Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Fruit onder glas (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Fruit onder glas (aantal) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Glasgroenten (aantal) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons (m2) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Blijvend grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Natuurlijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Tijdelijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Groenvoedergewassen (are) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Blijvend grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Natuurlijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Tijdelijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Groenvoedergewassen (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Kippen, totaal (aantal)
Nederland 2022 50.975 180.436.921 49.679 6.191.484 18.823.830 5.195 12.726 2.804.464 2.642.534 1.618 2.866 1.226.436 57.484.336 111 1.160 682.680 95 68.000.496 8.298.102 20.658.458 19.404.794 35.176 5.576 21.086 21.375 3.834.171 1.570.673 645.033 22.906 14.729 3.198 11.278.858 97.532.795 3.273 1.710
Noord-Nederland (LD) 2022 9.201 53.206.620 9.046 859.263 5.780.675 679 2.533 299.685 157.468 124 187 20.550 2.149.730 4 53 14.150 3 23.953.363 2.449.933 5.281.993 4.134.303 7.487 1.316 3.941 3.573 957.613 502.690 63.691 5.287 4.028 730 508.203 19.423.362 250 309
Oost-Nederland (LD) 2022 16.633 50.803.595 16.162 1.966.970 3.494.084 1.336 3.377 556.466 275.646 453 475 224.476 5.634.933 32 111 152.227 26 22.522.282 1.830.965 6.595.627 7.243.806 12.751 1.631 7.426 9.016 1.589.030 516.496 257.978 9.032 5.323 1.077 3.353.646 31.595.660 1.310 719
West-Nederland (LD) 2022 12.711 43.260.986 12.562 1.731.693 5.701.365 1.589 3.317 1.704.119 834.694 757 790 141.850 30.904.308 32 563 12.792 3 15.422.536 2.252.547 3.893.331 2.403.304 7.502 1.342 3.639 2.794 567.952 297.141 87.182 4.528 3.120 861 452.571 5.978.881 352 144
Zuid-Nederland (LD) 2022 12.430 33.165.720 11.909 1.633.558 3.847.706 1.591 3.499 244.194 1.374.726 284 1.414 839.560 18.795.365 43 433 503.511 63 6.102.315 1.764.657 4.887.507 5.623.381 7.436 1.287 6.080 5.992 719.576 254.346 236.182 4.059 2.258 530 6.964.438 40.534.892 1.361 538
Groningen (PV) 2022 2.459 15.992.473 2.427 426.981 3.671.701 328 1.217 30.961 45.136 32 78 13.000 288.497 1 20 4.725 1 4.799.028 541.275 1.201.023 835.251 1.767 238 925 732 196.138 102.009 11.801 1.059 794 144 166.799 4.637.434 74 90
Fryslân (PV) 2022 4.073 22.478.762 4.008 161.293 737.882 164 441 65.316 87.716 34 47 5.050 968.364 2 14 0 0 15.152.163 1.182.579 2.102.405 1.667.062 3.736 719 1.670 1.521 538.146 296.808 27.281 2.954 2.372 436 134.029 6.924.437 76 97
Drenthe (PV) 2022 2.669 14.735.386 2.611 270.989 1.371.092 187 875 203.408 24.616 58 62 2.500 892.869 1 19 9.425 2 4.002.172 726.079 1.978.565 1.631.990 1.984 359 1.346 1.320 223.329 103.873 24.609 1.274 862 150 207.375 7.861.491 100 122
Overijssel (PV) 2022 6.443 19.527.802 6.278 80.377 656.373 89 842 89.424 16.660 61 71 350 1.137.590 1 21 0 0 10.649.940 660.018 2.801.707 3.328.121 5.579 717 3.230 4.147 615.726 253.652 98.223 4.202 2.666 400 1.502.527 11.526.411 527 227
Flevoland (PV) 2022 1.631 8.815.827 1.605 1.781.763 1.493.479 1.090 957 436.149 214.970 329 206 0 2.627.157 0 20 0 0 398.035 155.998 994.260 393.580 451 82 556 337 67.533 34.273 8.760 294 227 53 82.523 2.785.295 27 60
Gelderland (PV) 2022 8.559 22.459.967 8.279 104.830 1.344.232 157 1.578 30.893 44.016 63 198 224.126 1.870.186 31 70 152.227 26 11.474.307 1.014.949 2.799.660 3.522.105 6.721 832 3.640 4.532 905.771 228.571 150.995 4.536 2.430 624 1.768.596 17.283.954 756 432
Utrecht (PV) 2022 2.256 7.063.107 2.225 2.770 97.812 8 139 755 4.190 6 32 12.330 744.164 4 20 0 0 5.042.588 461.304 510.094 639.136 1.974 344 733 863 205.963 94.736 35.782 1.550 1.100 245 255.127 2.099.518 154 71
Noord-Holland (PV) 2022 3.376 12.613.654 3.322 333.229 1.011.528 303 664 1.341.523 517.342 521 337 20.662 6.265.974 8 83 4.092 1 4.288.122 598.509 1.959.445 554.190 1.965 340 1.112 575 152.365 87.903 21.967 1.188 849 240 20.176 1.449.927 61 23
Zuid-Holland (PV) 2022 4.365 11.713.551 4.321 515.967 1.305.826 431 684 330.630 228.390 186 262 102.678 21.862.150 16 424 150 1 5.192.369 723.267 559.751 516.416 2.132 415 794 648 157.891 91.414 24.338 1.385 979 316 115.328 496.341 93 14
Zeeland (PV) 2022 2.714 11.870.675 2.694 879.727 3.286.199 847 1.830 31.211 84.772 44 159 6.180 2.032.020 4 36 8.550 1 899.457 469.467 864.041 693.562 1.431 243 1.000 708 51.733 23.088 5.095 405 192 60 61.940 1.933.095 44 36
Noord-Brabant (PV) 2022 8.926 23.574.431 8.573 1.173.979 2.333.029 1.143 2.165 121.377 704.643 166 829 636.310 12.266.597 27 266 305.887 47 4.464.151 1.183.447 3.934.815 4.437.343 5.418 894 4.555 4.698 594.531 208.456 175.805 3.211 1.847 434 5.246.109 25.417.520 1.047 369
Limburg (PV) 2022 3.504 9.591.289 3.336 459.579 1.514.677 448 1.334 122.817 670.083 118 585 203.250 6.528.768 16 167 197.624 16 1.638.164 581.210 952.692 1.186.038 2.018 393 1.525 1.294 125.045 45.890 60.377 848 411 96 1.718.329 15.117.372 314 169
Oost-Groningen (CR) 2022 699 5.120.219 685 141.238 1.438.772 107 471 9.999 9.571 7 25 0 2.960 0 2 0 0 497.360 189.306 339.811 329.996 358 52 265 246 39.590 18.136 6.503 160 112 32 122.467 1.467.817 33 32
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 299 2.153.165 296 71.156 667.137 52 183 8.538 4.512 9 9 0 100 0 1 0 0 588.899 37.926 243.152 99.397 228 16 147 91 27.436 15.869 46 138 111 16 4.927 964.350 5 15
Overig Groningen (CR) 2022 1.461 8.719.090 1.446 214.587 1.565.792 169 563 12.424 31.053 16 44 13.000 285.437 1 17 4.725 1 3.712.769 314.043 618.060 405.858 1.181 170 513 395 129.112 68.004 5.252 761 571 96 39.405 2.205.267 36 43
Noord-Friesland (CR) 2022 1.664 9.460.450 1.632 125.379 603.363 123 322 8.509 86.400 9 38 5.050 938.584 2 11 0 0 5.816.832 594.382 762.796 421.674 1.440 245 593 424 190.962 106.176 11.866 1.043 821 169 37.171 3.568.961 32 45
Zuidwest-Friesland (CR) 2022 1.230 6.725.117 1.218 24.909 78.248 29 60 27.320 517 17 3 0 29.780 0 3 0 0 5.149.453 289.512 580.226 459.205 1.189 253 490 457 178.492 101.098 9.416 1.004 838 160 25.291 788.863 15 18
Zuidoost-Friesland (CR) 2022 1.179 6.293.195 1.158 11.005 56.271 12 59 29.487 799 8 6 0 0 0 0 0 0 4.185.878 298.685 759.383 786.183 1.107 221 587 640 168.692 89.534 5.999 907 713 107 71.567 2.566.613 29 34
Noord-Drenthe (CR) 2022 953 5.824.843 925 114.500 563.753 78 355 120.910 12.745 31 28 0 0 0 0 0 0 1.572.947 402.092 716.428 621.059 734 166 477 444 83.262 36.927 10.252 441 298 54 41.783 3.385.949 28 52
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 913 5.608.240 900 138.138 668.217 95 398 41.857 7.838 16 17 0 888.479 0 15 0 0 779.202 122.902 728.105 524.725 536 67 433 419 58.917 29.739 5.056 323 222 33 110.036 2.685.548 29 40
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 803 3.302.302 786 18.351 139.122 14 122 40.641 4.033 11 17 2.500 4.390 1 4 9.425 2 1.650.023 201.085 534.032 486.206 714 126 436 457 81.150 37.207 9.301 510 342 63 55.556 1.789.994 43 30
Noord-Overijssel (CR) 2022 2.426 8.828.411 2.355 64.613 283.532 63 256 58.549 6.128 24 23 350 1.132.590 1 20 0 0 4.952.303 368.174 1.115.551 1.241.812 2.082 323 1.140 1.393 284.096 111.268 37.308 1.669 1.120 158 425.755 5.092.633 141 97
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 921 2.771.700 899 6.527 99.608 10 122 10.634 5.045 11 17 0 5.000 0 1 0 0 1.619.082 87.562 348.786 453.241 816 80 459 591 72.937 37.555 20.509 579 398 70 279.370 1.762.890 102 32
Twente (CR) 2022 3.096 7.927.691 3.024 9.237 273.233 16 464 20.241 5.487 26 31 0 0 0 0 0 0 4.078.555 204.282 1.337.370 1.633.068 2.681 314 1.631 2.163 258.693 104.829 40.406 1.954 1.148 172 797.402 4.670.888 284 98
Veluwe (CR) 2022 2.706 5.343.348 2.541 23.873 203.412 41 294 10.848 7.436 16 44 0 58.201 0 14 50 1 3.325.538 197.495 486.444 868.389 2.278 212 969 1.386 533.174 50.637 61.092 1.729 674 257 477.594 10.812.376 292 314
Achterhoek (CR) 2022 3.150 9.340.153 3.100 24.946 598.908 37 791 16.718 9.689 36 58 3.100 2.104 1 4 1.200 1 4.533.856 185.878 1.655.902 1.730.042 2.702 308 1.744 2.125 229.876 119.020 31.645 1.835 1.203 182 854.294 2.982.965 324 57
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 1.084 3.608.339 1.067 40.062 354.979 53 311 2.234 18.373 3 52 51.100 805.214 4 26 0 0 1.569.083 379.758 336.661 448.918 779 144 437 469 55.995 26.806 21.926 426 243 81 248.170 860.241 81 20
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 1.619 4.168.126 1.571 15.949 186.933 26 182 1.093 8.518 8 44 169.926 1.004.667 26 26 150.977 24 2.045.830 251.818 320.653 474.756 962 168 490 552 86.726 32.108 36.332 546 310 104 188.538 2.628.372 59 41
Utrecht (CR) 2022 2.256 7.063.107 2.225 2.770 97.812 8 139 755 4.190 6 32 12.330 744.164 4 20 0 0 5.042.588 461.304 510.094 639.136 1.974 344 733 863 205.963 94.736 35.782 1.550 1.100 245 255.127 2.099.518 154 71
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1.848 7.238.091 1.807 279.823 598.339 228 460 1.211.339 387.778 436 259 10.745 5.562.908 4 61 4.092 1 1.247.057 192.851 1.492.961 359.643 910 126 735 370 74.912 43.887 11.470 517 405 95 12.919 840.133 30 14
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 339 1.299.976 336 18.420 41.567 23 35 86.906 115.340 34 36 0 185.973 0 8 0 0 606.037 105.564 157.906 47.103 243 42 115 53 17.486 10.498 1.514 140 107 26 2.035 277.075 10 4
IJmond (CR) 2022 131 370.113 125 627 2.583 1 4 17.147 1.561 26 3 0 11.300 0 1 0 0 243.169 54.080 22.990 17.780 77 24 27 18 6.672 3.573 505 54 33 10 7 0 2 0
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 17 30.978 17 102 64 2 1 3.305 495 2 3 0 1.600 0 1 0 0 21.766 2.252 1.329 40 7 1 3 1 375 237 0 6 5 0 0 1.726 0 1
Zaanstreek (CR) 2022 121 533.359 121 530 10.432 1 5 770 0 1 0 0 0 0 0 0 0 427.141 65.058 10.210 9.768 112 28 16 11 9.609 5.905 3.432 83 53 17 13 15.635 3 1
Groot-Amsterdam (CR) 2022 831 2.865.288 828 33.694 354.765 47 152 22.052 11.827 21 33 9.917 504.193 4 12 0 0 1.526.470 143.257 267.566 109.317 537 96 200 105 38.368 21.193 4.897 327 216 77 5.201 315.358 15 3
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 89 275.850 88 33 3.778 1 7 4 341 1 3 0 0 0 0 0 0 216.482 35.447 6.483 10.539 79 23 16 17 4.943 2.610 149 61 30 15 1 0 1 0
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 589 1.179.269 571 16.500 37.018 21 30 231.616 10.088 135 15 0 3.680 0 3 0 0 657.331 34.814 25.961 36.122 236 28 68 46 17.561 10.240 562 173 118 41 12.080 14.172 10 1
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 233 350.038 231 0 891 0 3 74 503 1 4 9.073 1.365.730 2 46 150 1 263.128 32.932 11.087 8.148 104 21 27 15 5.885 3.111 93 69 44 19 16 0 3 0
Delft en Westland (CR) 2022 780 658.518 778 0 12.248 0 3 184 9.791 1 16 31.305 12.395.569 6 183 0 0 259.620 41.385 26.234 15.496 101 28 31 24 7.969 4.560 367 80 55 16 44 0 4 0
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 1.000 2.646.104 991 14.680 74.652 21 57 3.119 14.485 6 24 0 810.700 0 7 0 0 1.873.601 250.384 126.896 135.589 660 165 172 176 58.423 35.536 5.973 496 365 107 64.573 256.737 32 7
Groot-Rijnmond (CR) 2022 1.278 5.031.990 1.270 470.176 1.118.948 365 544 95.637 183.343 43 192 62.300 7.220.721 8 176 0 0 735.583 294.485 273.554 191.036 595 107 345 216 23.085 11.665 9.171 202 119 67 3.436 182.029 21 4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 485 1.847.633 480 14.611 62.069 24 47 0 10.180 0 11 0 65.750 0 9 0 0 1.403.106 69.267 96.019 130.025 436 66 151 171 44.968 26.302 8.172 365 278 66 35.179 43.403 23 2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 1.170 5.199.229 1.166 383.717 1.637.630 390 918 10.675 15.730 9 34 0 584.580 0 5 0 0 308.963 197.016 356.625 272.740 621 98 385 289 21.843 9.541 945 171 64 16 15.329 669.329 16 14
Overig Zeeland (CR) 2022 1.544 6.671.446 1.528 496.010 1.648.569 457 912 20.536 69.042 35 125 6.180 1.447.440 4 31 8.550 1 590.494 272.451 507.416 420.822 810 145 615 419 29.890 13.547 4.150 234 128 44 46.611 1.263.766 28 22
West-Noord-Brabant (CR) 2022 2.044 6.388.262 2.004 575.861 784.675 481 556 26.224 275.468 35 307 256.100 7.437.784 12 153 32.318 5 928.096 275.163 828.346 699.884 1.049 179 945 775 78.841 33.298 16.146 541 308 68 348.390 2.531.285 95 32
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 1.510 4.472.171 1.470 195.174 455.015 198 396 3.996 62.438 6 104 241.540 410.451 4 19 41.704 6 1.000.629 338.850 783.313 741.583 976 233 845 815 135.305 39.802 53.908 631 366 82 545.628 3.370.644 113 37
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 2.849 6.914.085 2.708 165.628 542.110 202 610 69.061 218.243 91 214 96.646 1.296.101 5 40 162.313 26 1.575.828 338.694 1.153.233 1.648.870 1.871 281 1.441 1.706 207.909 74.016 73.672 1.109 629 159 2.301.234 8.688.330 431 143
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 2.523 5.799.913 2.391 237.316 551.229 262 603 22.096 148.494 34 204 42.024 3.122.261 6 54 69.552 10 959.598 230.740 1.169.923 1.347.006 1.522 201 1.324 1.402 172.476 61.340 32.079 930 544 125 2.050.857 10.827.261 408 157
Noord-Limburg (CR) 2022 1.544 3.684.028 1.450 200.075 338.720 202 373 74.186 461.434 75 338 82.850 6.272.690 10 153 173.688 13 523.863 238.927 406.859 451.754 744 95 618 475 45.675 18.945 37.059 259 143 38 1.069.931 7.396.080 183 69
Midden-Limburg (CR) 2022 1.090 3.131.039 1.022 215.850 523.380 196 474 48.220 202.387 41 206 119.800 240.476 5 13 23.936 3 455.651 157.958 340.863 416.657 640 114 536 414 46.746 14.134 22.642 279 134 31 630.339 7.464.212 108 93
Zuid-Limburg (CR) 2022 870 2.776.222 864 43.654 652.577 50 487 411 6.262 2 41 600 15.602 1 1 0 0 658.650 184.325 204.970 317.627 634 184 371 405 32.624 12.811 676 310 134 27 18.059 257.080 23 7
Flevoland (CR) 2022 1.631 8.815.827 1.605 1.781.763 1.493.479 1.090 957 436.149 214.970 329 206 0 2.627.157 0 20 0 0 398.035 155.998 994.260 393.580 451 82 556 337 67.533 34.273 8.760 294 227 53 82.523 2.785.295 27 60
Bouwhoek en Hogeland (LG) 2022 1.366 8.894.993 1.341 299.651 1.442.415 252 556 20.018 108.581 21 54 5.000 1.146.646 1 17 0 0 3.498.856 404.424 843.387 280.732 1.052 146 544 297 126.389 72.749 9.805 665 533 103 15.015 2.439.000 21 37
Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2022 2.636 17.805.501 2.581 450.221 3.611.692 324 1.435 162.490 36.706 56 83 0 948.579 0 24 0 0 2.995.688 684.354 1.679.559 1.309.044 1.634 244 1.155 998 172.246 85.263 20.875 852 601 112 238.383 8.313.341 81 142
Noordelijk Weidegebied (LG) 2022 6.245 29.817.013 6.137 103.673 647.853 106 510 118.448 14.919 52 58 15.550 1.186.775 3 31 4.725 1 20.513.828 1.545.312 2.872.918 2.921.956 5.809 1.109 2.607 2.804 789.428 399.605 54.557 4.642 3.504 586 330.050 10.157.254 190 158
Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2022 9.613 29.092.524 9.410 137.700 1.585.213 166 1.954 107.105 35.041 95 157 40.450 55.474 6 18 10.625 3 13.917.236 915.478 4.689.542 5.197.897 8.129 1.001 5.077 6.313 794.809 350.453 127.678 5.676 3.543 605 2.656.938 13.865.805 903 280
Centraal Veehouderijgebied (LG) 2022 2.725 5.186.371 2.555 23.126 167.301 35 270 11.064 5.197 16 37 0 49.401 0 10 50 1 3.258.822 194.426 502.564 828.912 2.303 208 983 1.380 540.280 50.810 67.486 1.771 720 259 502.460 11.779.738 317 347
IJsselmeerpolders (LG) 2022 2.177 11.551.957 2.148 1.945.855 1.902.989 1.235 1.228 811.607 297.282 461 270 0 5.424.671 0 27 4.092 1 645.899 184.699 1.388.484 550.034 681 112 757 490 88.311 46.749 14.921 413 330 75 82.534 3.565.245 31 71
Westelijk Holland (LG) 2022 4.634 10.499.076 4.559 194.873 726.410 201 483 1.178.315 458.814 519 348 120.580 23.355.711 21 435 150 1 3.840.305 442.117 1.420.609 434.962 1.870 297 971 493 129.045 73.645 11.889 1.135 793 236 51.736 733.357 81 17
Waterland en Droogmakerijen (LG) 2022 712 3.035.510 710 23.060 104.126 26 66 22.739 38.721 12 27 1.560 31.200 2 5 0 0 1.990.681 278.534 316.969 112.041 619 123 206 120 53.073 31.440 8.680 423 294 98 5.207 153.529 16 2
Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2022 2.439 8.613.958 2.417 2.078 77.525 6 73 184 4.970 3 20 6.500 516.304 2 13 0 0 6.643.665 701.607 454.735 574.911 2.235 467 643 768 219.796 121.390 29.810 1.818 1.338 310 214.601 749.966 108 18
Rivierengebied (LG) 2022 2.736 7.449.704 2.675 45.767 424.496 68 385 5.051 39.305 17 109 194.856 2.516.268 29 67 151.377 25 3.506.425 543.214 653.473 908.880 1.739 314 939 1.030 152.673 60.880 62.987 1.044 612 198 290.885 3.584.504 139 66
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2022 4.315 19.557.914 4.276 1.689.103 4.989.572 1.465 2.715 131.055 297.478 91 382 7.380 7.231.123 5 121 22.414 4 1.864.427 803.842 1.418.044 1.047.260 2.333 396 1.678 1.123 94.536 44.056 17.536 758 401 146 116.185 3.207.796 81 62
Zuidwest-Brabant (LG) 2022 1.325 3.336.327 1.297 225.848 232.077 224 217 22.017 215.891 31 245 232.600 2.962.448 11 111 18.454 2 582.411 202.215 473.777 474.349 650 117 595 519 53.422 20.066 10.321 354 189 40 253.416 1.199.082 68 11
Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2022 9.182 22.819.851 8.709 1.006.875 2.259.584 1.037 2.347 213.960 1.083.367 242 1.035 601.360 12.044.134 30 280 470.793 57 4.083.603 1.213.555 3.739.427 4.446.189 5.488 858 4.560 4.635 587.539 200.756 207.812 3.045 1.737 403 6.503.389 37.527.098 1.214 492
Zuid-Limburg (LG) 2022 870 2.776.222 864 43.654 652.577 50 487 411 6.262 2 41 600 15.602 1 1 0 0 658.650 184.325 204.970 317.627 634 184 371 405 32.624 12.811 676 310 134 27 18.059 257.080 23 7
De Marne (LB) 2022
Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2022 129 738.614 129 0 63.620 0 40 120 276 1 4 0 0 0 0 0 0 518.962 47.935 25.452 37.287 116 17 39 38 12.636 7.134 185 77 65 6 2 74.590 1 2
Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2022 740 5.605.765 731 141.547 1.882.402 103 462 10.249 11.131 12 25 0 57.140 0 7 0 0 1.243.163 145.869 466.886 329.342 504 47 330 277 58.259 31.804 2.407 258 199 30 77.310 1.960.873 23 37
Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2022 534 3.517.727 523 96.752 663.166 79 355 8.365 8.853 5 22 0 2.960 0 2 0 0 269.308 134.359 232.377 230.904 253 35 194 163 27.540 11.500 4.178 117 79 27 55.603 1.154.491 23 26
Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2022 571 2.604.607 564 11.143 181.582 15 86 632 1.997 1 6 13.000 19.685 1 3 4.725 1 1.830.485 98.357 187.842 154.822 536 83 184 166 62.521 30.746 3.679 416 293 59 33.720 772.396 22 13
Oostelijk Hogeland (LB) 2022 485 3.525.761 480 177.539 880.931 131 274 11.595 22.879 13 21 0 208.712 0 8 0 0 937.110 114.755 288.466 82.896 358 56 178 88 35.182 20.825 1.352 191 158 22 164 675.084 5 12
Noordelijk Friesland (LB) 2022 881 5.369.232 861 122.112 561.484 121 282 8.423 85.702 8 33 5.000 937.934 1 9 0 0 2.561.746 289.669 554.921 197.836 694 90 366 209 91.207 51.924 8.453 474 375 81 14.851 1.763.916 16 25
Weidestreek in Friesland (LB) 2022 1.473 8.269.438 1.456 28.176 110.373 31 83 27.320 517 17 3 0 29.780 0 3 0 0 6.399.112 353.619 679.718 508.146 1.418 290 564 497 217.777 124.672 9.543 1.200 1.008 187 25.298 1.208.892 19 23
De Wouden (LB) 2022 1.646 8.461.669 1.618 11.005 65.955 12 75 29.573 1.360 9 9 0 600 0 1 0 0 5.930.739 438.338 858.824 953.528 1.554 310 733 808 224.276 117.566 9.271 1.236 956 161 93.870 3.951.629 39 49
Eilanden (LB) 2022 73 378.423 73 0 70 0 1 0 137 0 2 50 50 1 1 0 0 260.566 100.953 8.942 7.552 70 29 7 7 4.886 2.646 14 44 33 7 10 0 2 0
Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2022 162 952.342 160 8.406 40.799 6 37 3.748 2.074 5 5 0 0 0 0 0 0 367.621 74.663 106.660 147.599 139 36 75 85 23.278 7.691 510 100 67 14 10.308 549.188 10 5
Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2022 561 3.392.297 539 72.912 344.790 52 217 116.409 9.452 25 17 0 0 0 0 0 0 972.938 136.946 440.169 358.407 427 70 291 262 46.606 22.759 9.567 246 172 31 31.437 2.297.093 15 36
Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2022 646 2.717.321 633 12.949 97.342 9 89 40.641 3.967 11 13 2.500 4.070 1 3 0 0 1.388.499 178.315 432.747 392.597 583 107 362 369 63.566 31.476 6.709 424 288 50 33.222 1.500.347 31 25
Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2022 499 2.383.712 491 37.712 166.827 30 131 15.143 1.853 3 8 0 320 0 1 9.425 2 762.835 68.975 458.862 342.996 385 54 278 308 50.038 22.747 3.100 273 184 31 58.375 613.979 24 13
Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2022 801 5.289.713 788 139.010 721.334 90 401 27.467 7.270 14 19 0 888.479 0 15 0 0 510.279 267.180 540.127 390.391 450 92 340 296 39.841 19.200 4.723 231 151 24 74.033 2.900.884 20 43
Weidegebied in Overijssel (LB) 2022 1.545 5.694.599 1.504 31.994 88.112 33 99 16.414 4.591 8 16 0 1.132.590 0 20 0 0 3.817.844 253.132 572.733 720.425 1.393 237 643 834 180.488 77.674 24.646 1.145 794 102 133.620 2.100.212 66 41
Noordoost-Overijssel (LB) 2022 881 3.133.812 851 32.619 195.420 30 157 42.135 1.537 16 7 350 0 1 0 0 0 1.134.459 115.042 542.818 521.387 689 86 497 559 103.608 33.594 12.662 524 326 56 292.135 2.992.421 75 56
Twente (LB) 2022 2.931 7.479.100 2.861 8.619 250.346 15 432 20.241 4.586 26 29 0 0 0 0 0 0 3.847.648 197.489 1.250.666 1.545.867 2.534 306 1.541 2.045 240.869 98.533 37.477 1.849 1.083 160 747.653 4.591.255 271 95
Salland (LB) 2022 1.086 3.220.290 1.062 7.145 122.495 11 154 10.634 5.946 11 19 0 5.000 0 1 0 0 1.849.989 94.355 435.490 540.442 963 88 549 709 90.761 43.851 23.438 684 463 82 329.119 1.842.523 115 35
Noordoostelijke Polder (LB) 2022 805 3.660.020 796 783.425 519.378 578 458 280.702 51.908 196 70 0 2.587.637 0 13 0 0 121.818 41.324 284.920 107.802 185 21 198 125 17.249 8.248 5.452 108 75 19 60.362 1.090.983 16 18
Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2022 826 5.155.807 809 998.338 974.101 512 499 155.447 163.062 133 136 0 39.520 0 7 0 0 276.217 114.674 709.340 285.778 266 61 358 212 50.284 26.025 3.308 186 152 34 22.161 1.694.312 11 42
Oostelijke Veluwe (LB) 2022 715 1.872.718 697 3.471 51.700 13 65 4.033 3.726 4 17 0 48.630 0 7 0 0 1.264.578 71.453 142.537 262.191 632 71 275 383 103.782 17.648 16.794 481 218 88 57.439 1.288.393 39 27
IJsselstreek (LB) 2022 392 1.390.624 383 113 59.071 2 90 0 962 0 7 0 9.100 0 5 0 0 903.662 51.955 101.928 226.737 347 63 179 247 44.350 16.389 1.230 253 154 35 61.179 141.066 30 3
Zuidelijk Gelderland (LB) 2022 767 2.538.824 753 26.546 201.841 41 215 2.234 10.836 3 32 37.000 39.250 4 8 0 0 1.139.574 230.701 274.414 349.132 597 117 335 380 45.978 20.905 18.164 327 174 63 316.958 701.596 67 21
Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2022 172 411.320 170 887 56.730 1 33 0 5.684 0 12 0 734.964 0 13 0 0 103.012 115.208 25.518 24.011 74 15 36 30 3.315 935 4.336 33 13 6 14.797 33.721 10 2
Veluwezoom en Betuwe (LB) 2022 1.355 3.877.287 1.336 26.079 264.649 36 209 395 10.886 7 44 112.756 424.403 17 19 1.425 1 1.847.948 192.048 282.915 438.401 855 129 442 468 73.818 28.071 26.006 483 279 97 89.629 2.444.309 51 33
Bommelerwaard (LB) 2022 383 805.849 354 3.140 18.484 6 23 704 1.161 2 13 71.270 611.264 9 12 149.552 23 405.714 94.606 69.842 87.921 192 45 105 125 16.650 6.946 9.741 113 69 17 15.317 332.515 10 6
Westelijke Veluwe (LB) 2022 1.718 2.617.185 1.577 19.648 102.544 21 168 6.809 1.440 11 18 0 771 0 3 50 1 1.530.750 102.017 277.142 462.376 1.410 105 570 834 398.673 23.243 43.117 1.080 364 140 361.758 9.359.389 228 283
Achterhoek (LB) 2022 3.057 8.946.160 3.009 24.946 589.213 37 775 16.718 9.321 36 55 3.100 1.804 1 3 1.200 1 4.279.069 156.961 1.625.364 1.671.336 2.614 287 1.698 2.065 219.205 114.434 31.607 1.766 1.159 178 851.519 2.982.965 321 57
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens vanaf gemeenteniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2023: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren, spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten), uien, waspeen, winterpeen en witlofwortel.
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
_
Omvat onder andere gerst, graansorgho, haver, maïs (exclusief snijmaïs), rogge, tarwe en triticale.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren, spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten), uien, waspeen, winterpeen en witlofwortel.
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
_
Omvat onder andere gerst, graansorgho, haver, maïs (exclusief snijmaïs), rogge, tarwe en triticale.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Bloembollen en -knollen
Omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia.
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie, asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool, komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen, prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla, sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen) en opkweekmateriaal groenten open grond (inclusief groentezaden).
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Bloembollen en -knollen
Omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia.
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie, asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool, komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen, prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla, sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen) en opkweekmateriaal groenten open grond (inclusief groentezaden).
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Fruit onder glas
Glasgroenten
Omvat onder andere aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten, en opkweekmateriaal groenten onder glas.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Fruit onder glas
Glasgroenten
Omvat onder andere aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten, en opkweekmateriaal groenten onder glas.
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt (paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Oppervlakte, hoeveelheid
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Oppervlakte
Grasland
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Omvat luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grasland
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Omvat luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.

Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).
Kippen, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Kippen, totaal