Inkomen particuliere huishoudens met inkomen, kenmerken, regio, 2005-2014

Inkomen particuliere huishoudens met inkomen, kenmerken, regio, 2005-2014

Populatie Kenmerken van het huishouden Regio's Perioden Huishoudens met inkomen Aantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met inkomen Relatief aantal huishoudens (%) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Mediaan besteedbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Nederland 2013 7.480,8 100,0 33,8 28,6 23,7 21,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Nederland 2014 7.556,3 100,0 35,1 29,0 24,7 21,6
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Aa en Hunze 2013 10,9 100,0 36,1 31,3 25,0 22,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Aa en Hunze 2014 10,8 100,0 37,7 32,4 26,1 22,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Amsterdam 2013 428,0 100,0 29,8 23,4 22,8 19,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Amsterdam 2014 436,4 100,0 31,2 23,9 23,8 19,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Groningen (gemeente) 2013 112,0 100,0 23,3 19,0 18,0 16,4
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Groningen (gemeente) 2014 113,9 100,0 24,0 19,4 18,6 16,7
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Heerlen 2013 44,4 100,0 27,9 23,8 20,8 18,7
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Heerlen 2014 44,3 100,0 28,7 24,1 21,5 19,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Mill en Sint Hubert 2013 4,4 100,0 36,2 32,5 24,1 21,9
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Mill en Sint Hubert 2014 4,4 100,0 37,9 32,9 25,3 22,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Nissewaard 2013
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Nissewaard 2014 38,3 100,0 35,6 31,0 25,1 22,9
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Voerendaal 2013 5,5 100,0 37,0 32,4 25,7 23,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Voerendaal 2014 5,5 100,0 38,4 33,1 26,7 23,7
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Zwolle 2013 55,8 100,0 32,4 28,1 23,0 21,0
Particuliere huishoudens incl. studenten Totaal huishoudens Zwolle 2014 56,3 100,0 33,5 28,4 23,7 21,4
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Nederland 2013 7.208,2 100,0 34,8 29,5 24,4 21,6
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Nederland 2014 7.272,8 100,0 36,2 30,0 25,4 22,1
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Aa en Hunze 2013 10,8 100,0 36,2 31,4 25,1 22,1
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Aa en Hunze 2014 10,8 100,0 37,9 32,5 26,2 22,9
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Amsterdam 2013 392,6 100,0 31,8 25,0 24,2 20,2
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Amsterdam 2014 399,9 100,0 33,2 25,5 25,3 20,7
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Groningen (gemeente) 2013 84,7 100,0 28,6 23,7 21,8 19,4
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Groningen (gemeente) 2014 85,7 100,0 29,6 24,2 22,6 19,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Heerlen 2013 43,4 100,0 28,3 24,1 21,1 18,9
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Heerlen 2014 43,2 100,0 29,2 24,5 21,8 19,3
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Mill en Sint Hubert 2013 4,4 100,0 36,3 32,6 24,2 21,9
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Mill en Sint Hubert 2014 4,4 100,0 38,0 33,0 25,3 22,5
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Nissewaard 2013
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Nissewaard 2014 38,0 100,0 35,8 31,2 25,2 23,0
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Voerendaal 2013 5,5 100,0 37,0 32,5 25,7 23,2
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Voerendaal 2014 5,5 100,0 38,5 33,3 26,8 23,8
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Zwolle 2013 52,2 100,0 34,0 29,5 24,0 21,7
Particuliere huishoudens excl. studenten Totaal huishoudens Zwolle 2014 52,6 100,0 35,2 30,0 24,9 22,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens (inclusief of exclusief studentenhuishoudens) in Nederland met inkomen uitgesplitst naar diverse kenmerken zoals
- samenstelling van het huishouden
- leeftijd van de hoofdkostwinner
- belangrijkste bron van inkomen binnen een huishouden
- woonsituatie
- hoogte van het inkomen.

De gegevens over het inkomen komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. De inkomensgegevens hebben betrekking op het aangegeven onderzoeksjaar; de peildatum van de bevolking is 1 januari van het jaar volgend op het inkomensonderzoeksjaar.
Met ingang van het RIO 2010 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten van het RIO (2005 – 2009 voor methodewijziging) zijn gebaseerd op een steekproef van ca. 2 miljoen huishoudens. Om vergelijking tussen 2010 integraal en 2009 steekproef mogelijk te maken zijn voor 2009 na methodewijziging eveneens op basis van integrale waarneming uitkomsten gepubliceerd waardoor voor het jaar 2009 (breukjaar) zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming zijn opgenomen

De cijfers zijn uitgesplitst naar
- landsdeel
- provincie
- COROP-gebied
- grootstedelijke agglomeratie
- stadsgewest
- gemeente
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 t/m 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met inkomen
Aantal huishoudens
Aantal huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Relatief aantal huishoudens
Aantal huishoudens met inkomen in procenten van het totaal aantal
huishoudens met inkomen per regio.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e),
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale
verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in
verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en
nabestaanden,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden.
Mediaan besteedbaar inkomen
Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de
inkomens van huishoudens met inkomen van laag naar hoog worden
gerangschikt.
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e),
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale
verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in
verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en
nabestaanden,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden.
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd
voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling
vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Bij het
standaardiseren wordt het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd
voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn
equivalentiefactoren beschikbaar die afgestemd zijn op het
aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden.
In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uit drukking die
het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij het
eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen.
Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per
huishouden.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de
inkomens van huishoudens met inkomen van laag naar hoog worden
gerangschikt.
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd
voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling
vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Bij het
standaardiseren wordt het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd
voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn
equivalentiefactoren beschikbaar die afgestemd zijn op het
aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden.
In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uit drukking die
het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij het
eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen.