Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, grondgebied 1990-2020

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, grondgebied 1990-2020

Brandstofsoort Leeftijd voertuig Perioden Kilometers bestelauto's in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers bestelauto's in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Totaal kilometers (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bestelauto's Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2020* 18.107,8 17.365,4 742,4 18.107,8 17.365,4 742,4 17.036 16.338 698 1.062.912
Totaal 0 jaar 2020* 918,3 880,7 37,7 918,3 880,7 37,7 15.054 14.437 617 60.999
Totaal 1 jaar 2020* 2.098,1 2.012,1 86,0 2.098,1 2.012,1 86,0 26.766 25.669 1.097 78.387
Totaal 2 jaar 2020* 2.036,5 1.953,0 83,5 2.036,5 1.953,0 83,5 24.675 23.663 1.012 82.534
Totaal 3 jaar 2020* 1.841,2 1.765,7 75,5 1.841,2 1.765,7 75,5 23.487 22.524 963 78.390
Totaal 4 jaar 2020* 1.637,9 1.570,8 67,2 1.637,9 1.570,8 67,2 21.613 20.727 886 75.783
Totaal 5 jaar 2020* 1.231,3 1.180,8 50,5 1.231,3 1.180,8 50,5 19.640 18.835 805 62.694
Totaal 6 jaar 2020* 1.017,7 976,0 41,7 1.017,7 976,0 41,7 18.614 17.851 763 54.672
Totaal 7 jaar 2020* 894,1 857,4 36,7 894,1 857,4 36,7 17.680 16.955 725 50.570
Totaal 8 jaar 2020* 877,1 841,1 36,0 877,1 841,1 36,0 16.752 16.065 687 52.357
Totaal 9 jaar of ouder 2020* 5.555,6 5.327,8 227,8 5.555,6 5.327,8 227,8 11.908 11.420 488 466.526
Benzine Totaal 2020* 195,2 187,2 8,0 195,2 187,2 8,0 5.946 5.702 244 32.827
Benzine 0 jaar 2020* 6,0 5,8 0,2 6,0 5,8 0,2 7.887 7.563 323 761
Benzine 1 jaar 2020* 17,1 16,4 0,7 17,1 16,4 0,7 13.999 13.425 574 1.222
Benzine 2 jaar 2020* 11,4 11,0 0,5 11,4 11,0 0,5 13.282 12.737 545 861
Benzine 3 jaar 2020* 7,2 6,9 0,3 7,2 6,9 0,3 10.894 10.448 447 660
Benzine 4 jaar 2020* 7,1 6,8 0,3 7,1 6,8 0,3 9.946 9.538 408 717
Benzine 5 jaar 2020* 5,4 5,2 0,2 5,4 5,2 0,2 8.757 8.398 359 617
Benzine 6 jaar 2020* 5,4 5,2 0,2 5,4 5,2 0,2 8.402 8.058 344 648
Benzine 7 jaar 2020* 5,7 5,5 0,2 5,7 5,5 0,2 9.275 8.894 380 617
Benzine 8 jaar 2020* 6,2 6,0 0,3 6,2 6,0 0,3 8.636 8.282 354 719
Benzine 9 jaar of ouder 2020* 123,5 118,5 5,1 123,5 118,5 5,1 4.750 4.556 195 26.005
Diesel Totaal 2020* 17.503,5 16.785,8 717,6 17.503,5 16.785,8 717,6 17.556 16.836 720 997.007
Diesel 0 jaar 2020* 882,7 846,5 36,2 882,7 846,5 36,2 15.492 14.857 635 56.976
Diesel 1 jaar 2020* 2.021,3 1.938,5 82,9 2.021,3 1.938,5 82,9 27.225 26.109 1.116 74.246
Diesel 2 jaar 2020* 1.971,0 1.890,1 80,8 1.971,0 1.890,1 80,8 24.940 23.918 1.023 79.027
Diesel 3 jaar 2020* 1.789,6 1.716,3 73,4 1.789,6 1.716,3 73,4 23.747 22.773 974 75.363
Diesel 4 jaar 2020* 1.602,2 1.536,5 65,7 1.602,2 1.536,5 65,7 21.802 20.908 894 73.487
Diesel 5 jaar 2020* 1.204,2 1.154,8 49,4 1.204,2 1.154,8 49,4 19.803 18.991 812 60.809
Diesel 6 jaar 2020* 985,6 945,2 40,4 985,6 945,2 40,4 18.847 18.074 773 52.296
Diesel 7 jaar 2020* 872,8 837,0 35,8 872,8 837,0 35,8 17.863 17.130 732 48.863
Diesel 8 jaar 2020* 854,7 819,7 35,0 854,7 819,7 35,0 16.967 16.271 696 50.375
Diesel 9 jaar of ouder 2020* 5.319,4 5.101,3 218,1 5.319,4 5.101,3 218,1 12.500 11.987 512 425.565
LPG/overige Totaal 2020* 409,2 392,4 16,8 409,2 392,4 16,8 12.370 11.863 507 33.078
LPG/overige 0 jaar 2020* 29,6 28,4 1,2 29,6 28,4 1,2 9.078 8.705 372 3.262
LPG/overige 1 jaar 2020* 59,7 57,2 2,4 59,7 57,2 2,4 20.450 19.611 838 2.919
LPG/overige 2 jaar 2020* 54,2 51,9 2,2 54,2 51,9 2,2 20.464 19.625 839 2.646
LPG/overige 3 jaar 2020* 44,4 42,5 1,8 44,4 42,5 1,8 18.741 17.973 768 2.367
LPG/overige 4 jaar 2020* 28,6 27,4 1,2 28,6 27,4 1,2 18.119 17.376 743 1.579
LPG/overige 5 jaar 2020* 21,7 20,8 0,9 21,7 20,8 0,9 17.123 16.421 702 1.268
LPG/overige 6 jaar 2020* 26,6 25,5 1,1 26,6 25,5 1,1 15.399 14.768 631 1.728
LPG/overige 7 jaar 2020* 15,5 14,9 0,6 15,5 14,9 0,6 14.261 13.676 585 1.090
LPG/overige 8 jaar 2020* 16,2 15,5 0,7 16,2 15,5 0,7 12.798 12.273 525 1.263
LPG/overige 9 jaar of ouder 2020* 112,7 108,1 4,6 112,7 108,1 4,6 7.537 7.228 309 14.956
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig en brandstofsoort. Voertuigkilometers en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bestelauto's zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers van 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers bestelauto's in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometer en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometer en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.

Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Bestelauto's in gebruik
 
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.