Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuigcategorie Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar of ouder (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2019 515.567 10.998 5.331 3.953 7.859 25.360 22.206 12.985 10.923 12.757 11.027 10.749 15.992 17.689 23.845 25.453 27.595 31.722 36.604 39.183 45.037 40.890 27.109 16.874 9.583 23.843
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2019 85.953 2.443 724 1.098 1.981 3.193 3.323 3.444 4.318 4.635 3.791 4.125 6.562 6.009 4.651 4.415 5.249 4.643 4.422 3.824 3.516 2.912 2.174 1.369 642 2.490
Sloop Personenauto 2019 213.530 58 246 276 352 405 449 531 818 1.112 1.076 985 1.719 2.188 4.530 7.144 11.186 16.672 23.126 26.177 32.062 30.349 20.235 12.831 7.262 11.741
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2019 16.204 16 73 79 103 96 123 142 182 193 193 277 589 769 789 956 1.564 1.723 1.684 1.695 1.533 1.351 965 564 189 356
Export Personenauto 2019 298.055 10.664 4.993 3.596 7.392 24.846 21.678 12.358 9.991 11.553 9.862 9.681 14.157 15.370 19.148 18.187 16.262 14.902 13.294 12.805 12.710 10.288 6.642 3.890 2.248 11.538
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2019 65.680 2.230 591 976 1.817 3.027 3.048 3.091 3.827 4.197 3.349 3.602 5.666 4.998 3.668 3.294 3.503 2.779 2.570 2.015 1.864 1.449 1.122 769 409 1.819
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2019 1.673 270 77 67 95 82 54 65 79 54 57 50 66 53 62 44 43 45 62 50 79 58 54 42 21 44
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2019 579 1 1 1 4 1 2 9 16 18 21 36 45 40 48 36 61 36 47 31 28 30 14 6 12 35
Overige uitval Personenauto 2019 2.309 6 15 14 20 27 25 31 35 38 32 33 50 78 105 78 104 103 122 151 186 195 178 111 52 520
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2019 3.490 196 59 42 57 69 150 202 293 227 228 210 262 202 146 129 121 105 121 83 91 82 73 30 32 280
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn Nederlandse personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. Voertuigen die op 1 januari van een bepaald jaar tot de uitval behoren (bijvoorbeeld op 1 januari 2009), zijn in het voorgaande jaar gesloopt, geëxporteerd of buiten de normale registratie geplaatst. Deze voertuigen, kunnen een deel van dat voorgaande jaar (bijvoorbeeld in 2008) hebben deelgenomen aan het verkeer. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2020
Toegevoegd zijn de cijfers over de uitval in 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over de uitval op 1 januari verschijnen telkens in februari na afsluiting van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar of ouder