Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Regio's Perioden Groenvoorzieningen Openbaar groen Afstand tot park of plantsoen (km)
Nederland 2022 .
Noord-Nederland (LD) 2022 .
Oost-Nederland (LD) 2022 .
West-Nederland (LD) 2022 .
Zuid-Nederland (LD) 2022 .
Groningen (PV) 2022 .
Fryslân (PV) 2022 .
Drenthe (PV) 2022 .
Overijssel (PV) 2022 .
Flevoland (PV) 2022 .
Gelderland (PV) 2022 .
Utrecht (PV) 2022 .
Noord-Holland (PV) 2022 .
Zuid-Holland (PV) 2022 .
Zeeland (PV) 2022 .
Noord-Brabant (PV) 2022 .
Limburg (PV) 2022 .
Oost-Groningen (CR) 2022 .
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 .
Overig Groningen (CR) 2022 .
Noord-Friesland (CR) 2022 .
Zuidwest-Friesland (CR) 2022 .
Zuidoost-Friesland (CR) 2022 .
Noord-Drenthe (CR) 2022 .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 .
Noord-Overijssel (CR) 2022 .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 .
Twente (CR) 2022 .
Veluwe (CR) 2022 .
Achterhoek (CR) 2022 .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 .
Utrecht (CR) 2022 .
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 .
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 .
IJmond (CR) 2022 .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 .
Zaanstreek (CR) 2022 .
Groot-Amsterdam (CR) 2022 .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 .
Delft en Westland (CR) 2022 .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 .
Groot-Rijnmond (CR) 2022 .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 .
Overig Zeeland (CR) 2022 .
West-Noord-Brabant (CR) 2022 .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 .
Noord-Limburg (CR) 2022 .
Midden-Limburg (CR) 2022 .
Zuid-Limburg (CR) 2022 .
Flevoland (CR) 2022 .
Aa en Hunze 2022 .
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022 .
Aalten 2022 .
Ter Aar 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022 .
Alblasserdam 2022 .
Albrandswaard 2022 .
Alkemade 2022
Alkmaar 2022 .
Almelo 2022 .
Almere 2022 .
Alphen aan den Rijn 2022 .
Alphen-Chaam 2022 .
Altena 2022 .
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022 .
Amersfoort 2022 .
Amstelveen 2022 .
Amsterdam 2022 .
Andijk 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022 .
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnhem 2022 .
Assen 2022 .
Asten 2022 .
Baarle-Nassau 2022 .
Baarn 2022 .
Barendrecht 2022 .
Barneveld 2022 .
Bedum 2022
Beek (L.) 2022 .
Beekdaelen 2022 .
Beemster 2022
Beesel 2022 .
Bellingwedde 2022
Bennebroek 2022
Berg en Dal 2022 .
Bergambacht 2022
Bergeijk 2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek). Daarnaast is in de tabel ook informatie opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.

De gegevens zijn beschikbaar op verschillende regionale niveaus. Het laagste niveau is de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per mei 2024

Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het begin van de zomer worden de herberekende cijfers over verslagjaar 2022 verwacht en nieuwe cijfers over verslagjaar 2023.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.

De nabijheid van groenvoorzieningen wordt afgeleid uit het Bestand Bodemgebruik. De meest recente jaargang van deze statistiek is verslagjaar 2017. De volgende jaargang is 2020 en deze zal eind 2023 verschijnen. Dat betekent dat de nabijheid van groenvoorzieningen in de loop van 2024 zal worden gepubliceerd. Vanaf verslagjaar 2020 zal het Bestand Bodemgebruik jaarlijks verschijnen en daarmee ook de nabijheid van groenvoorzieningen.
Openbaar groen
Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare.
Afstand tot park of plantsoen
Terrein in gebruik voor ontspanning zoals ligweiden, heesterbeplantingen en beboste delen van parken en forse groenstroken.

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde park of plantsoen, berekend over de weg.