Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland op basis van de definitie van de beroepsbevolking die tot 2015 centraal stond in de berichtgeving door het CBS. De bevolking van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 16 april 2020:
De cijfers over de maand maart en het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over de meest recente maand worden maandelijks, in de derde week van de maand, gepubliceerd.

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Geslacht Leeftijd Perioden BeroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) Werkzame beroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloze beroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) WerkloosheidspercentageSeizoengecorrigeerd (%) Bruto arbeidsparticipatieSeizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatieSeizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 maart 8.157 7.813 344 4,2 73,5 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 april 8.150 7.814 336 4,1 73,4 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 mei 8.149 7.814 335 4,1 73,4 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 juni 8.168 7.823 345 4,2 73,5 70,4
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 juli 8.180 7.839 342 4,2 73,6 70,5
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 augustus 8.205 7.842 363 4,4 73,7 70,5
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 september 8.216 7.857 359 4,4 73,8 70,6
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 oktober 8.228 7.873 354 4,3 73,9 70,7
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 november 8.241 7.885 356 4,3 73,9 70,8
Totaal 15 tot 65 jaar 2019 december 8.254 7.915 339 4,1 74,0 71,0
Totaal 15 tot 65 jaar 2020 januari 8.258 7.947 312 3,8 74,0 71,2
Totaal 15 tot 65 jaar 2020 februari 8.247 7.942 305 3,7 73,9 71,2
Totaal 15 tot 65 jaar 2020 maart 8.247 7.933 314 3,8 73,9 71,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens