Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuigcategorie Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar of ouder (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2020 483.240 4.619 5.116 3.874 8.606 14.687 31.458 10.614 8.251 12.192 14.371 12.238 10.773 15.842 17.955 23.852 26.049 28.722 32.577 35.817 35.565 37.842 32.306 20.009 12.124 27.781
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2020 84.524 1.934 951 1.074 1.842 3.257 3.641 3.380 3.548 4.175 4.373 3.682 3.870 6.231 5.562 4.599 4.058 5.174 4.571 4.084 3.483 2.862 2.326 1.677 1.067 3.103
Sloop Personenauto 2020 207.145 43 206 308 280 292 441 479 537 795 1.138 1.179 1.084 1.942 3.091 6.002 9.598 14.319 19.955 25.068 26.181 28.835 25.122 15.461 9.400 15.389
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2020 16.622 16 76 79 116 97 132 135 183 222 266 262 375 776 898 933 1.095 1.747 1.897 1.768 1.615 1.266 1.057 696 403 512
Export Personenauto 2020 271.433 4.293 4.810 3.472 8.226 14.278 30.918 10.042 7.618 11.287 13.131 10.955 9.597 13.784 14.723 17.670 16.262 14.195 12.422 10.504 9.127 8.743 6.900 4.330 2.533 11.613
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2020 63.134 1.749 763 943 1.643 3.034 3.311 2.989 3.104 3.644 3.801 3.163 3.250 5.131 4.366 3.417 2.795 3.248 2.535 2.157 1.737 1.473 1.166 893 598 2.224
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2020 1.608 282 86 76 72 85 71 65 62 63 60 51 44 41 44 58 50 48 49 54 47 44 41 38 20 57
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2020 575 3 3 1 2 6 0 2 8 14 25 21 25 41 45 60 36 47 23 27 33 33 30 20 15 55
Overige uitval Personenauto 2020 3.054 1 14 18 28 32 28 28 34 47 42 53 48 75 97 122 139 160 151 191 210 220 243 180 171 722
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2020 4.193 166 109 51 81 120 198 254 253 295 281 236 220 283 253 189 132 132 116 132 98 90 73 68 51 312
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2021:
Toegevoegd zijn de cijfers over de uitval in 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over de uitval op 1 januari verschijnen telkens in februari na afsluiting van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar of ouder