Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto, 2000-2021

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto, 2000-2021

Uitvalcategorie Voertuigcategorie Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar of ouder (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2021 519.628 4.223 3.583 3.263 8.286 15.445 15.827 20.262 8.750 11.127 16.366 18.933 15.254 13.185 18.878 21.597 27.734 31.064 35.293 38.843 40.191 37.162 36.313 28.814 16.728 32.507
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2021 83.079 3.465 702 1.097 1.767 2.746 3.731 3.428 3.181 3.769 4.089 4.373 3.717 3.751 5.922 5.333 4.149 3.813 5.202 4.086 3.440 2.782 2.301 1.660 1.253 3.322
Sloop Personenauto 2021 206.228 61 192 280 329 300 316 475 492 594 1.011 1.224 1.323 1.420 2.862 4.414 8.247 12.344 17.801 23.450 27.051 25.636 25.697 20.636 11.997 18.076
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2021 13.798 16 37 66 93 101 108 112 128 152 197 253 264 319 718 869 872 992 1.590 1.606 1.290 1.217 936 683 478 701
Export Personenauto 2021 308.547 3.908 3.309 2.909 7.858 15.033 15.400 19.673 8.156 10.445 15.242 17.605 13.813 11.677 15.874 17.018 19.271 18.516 17.259 15.134 12.892 11.224 10.313 7.893 4.566 13.559
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2021 63.733 3.273 550 945 1.557 2.468 3.328 2.931 2.699 3.265 3.512 3.774 3.154 3.150 4.822 4.203 3.075 2.662 3.412 2.351 2.018 1.464 1.262 915 707 2.236
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2021 1.587 243 70 61 80 90 89 85 66 54 62 69 55 44 57 47 40 41 42 43 52 46 49 38 15 49
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2021 115 6 18 1 0 0 0 2 1 0 1 4 3 4 6 9 9 4 2 4 7 6 6 7 2 13
Overige uitval Personenauto 2021 3.266 11 12 13 19 22 22 29 36 34 51 35 63 44 85 118 176 163 191 216 196 256 254 247 150 823
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2021 5.433 170 97 85 117 177 295 383 353 352 379 342 296 278 376 252 193 155 198 125 125 95 97 55 66 372
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto’ . Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar of ouder