Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

SBI2008 Perioden Vacaturegraad (aantal)
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 70
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 28
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 37
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling SBI 2008;
- kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2016 definitief, cijfers vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 februari 2022:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 1e kwartaal van 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 2e kwartaal van 2022 worden in augustus 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen aan het einde van het kwartaal.