Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 413,0 367 343
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 3,5 4 3
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 0,4 0 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal 38,1 30 27
B-F Nijverheid en energie 2024 1e kwartaal 64,1 44 41
C Industrie 2024 1e kwartaal 33,6 25 23
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal 5,6 5 5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024 1e kwartaal 5,1 3 3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal 1,8 1 1
31-33 Overige industrie en reparatie 2024 1e kwartaal 5,2 4 3
D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 2,3 3 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 1,9 2 2
F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 26,0 14 13
G Handel 2024 1e kwartaal 74,9 74 71
G-I Handel, vervoer en horeca 2024 1e kwartaal 122,6 122 115
G-N Commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal 223,1 210 200
45 Autohandel en -reparatie 2024 1e kwartaal 8,6 6 5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2024 1e kwartaal 25,2 20 19
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2024 1e kwartaal 41,1 48 46
471 Supermarkten en warenhuizen 2024 1e kwartaal 12,2 18 18
472 Winkels in voedingsmiddelen 2024 1e kwartaal 2,5 3 2
H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 16,6 15 15
49 Vervoer over land 2024 1e kwartaal 7,8 7 6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2024 1e kwartaal 5,4 6 6
53 Post en koeriers 2024 1e kwartaal 2,3 2 2
I Horeca 2024 1e kwartaal 31,1 33 29
J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 20,1 17 17
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2024 1e kwartaal 1,7 2 2
K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 9,9 10 9
64 Bankwezen 2024 1e kwartaal 5,6 6 5
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2024 1e kwartaal 1,4 1 1
66 Overige financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 2,8 3 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 3,1 3 3
M-N Zakelijke dienstverlening 2024 1e kwartaal 67,5 58 55
M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 39,2 28 27
69-71 Management- en technisch advies 2024 1e kwartaal 32,5 22 22
72 Research 2024 1e kwartaal 2,0 2 2
73-75 Reclame, design, overige diensten 2024 1e kwartaal 4,7 4 3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 28,3 30 28
78201 Uitzendbureaus 2024 1e kwartaal 3,7 4 4
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2024 1e kwartaal 9,6 12 11
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 29,2 24 21
P Onderwijs 2024 1e kwartaal 13,2 13 12
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2024 1e kwartaal 2,8 3 3
853 Voortgezet onderwijs 2024 1e kwartaal 3,8 4 4
854 Hoger onderwijs 2024 1e kwartaal 3,3 3 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 67,6 58 53
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal 122,2 109 99
O-Q Overheid en zorg 2024 1e kwartaal 109,9 95 86
861 Ziekenhuizen 2024 1e kwartaal 16,6 11 10
87 Verpleging en zorg met overnachting 2024 1e kwartaal 21,3 19 19
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2024 1e kwartaal 18,2 17 15
R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 5,6 7 7
S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 6,7 6 6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 1e kwartaal 12,3 14 13
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2024 1e kwartaal 65,8 64 60
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2024 1e kwartaal 102,3 92 88
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2024 1e kwartaal 244,9 210 195
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.