Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

SBI2008 Perioden Vacaturegraad (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4e kwartaal* 16
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling SBI 2008;
- kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2016 definitief, cijfers vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 4e kwartaal van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerste kwartaal van 2021 worden in mei 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen aan het einde van het kwartaal.