0 1.399.020 521.143 745.620 599.597 740 192 496 445 80.812 36.439 10.990 435 283 58 41.559 2.961.790 29 52
Zuidoost-Drenthe (CR) 2023 912 5.584.436 892 182.460 677.162 129 384 43.810 8.051 13 19 0 861.222 0 13 0 0 777.213 139.415 677.007 531.257 564 100 452 416 60.848 30.504 6.026 320 218 32 92.336 2.260.244 35 36
Zuidwest-Drenthe (CR) 2023 791 3.285.741 772 25.895 111.827 21 102 41.464 3.879 12 19 2.500 2.940 1 3 9.425 2 1.628.479 194.667 543.364 487.486 703 142 459 462 81.839 37.813 8.352 501 329 65 58.458 1.339.678 37 29
Noord-Overijssel (CR) 2023 2.423 8.831.601 2.350 78.214 267.609 75 245 61.108 7.570 32 41 350 1.206.031 1 21 0 0 4.858.971 406.758 1.132.483 1.255.525 2.098 438 1.225 1.385 283.548 112.309 37.451 1.647 1.095 156 438.756 4.460.195 139 95
Zuidwest-Overijssel (CR) 2023 913 2.787.215 889 13.725 111.907 24 135 9.433 3.913 9 19 0 4.620 0 2 0 0 1.568.942 101.398 364.734 450.497 806 106 485 573 71.802 36.898 19.300 565 379 73 265.430 1.479.917 95 30
Twente (CR) 2023 3.092 7.959.774 3.013 18.129 300.033 35 532 24.525 7.747 31 57 0 1.450 0 2 0 0 4.032.944 241.979 1.325.822 1.622.140 2.686 447 1.775 2.150 260.127 105.803 41.596 1.922 1.115 180 752.694 4.774.965 274 99
Veluwe (CR) 2023 2.695 5.372.536 2.504 43.796 189.219 59 296 8.154 10.563 17 66 0 44.118 0 12 0 0 3.285.164 222.490 504.077 859.148 2.276 266 1.045 1.340 536.126 51.009 61.192 1.711 657 265 461.512 10.646.346 278 308
Achterhoek (CR) 2023 3.143 9.320.336 3.103 34.509 551.852 61 769 16.045 13.093 38 82 0 2.240 0 4 0 0 4.364.065 204.338 1.747.725 1.736.336 2.686 368 1.903 2.133 230.536 118.623 32.746 1.790 1.153 189 833.383 2.710.950 314 55
Arnhem/Nijmegen (CR) 2023 1.068 3.582.664 1.053 43.320 354.642 59 304 3.881 15.635 8 58 51.400 830.922 5 23 0 0 1.549.173 387.685 317.666 434.720 787 171 462 452 58.973 26.608 22.233 418 230 86 229.734 822.969 75 20
Zuidwest-Gelderland (CR) 2023 1.621 4.155.986 1.570 21.206 195.170 42 190 973 11.804 8 52 250.584 912.695 20 24 163.410 23 1.993.455 243.529 343.590 453.441 978 176 551 531 92.240 33.135 36.623 539 308 112 187.763 2.675.735 57 40
Utrecht (CR) 2023 2.267 7.108.885 2.226 1.620 107.799 17 161 216 8.828 4 52 18.705 644.285 6 15 0 0 4.991.428 503.408 556.779 622.342 1.984 372 809 862 207.201 95.255 33.627 1.529 1.067 247 234.008 2.033.567 153 70
Kop van Noord-Holland (CR) 2023 1.810 7.170.788 1.770 282.828 564.794 223 437 1.183.038 382.854 414 246 8.200 4.493.289 2 54 4.092 1 1.247.843 211.960 1.428.330 387.755 933 136 765 403 74.824 43.920 10.380 509 395 100 13.280 703.762 26 14
Alkmaar en omgeving (CR) 2023 341 1.298.900 339 16.836 44.072 22 33 87.423 112.370 34 40 0 179.968 0 8 0 0 598.315 107.460 155.771 52.018 242 47 118 57 17.638 10.422 1.232 137 104 24 2.199 132.135 11 4
IJmond (CR) 2023 131 364.260 123 163 1.755 1 7 17.046 1.663 27 2 0 11.540 0 2 0 0 240.238 51.889 21.480 19.745 75 25 26 18 6.763 3.610 450 54 35 11 6 0 2 0
Agglomeratie Haarlem (CR) 2023 20 31.489 18 52 64 1 1 3.490 563 3 4 0 1.600 0 1 150 1 23.431 2.199 73 0 9 1 2 0 380 255 0 6 5 0 10 1.785 1 1
Zaanstreek (CR) 2023 121 533.195 120 0 10.205 0 4 1.228 0 1 0 0 0 0 0 0 0 417.518 69.202 11.176 13.107 111 30 13 13 9.583 5.702 3.879 79 50 18 4 14.689 2 1
Groot-Amsterdam (CR) 2023 833 2.897.344 824 35.696 338.410 49 152 18.338 14.937 20 35 14.795 635.770 3 13 0 0 1.513.267 160.661 254.265 122.934 543 109 208 128 38.386 20.924 4.784 321 208 79 5.232 316.988 13 3
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023 92 268.925 91 0 3.275 0 7 0 263 0 3 0 300 0 1 0 0 210.990 33.737 7.490 10.187 82 33 15 16 4.875 2.681 51 58 31 13 3 0 2 0
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023 578 1.175.773 563 16.924 38.211 24 27 233.831 10.699 135 15 0 3.200 0 2 0 0 643.612 37.497 30.801 37.443 236 35 72 53 17.373 9.876 532 172 114 43 11.608 14.379 12 1
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 231 372.551 228 810 1.643 2 1 74 19.481 1 5 1.042 1.160.718 2 41 0 0 265.457 36.315 10.830 6.915 109 24 29 13 5.815 3.123 90 69 43 21 6 0 2 0
Delft en Westland (CR) 2023 756 642.959 754 0 9.148 0 2 208 7.479 2 12 28.705 12.109.483 6 170 0 0 252.681 39.281 26.606 15.527 98 28 33 24 7.887 4.623 394 79 56 15 48 0 5 0
Oost-Zuid-Holland (CR) 2023 968 2.607.171 959 11.264 72.751 18 52 4.276 12.095 4 20 0 802.200 0 6 0 0 1.824.510 257.638 134.916 125.780 654 166 186 172 57.784 35.219 4.103 487 352 106 50.336 362.345 29 6
Groot-Rijnmond (CR) 2023 1.251 4.992.339 1.241 501.431 1.135.492 367 536 97.691 169.877 39 174 32.238 6.593.826 6 166 0 0 719.515 279.808 246.080 196.488 601 122 359 268 23.444 11.899 6.559 197 121 71 1.617 169.260 20 4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023 478 1.851.652 475 14.593 59.161 25 46 0 10.056 0 9 0 76.600 0 6 0 0 1.390.767 83.419 96.827 124.006 435 76 162 158 45.654 26.473 8.258 356 269 65 35.952 58.104 25 2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023 1.151 5.193.343 1.147 357.784 1.711.403 351 901 11.544 13.973 12 29 0 662.580 0 5 0 0 307.338 204.875 198.361 290.906 630 133 390 380 22.004 9.567 864 165 60 15 15.947 673.604 14 17
Overig Zeeland (CR) 2023 1.535 6.707.825 1.522 462.436 1.733.013 416 931 21.139 55.456 37 117 10.522 1.481.646 5 34 8.480 1 585.305 323.990 386.634 426.019 858 201 654 515 31.267 13.761 4.152 236 127 49 46.407 1.428.304 25 22
West-Noord-Brabant (CR) 2023 2.024 6.404.963 1.983 543.382 855.896 477 578 32.408 262.119 42 298 252.432 6.558.795 11 149 33.354 4 925.771 343.411 745.601 714.542 1.081 224 909 803 78.902 33.648 16.640 521 297 71 342.640 2.153.356 92 29
Midden-Noord-Brabant (CR) 2023 1.511 4.405.441 1.476 239.838 435.021 231 381 3.346 50.869 6 95 241.440 504.184 3 23 25.120 4 993.075 332.164 744.819 712.798 1.008 256 819 810 130.889 39.708 54.156 625 349 79 518.916 3.084.950 103 36
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023 2.840 6.896.623 2.691 186.147 550.008 240 622 66.189 217.688 89 205 110.700 1.276.522 6 37 158.314 19 1.572.136 352.699 1.097.713 1.622.472 1.933 310 1.516 1.707 203.622 73.811 82.119 1.071 598 174 2.203.410 8.566.171 431 139
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023 2.523 5.776.291 2.375 287.490 475.474 314 564 21.676 131.098 34 195 17.600 2.982.265 3 55 77.148 10 961.406 244.285 1.105.475 1.367.732 1.553 273 1.382 1.421 174.769 60.798 32.336 910 527 127 1.959.766 10.576.394 392 161
Noord-Limburg (CR) 2023 1.530 3.666.975 1.432 249.079 367.910 242 389 79.592 452.612 88 348 153.751 6.305.184 9 143 236.605 14 500.621 221.031 388.380 443.046 751 111 607 462 44.265 18.252 35.263 257 142 41 1.027.173 6.773.123 179 61
Midden-Limburg (CR) 2023 1.078 3.196.140 1.012 243.560 490.018 208 486 50.393 172.636 34 182 145.516 249.015 7 10 23.936 3 437.595 217.712 314.418 459.604 641 136 540 449 47.678 13.744 19.787 270 126 29 587.511 7.679.008 106 94
Zuid-Limburg (CR) 2023 864 2.770.477 859 39.505 652.082 47 487 1.360 3.420 4 40 0 16.202 0 2 65 1 665.438 202.261 196.725 317.905 648 203 375 446 32.308 12.346 681 306 129 31 14.064 303.592 22 8
Flevoland (CR) 2023 1.611 8.872.241 1.581 1.688.900 1.528.081 1.082 950 448.303 200.069 343 203 0 2.643.830 0 23 0 0 408.579 154.317 954.134 428.616 469 109 701 374 63.880 34.085 8.501 283 221 52 89.047 2.747.783 28 59
Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023 1.351 8.930.888 1.330 326.531 1.405.428 260 547 19.650 100.468 22 53 18.290 869.712 1 16 0 0 3.470.363 442.506 801.928 327.732 1.057 179 593 366 127.747 73.787 9.286 644 518 108 15.230 2.228.067 22 37
Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023 2.614 17.765.229 2.552 613.771 3.540.816 443 1.395 172.144 29.255 54 80 0 940.122 0 20 0 0 2.825.356 809.591 1.628.596 1.273.721 1.671 313 1.237 1.021 175.378 85.517 23.066 837 577 116 238.053 7.962.873 81 143
Noordelijk Weidegebied (LG) 2023 6.218 29.708.443 6.099 137.882 574.353 133 466 113.863 17.394 53 75 2.500 1.246.336 1 30 4.725 1 20.191.492 1.633.903 2.836.383 2.980.472 5.774 1.277 2.688 2.897 794.177 401.955 55.607 4.575 3.408 627 337.797 8.804.686 194 157
Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 9.583 29.117.419 9.371 197.743 1.559.941 256 2.004 113.128 40.019 110 225 20.950 59.230 5 20 9.425 2 13.628.750 988.021 4.756.718 5.176.925 8.138 1.282 5.451 6.248 798.875 350.654 129.750 5.555 3.415 619 2.550.011 12.902.119 875 275
Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023 2.709 5.200.596 2.511 43.189 157.090 59 270 8.185 7.230 18 56 0 34.468 0 8 0 0 3.213.483 214.955 522.825 816.294 2.295 255 1.071 1.336 540.658 51.182 66.214 1.751 700 270 481.474 11.463.745 305 338
IJsselmeerpolders (LG) 2023 2.162 11.607.166 2.125 1.858.817 1.931.285 1.228 1.220 811.398 279.096 472 269 0 5.441.344 0 30 4.092 1 654.710 187.283 1.328.028 596.247 716 144 917 538 84.338 46.300 14.968 402 319 73 89.051 3.404.866 30 70
Westelijk Holland (LG) 2023 4.500 10.412.764 4.421 192.330 683.832 189 443 1.162.531 466.586 502 324 83.180 21.243.542 17 400 150 1 3.795.363 464.446 1.372.125 458.229 1.882 317 995 542 129.654 73.772 7.945 1.118 778 245 52.189 787.301 79 17
Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023 727 3.050.556 722 21.532 102.923 27 65 23.326 43.580 10 32 500 34.175 1 5 0 0 1.964.423 300.773 300.733 129.477 622 140 208 144 52.997 30.846 8.820 415 285 97 5.244 14.689 16 1
Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023 2.441 8.627.768 2.417 3.282 84.730 11 84 12 8.993 1 30 7.200 477.049 2 13 0 0 6.551.855 753.643 503.313 552.581 2.242 510 711 743 221.202 121.894 27.786 1.785 1.298 312 194.986 807.266 107 20
Rivierengebied (LG) 2023 2.731 7.441.954 2.666 44.425 433.288 82 403 3.155 41.870 15 128 297.889 2.386.555 26 59 163.410 23 3.425.688 576.096 677.579 885.789 1.763 329 1.023 1.016 158.379 62.318 61.036 1.033 593 208 267.415 3.663.097 131 64
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023 4.280 19.584.696 4.244 1.663.822 5.188.138 1.412 2.709 137.695 260.333 95 344 11.822 6.685.975 6 118 21.480 3 1.863.987 881.915 1.049.674 1.084.881 2.408 537 1.688 1.368 97.032 44.314 16.896 753 390 152 121.670 3.162.915 72 62
Zuidwest-Brabant (LG) 2023 1.312 3.348.416 1.283 218.460 266.736 220 241 25.087 214.615 35 238 228.932 2.988.936 10 107 20.354 2 579.361 228.700 442.015 478.548 678 144 596 528 53.878 20.717 10.585 336 186 42 243.707 1.093.277 64 10
Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 9.142 22.734.024 8.649 1.169.282 2.170.767 1.191 2.330 219.614 1.012.292 248 999 687.507 11.821.891 28 272 521.123 50 4.016.694 1.276.915 3.551.858 4.446.787 5.603 1.008 4.677 4.673 579.765 198.185 213.929 2.968 1.668 417 6.215.110 36.405.128 1.188 485
Zuid-Limburg (LG) 2023 864 2.770.477 859 39.505 652.082 47 487 1.360 3.420 4 40 0 16.202 0 2 65 1 665.438 202.261 196.725 317.905 648 203 375 446 32.308 12.346 681 306 129 31 14.064 303.592 22 8
De Marne (LB) 2023
Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2023 125 689.110 125 2 60.551 1 39 0 154 0 2 0 0 0 0 0 0 485.425 48.463 21.634 42.255 113 16 38 45 12.385 7.038 189 76 62 9 13 101.327 3 3
Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2023 728 5.573.126 717 183.428 1.819.404 137 460 12.796 8.655 11 24 0 75.900 0 5 0 0 1.217.022 157.941 444.598 310.686 497 60 351 297 58.987 32.009 2.507 254 194 33 89.465 2.056.170 23 41
Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2023 528 3.500.854 517 134.673 670.845 110 350 10.643 5.071 6 19 0 3.000 0 2 0 0 271.559 130.250 218.665 218.560 269 44 219 164 28.710 11.478 4.373 113 73 26 46.804 1.224.932 21 26
Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2023 570 2.592.045 561 12.831 158.989 17 84 632 2.750 1 7 0 6.685 0 2 4.725 1 1.797.629 109.285 188.222 163.259 538 98 200 180 62.249 30.834 3.782 413 283 62 33.374 981.269 25 13
Oostelijk Hogeland (LB) 2023 476 3.539.943 472 192.445 858.347 138 277 11.597 24.233 15 21 0 208.455 0 8 0 0 934.313 127.613 277.720 92.443 364 72 219 110 35.804 21.361 1.170 182 153 21 15 498.244 6 11
Noordelijk Friesland (LB) 2023 875 5.390.946 858 134.086 547.081 122 270 8.053 76.235 7 32 18.290 661.257 1 8 0 0 2.536.050 314.893 524.208 235.289 693 107 374 256 91.943 52.426 8.116 462 365 87 15.215 1.729.823 16 26
Weidestreek in Friesland (LB) 2023 1.457 8.215.592 1.438 34.019 100.669 40 75 24.852 739 17 6 0 29.980 0 3 0 0 6.305.189 359.104 641.259 548.106 1.396 304 550 542 220.943 124.163 12.059 1.171 968 197 25.608 942.080 25 23
De Wouden (LB) 2023 1.645 8.467.829 1.607 22.735 50.666 17 64 28.383 3.290 9 12 0 600 0 1 0 0 5.883.201 451.043 828.543 959.399 1.550 332 727 825 226.402 119.011 9.007 1.218 941 177 94.682 3.543.688 37 48
Eilanden (LB) 2023 73 406.120 73 0 0 0 0 0 131 0 2 0 420 0 1 0 0 262.313 127.795 7.879 7.557 69 39 9 8 4.923 2.624 19 44 32 8 10 0 2 0
Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2023 163 953.471 161 14.247 50.912 10 39 3.273 1.491 5 3 0 0 0 0 0 0 339.671 80.925 118.755 144.374 140 40 80 85 21.771 7.749 261 102 64 16 10.842 254.650 11 5
Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2023 563 3.457.784 541 116.709 320.624 76 201 118.169 7.933 25 18 0 0 0 0 0 0 846.268 258.367 460.070 361.475 427 90 308 271 46.796 22.671 10.530 239 168 32 30.704 2.050.651 16 36
Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2023 639 2.716.855 626 18.790 82.717 13 72 40.130 3.683 10 15 2.500 2.620 1 2 0 0 1.367.090 181.705 441.443 391.074 572 121 380 376 64.196 32.107 5.730 416 279 53 34.610 1.149.645 25 24
Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2023 498 2.346.595 485 54.408 144.543 45 123 15.156 1.760 5 9 0 320 0 1 9.425 2 761.176 71.195 440.460 338.417 390 64 280 302 49.851 22.870 3.191 268 177 29 45.117 475.646 28 12
Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2023 795 5.233.465 777 178.961 729.943 120 384 30.536 7.596 12 19 0 861.222 0 13 0 0 490.507 263.033 505.263 383.000 478 119 359 289 40.885 19.359 5.656 231 142 25 71.080 2.631.120 21 40
Weidegebied in Overijssel (LB) 2023 1.546 5.667.422 1.508 35.258 69.849 35 93 16.593 5.156 11 28 0 1.206.031 0 21 0 0 3.750.974 275.583 588.648 724.448 1.396 327 704 836 181.308 78.429 24.560 1.135 779 105 138.658 1.832.027 66 41
Noordoost-Overijssel (LB) 2023 877 3.164.180 842 42.956 197.760 40 152 44.515 2.414 21 13 350 0 1 0 0 0 1.107.997 131.175 543.835 531.077 702 111 521 549 102.240 33.880 12.891 512 316 51 300.098 2.628.168 73 54
Twente (LB) 2023 2.925 7.511.448 2.850 16.926 271.034 33 489 24.525 7.717 31 56 0 1.450 0 2 0 0 3.799.255 234.228 1.248.515 1.534.489 2.542 434 1.678 2.038 242.263 99.550 38.462 1.821 1.053 168 708.040 4.545.734 262 96
Salland (LB) 2023 1.080 3.235.541 1.052 14.928 140.906 26 178 9.433 3.943 9 20 0 4.620 0 2 0 0 1.802.631 109.149 442.041 538.148 950 119 582 685 89.666 43.151 22.434 666 441 85 310.084 1.709.148 107 33
Noordoostelijke Polder (LB) 2023 797 3.692.016 788 750.736 546.455 575 457 276.609 45.959 207 66 0 2.594.365 0 15 0 0 123.920 37.592 275.036 125.478 189 31 265 135 15.285 8.024 5.256 101 70 21 67.020 1.154.210 18 18
Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2023 814 5.180.225 793 938.164 981.626 507 493 171.694 154.110 136 137 0 49.465 0 8 0 0 284.659 116.725 679.098 303.138 280 78 436 239 48.595 26.061 3.245 182 151 31 22.027 1.593.573 10 41
Oostelijke Veluwe (LB) 2023 707 1.880.101 688 10.125 48.345 19 66 556 3.196 2 17 0 33.528 0 6 0 0 1.245.610 88.822 156.800 244.121 637 112 293 352 98.411 17.584 14.957 469 208 87 57.065 1.209.691 38 27
IJsselstreek (LB) 2023 391 1.384.670 384 0 58.222 0 99 0 1.890 0 10 0 10.130 0 5 0 0 877.602 60.230 112.812 219.373 352 76 181 239 45.396 15.911 1.403 245 145 36 55.694 177.238 27 5
Zuidelijk Gelderland (LB) 2023 759 2.526.876 744 34.016 206.051 51 214 3.454 9.526 6 38 20.600 40.950 4 7 0 0 1.146.077 210.483 256.858 329.937 601 137 353 359 47.729 20.808 18.653 316 170 67 300.372 655.374 69 21
Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2023 171 408.271 167 949 58.458 3 30 0 3.425 0 10 0 765.172 0 14 0 0 100.556 118.453 23.429 25.282 80 18 46 34 4.344 867 4.040 33 10 9 12.211 29.840 8 2
Veluwezoom en Betuwe (LB) 2023 1.344 3.861.287 1.324 24.618 264.192 40 210 881 15.132 10 56 155.214 397.381 12 13 0 0 1.782.630 210.176 307.412 420.981 856 142 485 449 78.235 28.893 28.496 480 276 101 89.508 2.529.037 44 33
Bommelerwaard (LB) 2023 388 800.290 361 5.734 20.582 10 27 542 1.298 1 12 126.170 540.114 9 13 163.410 23 398.710 92.559 66.309 86.922 201 44 117 122 18.169 7.160 7.657 113 67 20 15.400 331.099 9 6
Westelijke Veluwe (LB) 2023 1.714 2.621.916 1.548 32.880 93.608 37 164 7.575 3.859 14 36 0 940 0 2 0 0 1.506.660 105.758 277.241 471.545 1.399 111 630 825 403.861 23.668 44.872 1.075 359 149 351.536 9.212.910 220 275
Achterhoek (LB) 2023 3.053 8.948.109 3.014 34.509 541.425 61 749 16.045 12.769 38 79 0 1.760 0 3 0 0 4.134.012 171.561 1.712.197 1.685.484 2.601 341 1.856 2.076 221.730 114.484 32.716 1.727 1.113 183 830.606 2.710.811 309 54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens vanaf gemeenteniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren, spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten), uien, waspeen, winterpeen en witlofwortel.
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
_
Omvat onder andere gerst, graansorgho, haver, maïs (exclusief snijmaïs), rogge, tarwe en triticale.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren, spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten), uien, waspeen, winterpeen en witlofwortel.
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
_
Omvat onder andere gerst, graansorgho, haver, maïs (exclusief snijmaïs), rogge, tarwe en triticale.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Bloembollen en -knollen
Omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia.
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie, asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool, komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen, prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla, sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen) en opkweekmateriaal groenten open grond (inclusief groentezaden).
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Bloembollen en -knollen
Omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia.
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie, asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool, komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen, prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla, sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen) en opkweekmateriaal groenten open grond (inclusief groentezaden).
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Fruit onder glas
Glasgroenten
Omvat onder andere aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten, en opkweekmateriaal groenten onder glas.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Fruit onder glas
Glasgroenten
Omvat onder andere aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten, en opkweekmateriaal groenten onder glas.
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt (paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Oppervlakte, hoeveelheid
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Oppervlakte
Grasland
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Omvat luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grasland
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Omvat luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.

Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).
Kippen, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Kippen, totaal