Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking

In deze tabel vindt U het vertrouwen in andere mensen en het vertrouwen in recht en politiek van inwoners van verschillende Europese landen van 15 jaar of ouder vanaf 2002. Het vertrouwen in andere mensen is bepaald met de vraag 'Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen?'. Het vertrouwen in recht en politiek is vastgesteld door te vragen hoeveel vertrouwen men heeft in verschillende politieke en maatschappelijke instituties, te weten het nationale parlement, het rechtsstelsel, de politie, politici, politieke partijen, het Europese Parlement en de Verenigde Naties.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op het European Social Survey (ESS). Het ESS is een onderzoek dat tweejaarlijks, wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, de European Science Foundation en de
verschillende nationale organisaties voor wetenschappelijk onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 zijn voorlopig. De cijfers van 2002 tot en met 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per: 31 januari 2019.
Cijfers van 2014 zijn bijgesteld en definitief gemaakt en de cijfers van 2016 zijn nieuw toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen eind 2019. Dit betreft een aanvulling van de 2016 cijfers voor een aantal landen waarvoor nu nog geen gegevens beschikbaar zijn. Voorts zullen voorlopige cijfers van 2018 beschikbaar komen.

Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking

Persoonskenmerken Land Perioden Aandeel mensen met vertrouwen inAndere mensen (%) Aandeel mensen met vertrouwen inRechtssysteem (%) Aandeel mensen met vertrouwen inPolitie (%) Aandeel mensen met vertrouwen inPolitici (%) Aandeel mensen met vertrouwen inParlement (%) Aandeel mensen met vertrouwen inPolitieke partijen (%) Aandeel mensen met vertrouwen inEuropees Parlement (%) Aandeel mensen met vertrouwen inVerenigde Naties (%)
Totaal personen België 2014 43 47 66 29 43 28 42 47
Totaal personen België 2016* 48 52 73 28 42 27 39 50
Totaal personen Denemarken 2014 76 83 87 43 60 46 40 66
Totaal personen Denemarken 2016* . . . . . . . .
Totaal personen Duitsland 2014 44 58 75 24 45 24 29 38
Totaal personen Duitsland 2016* 49 64 79 28 49 27 32 40
Totaal personen Estland 2014 49 45 61 16 31 15 32 38
Totaal personen Estland 2016* 53 55 73 19 33 17 33 43
Totaal personen Finland 2014 76 75 90 38 55 39 39 66
Totaal personen Finland 2016* 77 82 93 42 59 43 49 70
Totaal personen Frankrijk 2014 33 47 65 9 26 9 25 45
Totaal personen Frankrijk 2016* 30 43 70 10 26 9 22 40
Totaal personen Hongarije 2014 30 38 47 17 26 16 41 49
Totaal personen Hongarije 2016* 34 51 67 26 36 21 34 42
Totaal personen Ierland 2014 48 48 66 17 24 16 37 51
Totaal personen Ierland 2016* 55 54 67 24 34 22 42 57
Totaal personen Litouwen 2014 42 36 55 15 19 15 49 53
Totaal personen Litouwen 2016* 51 43 62 20 25 18 52 55
Totaal personen Nederland 2014 66 67 77 46 53 45 38 60
Totaal personen Nederland 2016* 68 71 82 50 60 52 41 61
Totaal personen Oostenrijk 2014 42 55 68 19 37 18 23 33
Totaal personen Oostenrijk 2016* 51 69 80 22 40 21 25 36
Totaal personen Polen 2014 23 19 42 5 11 4 20 35
Totaal personen Polen 2016* 27 23 54 7 17 7 24 38
Totaal personen Portugal 2014 20 27 53 8 18 8 21 38
Totaal personen Portugal 2016* 24 28 61 9 26 11 31 51
Totaal personen Slovenië 2014 25 18 51 4 14 4 21 28
Totaal personen Slovenië 2016* 31 23 60 8 17 8 26 31
Totaal personen Spanje 2014 38 29 65 8 24 7 26 41
Totaal personen Spanje 2016* 42 28 71 10 28 9 31 40
Totaal personen Tsjechië 2014 34 39 55 17 27 18 30 39
Totaal personen Tsjechië 2016* 47 46 57 21 31 20 32 46
Totaal personen Verenigd Koninkrijk 2014 48 55 67 20 34 19 17 43
Totaal personen Verenigd Koninkrijk 2016* 49 62 73 22 37 21 23 50
Totaal personen Zweden 2014 66 69 77 43 66 44 37 68
Totaal personen Zweden 2016* 67 67 75 38 60 38 37 64
Bron: ESS, CBS
Verklaring van tekens