Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

SBI2008 Perioden Vacaturegraad (aantal)
M Specialistische zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 57
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 23
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 3e kwartaal* 31
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling SBI 2008;
- kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2016 definitief, cijfers vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 november 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het vierde kwartaal van 2021 worden in februari 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen aan het einde van het kwartaal.