Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente


Deze tabel bevat gegevens vanaf gemeenteniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2020: de cijfers van 2019 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 19 november 2019: naar aanleiding van verbetering van de afleidingsregels voor pluimvee zijn de cijfers van 2018 herzien.
Daarbij zijn tevens de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.

Wijzigingen per 13 september 2019: als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast.
Daarnaast is naar aanleiding van additionele analyse het aantal fokvarkens in 2018 gecorrigeerd.
Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers van het lopende jaar. De definitieve cijfers komen drie maanden later.

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Perioden Regio's Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) GrondgebruikOppervlakteCultuurgrond (are) GrondgebruikAantal bedrijvenCultuurgrond (aantal) AkkerbouwOppervlakteAkkerbouwgroenten (are) AkkerbouwOppervlakteGranen (are) AkkerbouwAantal bedrijvenAkkerbouwgroenten (aantal) AkkerbouwAantal bedrijvenGranen (aantal) Tuinbouw open grondOppervlakteBloembollen en -knollen (are) Tuinbouw open grondOppervlakteTuinbouwgroenten (are) Tuinbouw open grondAantal bedrijvenBloembollen en -knollen (aantal) Tuinbouw open grondAantal bedrijvenTuinbouwgroenten (aantal) Tuinbouw onder glasOppervlakteFruit onder glas (m2) Tuinbouw onder glasOppervlakteGlasgroenten (m2) Tuinbouw onder glasAantal bedrijvenFruit onder glas (aantal) Tuinbouw onder glasAantal bedrijvenGlasgroenten (aantal) Oppervlakte, hoeveelheidPaddenstoelenteeltChampignons (m2) Aantal bedrijvenPaddenstoelenteeltChampignons (aantal) OppervlakteGraslandBlijvend grasland (are) OppervlakteGraslandNatuurlijk grasland (are) OppervlakteGraslandTijdelijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassenOppervlakteGroenvoedergewassen (are) Aantal bedrijvenGraslandBlijvend grasland (aantal) Aantal bedrijvenGraslandNatuurlijk grasland (aantal) Aantal bedrijvenGraslandTijdelijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassenAantal bedrijvenGroenvoedergewassen (aantal) Aantal dierenRundveeRundvee, totaal (aantal) Aantal dierenRundveeMelk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Aantal dierenGeitenGeiten, totaal (aantal) Aantal bedrijvenRundveeRundvee, totaal (aantal) Aantal bedrijvenRundveeMelk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Aantal bedrijvenGeitenGeiten, totaal (aantal) Aantal dierenVarkensVarkens, totaal (aantal) Aantal dierenKippenKippen, totaal (aantal) Aantal bedrijvenVarkensVarkens, totaal (aantal) Aantal bedrijvenKippenKippen, totaal (aantal)
2000 Nederland 97.389 197.550.427 95.944 4.599.339 22.574.767 6.617 22.665 2.251.266 2.237.771 2.709 5.211 298.925 42.002.283 142 3.433 950.250 517 90.001.743 2.665.752 11.000.004 21.280.794 60.788 1.631 11.041 32.368 4.068.709 1.504.076 178.571 45.804 29.466 3.795 13.117.814 104.014.665 14.523 3.860
2005 Nederland 81.750 193.769.503 80.231 4.704.321 22.328.734 5.328 18.682 2.298.728 2.241.762 2.176 3.648 456.259 44.449.680 115 2.547 769.740 299 77.058.384 2.431.587 20.507.663 24.173.295 47.731 1.590 16.279 28.624 3.796.778 1.433.202 291.891 37.303 23.527 4.552 11.311.558 92.914.176 9.686 2.841
2010 Nederland 72.324 187.231.940 70.627 5.166.268 21.876.353 4.961 14.992 2.334.701 2.445.617 1.687 2.859 553.788 49.862.508 108 1.766 733.289 174 76.874.637 4.456.802 18.202.340 23.753.035 46.211 2.991 14.713 27.174 3.975.194 1.478.635 352.828 32.828 19.805 3.719 12.254.972 101.247.711 7.030 2.431
2017 Nederland 54.849 181.858.809 53.458 6.046.784 16.407.763 5.503 11.018 2.667.592 2.631.688 1.654 2.904 947.493 49.919.170 96 1.261 628.896 113 68.025.430 6.372.158 24.757.515 21.528.610 36.726 4.535 22.321 24.715 4.096.115 1.693.804 532.872 26.261 18.062 2.660 12.400.699 105.184.440 4.301 1.920
2018 Nederland 53.910 182.236.648 52.475 6.053.251 16.756.151 5.349 11.281 2.755.866 2.608.090 1.628 2.868 1.234.648 49.859.121 105 1.181 642.347 110 68.373.981 8.004.198 22.327.512 21.604.470 36.723 5.324 21.754 24.406 3.919.204 1.621.914 587.856 25.442 16.963 2.973 12.430.129 105.104.423 4.185 1.792
2019 Nederland 53.233 181.631.846 51.826 6.444.388 17.978.476 5.460 12.024 2.721.684 2.557.289 1.561 2.836 1.011.642 52.910.612 119 1.216 609.423 100 69.091.747 7.662.474 21.586.274 19.814.112 36.574 5.208 22.105 22.894 3.810.248 1.577.964 614.645 24.613 16.260 3.043 12.269.154 101.741.168 4.087 1.765
2000 Zuid-Holland (PV) 11.239 14.549.675 11.192 379.508 1.559.006 576 1.283 277.976 448.643 550 661 40.610 23.546.508 35 1.536 6.360 5 7.495.593 113.983 352.484 426.580 4.423 152 525 722 208.709 103.345 5.907 3.018 2.182 390 221.015 1.369.578 499 112
2005 Zuid-Holland (PV) 8.822 14.222.945 8.774 364.621 1.677.644 453 1.115 314.587 293.159 447 368 53.920 22.590.124 22 1.036 490 1 7.004.631 225.040 705.332 516.612 3.397 136 522 754 191.885 96.622 10.542 2.458 1.743 441 152.425 1.193.554 289 76
2010 Zuid-Holland (PV) 7.246 13.415.957 7.140 428.289 1.678.567 428 968 331.021 207.522 308 252 70.026 23.085.411 17 663 255 1 6.586.947 329.932 631.181 565.363 3.368 170 583 764 189.063 95.675 13.973 2.213 1.472 398 130.196 688.533 207 58
2017 Zuid-Holland (PV) 4.866 12.511.105 4.818 549.477 1.278.576 471 705 310.396 200.179 203 251 81.734 21.417.519 10 446 60 1 5.888.756 556.188 709.645 548.588 2.497 375 853 714 186.843 104.930 17.651 1.734 1.291 229 126.619 655.008 98 26
2018 Zuid-Holland (PV) 4.661 12.556.554 4.606 554.946 1.237.952 455 694 325.177 199.262 193 249 90.554 20.961.636 13 424 50 1 5.843.328 751.988 639.089 581.629 2.468 447 823 735 176.384 101.865 21.761 1.703 1.229 296 126.902 774.573 95 19
2019 Zuid-Holland (PV) 4.393 11.657.451 4.353 544.238 1.230.848 461 668 330.827 204.607 189 239 85.520 21.424.724 16 431 0 0 5.222.114 668.525 576.602 505.464 2.219 410 792 650 154.168 90.715 23.720 1.480 1.058 306 112.847 605.673 96 17
2000 Alphen aan den Rijn 169 317.953 168 0 2.020 0 1 282 20 1 1 0 0 0 0 0 0 293.054 85 4.310 11.917 147 2 7 21 7.521 4.281 86 110 82 22 11.079 430 26 4
2005 Alphen aan den Rijn 137 317.191 137 2 965 1 2 120 10 1 1 0 0 0 0 0 0 275.795 8.694 12.480 13.716 115 4 10 23 7.548 4.437 72 92 73 18 8.299 270 18 2
2010 Alphen aan den Rijn 133 324.291 133 2.070 1.572 2 3 0 10 0 1 1.440 0 1 0 0 0 270.740 4.847 18.099 20.341 116 3 12 26 8.283 4.756 69 82 66 11 6.477 214 14 2
2017 Alphen aan den Rijn 407 640.100 405 8.333 16.787 11 15 1.590 8.131 3 13 0 0 0 0 0 0 429.208 12.618 35.812 34.248 167 16 53 47 14.127 8.800 49 128 102 14 7.607 81.896 7 3
2018 Alphen aan den Rijn 334 628.557 332 7.712 16.609 9 14 2.444 8.056 3 11 0 0 0 0 0 0 431.047 12.159 26.919 38.576 163 17 43 52 13.245 8.693 68 121 102 16 4.901 78.367 8 2
2019 Alphen aan den Rijn 341 632.898 339 7.940 21.240 10 17 3.031 8.892 3 12 5.000 0 1 0 0 0 435.620 12.118 29.131 31.823 161 19 40 44 12.838 8.506 723 119 98 16 4.904 91.952 8 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens