Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens), 2003-2020

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens), 2003-2020

Geslacht Leeftijd Perioden Beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkzame beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloze beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloosheidspercentage Seizoengecorrigeerd (%) Bruto arbeidsparticipatie Seizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatie Seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 maart 8.157 7.813 344 4,2 73,5 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 april 8.150 7.814 336 4,1 73,4 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 mei 8.149 7.814 335 4,1 73,4 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 juni 8.168 7.823 345 4,2 73,5 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 juli 8.180 7.839 342 4,2 73,6 70,5
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 augustus 8.205 7.842 363 4,4 73,7 70,5
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 september 8.216 7.857 359 4,4 73,8 70,6
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 oktober 8.228 7.873 354 4,3 73,9 70,7
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 november 8.241 7.885 356 4,3 73,9 70,8
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 december 8.254 7.915 339 4,1 74,0 71,0
Totaal 15 tot 65 jaar 2020 januari 8.258 7.947 312 3,8 74,0 71,2
Totaal 15 tot 65 jaar 2020 februari 8.247 7.942 305 3,7 73,9 71,2
Totaal 15 tot 65 jaar 2020 maart 8.247 7.933 314 3,8 73,9 71,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland op basis van de definitie van de beroepsbevolking die tot 2015 centraal stond in de berichtgeving door het CBS. De bevolking van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 17 juni 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die twaalf uur of meer per week betaald werken (werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)), of
- die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)).

Deze definitie van de beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die twaalf uur of meer per week betaald werken.
Deze definitie van de werkzame beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkloze beroepsbevolking
Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie van de werkloze beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Seizoengecorrigeerd
Het aandeel van de seizoengecorrigeerde (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Seizoengecorrigeerd
Het aandeel van de seizoengecorrigeerde werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.