Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie


Deze tabel bevat de cohort-overlevingstafels (per geboortecohort van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen het jaar waarin ze 1, 2, 3 enz. jaar oud worden hebben bereikt. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De tabel kan worden uitgesplitst naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de (cohort-)levensverwachting per generatie naar geslacht en leeftijd.

De (cohort-)levensverwachting, berekend uit een cohort-overlevingstafel, geeft aan wat de werkelijke levensduur is (of naar verwachting wordt, wanneer de waargenomen sterftekansen aangevuld zijn met sterftekansen uit de prognoseperiode). Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

Er kan gekozen worden uit cijfers waarin alleen met waargenomen aantallen is gerekend of een reeks waarin de waargenomen aantallen zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen voor de geboortegeneraties die nog in leven zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1850

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2018 waargenomen aantallen overledenen zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen zijn afkomstig uit de CBS Kernprognose 2019-2060. Deze prognose wordt eenmaal per jaar herzien.

Wijzigingen per 17 december 2019:
- De cijfers met betrekking tot sterftewaarnemingen over 2018 zijn in de tabel verwerkt;
- De cijfers met betrekking tot de prognoses zijn vervangen door die uit de Kernprognose 2019-2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2020 worden de sterftewaarnemingen over 2019 verwerkt in deze tabel en worden de toekomstige verwachtingen vervangen door die uit de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Geboortegeneratie WaarnemingenLevensverwachting (jaar) Waarnemingen aangevuld met prognoseLevensverwachting (jaar)
Mannen 0 jaar 1850 40,76 40,76
Mannen 0 jaar 1860 39,52 39,52
Mannen 0 jaar 1870 41,56 41,56
Mannen 0 jaar 1880 45,05 45,05
Mannen 0 jaar 1890 49,34 49,34
Mannen 0 jaar 1900 52,23 52,23
Mannen 0 jaar 1910 57,57 57,57
Mannen 0 jaar 1920 62,58
Mannen 0 jaar 1930 69,07
Mannen 0 jaar 1940 72,88
Mannen 0 jaar 1950 76,95
Mannen 0 jaar 1960 79,58
Mannen 65 jaar 1850 12,46 12,46
Mannen 65 jaar 1860 13,03 13,03
Mannen 65 jaar 1870 13,41 13,41
Mannen 65 jaar 1880 14,33 14,33
Mannen 65 jaar 1890 14,68 14,68
Mannen 65 jaar 1900 14,11 14,11
Mannen 65 jaar 1910 14,22 14,22
Mannen 65 jaar 1920 15,16
Mannen 65 jaar 1930 16,74
Mannen 65 jaar 1940 18,99
Mannen 65 jaar 1950 20,24
Mannen 65 jaar 1960 21,39
Mannen 80 jaar 1850 5,44 5,44
Mannen 80 jaar 1860 5,30 5,30
Mannen 80 jaar 1870 6,08 6,08
Mannen 80 jaar 1880 6,48 6,48
Mannen 80 jaar 1890 6,55 6,55
Mannen 80 jaar 1900 6,52 6,52
Mannen 80 jaar 1910 6,60 6,60
Mannen 80 jaar 1920 7,18
Mannen 80 jaar 1930 8,11
Mannen 80 jaar 1940 8,90
Mannen 80 jaar 1950 9,56
Mannen 80 jaar 1960 10,21
Vrouwen 0 jaar 1850 42,62 42,62
Vrouwen 0 jaar 1860 41,58 41,58
Vrouwen 0 jaar 1870 43,85 43,85
Vrouwen 0 jaar 1880 47,95 47,95
Vrouwen 0 jaar 1890 53,13 53,13
Vrouwen 0 jaar 1900 58,10 58,10
Vrouwen 0 jaar 1910 64,79 64,79
Vrouwen 0 jaar 1920 70,78
Vrouwen 0 jaar 1930 75,67
Vrouwen 0 jaar 1940 78,32
Vrouwen 0 jaar 1950 81,41
Vrouwen 0 jaar 1960 84,02
Vrouwen 65 jaar 1850 13,13 13,13
Vrouwen 65 jaar 1860 13,49 13,49
Vrouwen 65 jaar 1870 14,07 14,07
Vrouwen 65 jaar 1880 15,38 15,38
Vrouwen 65 jaar 1890 16,88 16,88
Vrouwen 65 jaar 1900 18,04 18,04
Vrouwen 65 jaar 1910 19,14 19,14
Vrouwen 65 jaar 1920 19,76
Vrouwen 65 jaar 1930 20,68
Vrouwen 65 jaar 1940 21,84
Vrouwen 65 jaar 1950 22,82
Vrouwen 65 jaar 1960 24,27
Vrouwen 80 jaar 1850 5,73 5,73
Vrouwen 80 jaar 1860 5,60 5,60
Vrouwen 80 jaar 1870 6,48 6,48
Vrouwen 80 jaar 1880 6,99 6,99
Vrouwen 80 jaar 1890 7,59 7,59
Vrouwen 80 jaar 1900 8,42 8,42
Vrouwen 80 jaar 1910 8,69 8,69
Vrouwen 80 jaar 1920 9,15
Vrouwen 80 jaar 1930 9,85
Vrouwen 80 jaar 1940 10,42
Vrouwen 80 jaar 1950 11,14
Vrouwen 80 jaar 1960 11,94
Bron: CBS.
Verklaring van tekens