Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Regio's Perioden Groenvoorzieningen Openbaar groen Afstand tot park of plantsoen (km)
Nederland 2021 .
Noord-Nederland (LD) 2021 .
Oost-Nederland (LD) 2021 .
West-Nederland (LD) 2021 .
Zuid-Nederland (LD) 2021 .
Groningen (PV) 2021 .
Fryslân (PV) 2021 .
Drenthe (PV) 2021 .
Overijssel (PV) 2021 .
Flevoland (PV) 2021 .
Gelderland (PV) 2021 .
Utrecht (PV) 2021 .
Noord-Holland (PV) 2021 .
Zuid-Holland (PV) 2021 .
Zeeland (PV) 2021 .
Noord-Brabant (PV) 2021 .
Limburg (PV) 2021 .
Oost-Groningen (CR) 2021 .
Delfzijl en omgeving (CR) 2021 .
Overig Groningen (CR) 2021 .
Noord-Friesland (CR) 2021 .
Zuidwest-Friesland (CR) 2021 .
Zuidoost-Friesland (CR) 2021 .
Noord-Drenthe (CR) 2021 .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 .
Noord-Overijssel (CR) 2021 .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 .
Twente (CR) 2021 .
Veluwe (CR) 2021 .
Achterhoek (CR) 2021 .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 .
Utrecht (CR) 2021 .
Kop van Noord-Holland (CR) 2021 .
Alkmaar en omgeving (CR) 2021 .
IJmond (CR) 2021 .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 .
Zaanstreek (CR) 2021 .
Groot-Amsterdam (CR) 2021 .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 .
Delft en Westland (CR) 2021 .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 .
Groot-Rijnmond (CR) 2021 .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 .
Overig Zeeland (CR) 2021 .
West-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 .
Noord-Limburg (CR) 2021 .
Midden-Limburg (CR) 2021 .
Zuid-Limburg (CR) 2021 .
Flevoland (CR) 2021 .
Aa en Hunze 2021 .
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021 .
Aalten 2021 .
Ter Aar 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021 .
Alblasserdam 2021 .
Albrandswaard 2021 .
Alkemade 2021
Alkmaar 2021 .
Almelo 2021 .
Almere 2021 .
Alphen aan den Rijn 2021 .
Alphen-Chaam 2021 .
Altena 2021 .
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021 .
Amersfoort 2021 .
Amstelveen 2021 .
Amsterdam 2021 .
Andijk 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021 .
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnhem 2021 .
Assen 2021 .
Asten 2021 .
Baarle-Nassau 2021 .
Baarn 2021 .
Barendrecht 2021 .
Barneveld 2021 .
Bedum 2021
Beek (L.) 2021 .
Beekdaelen 2021 .
Beemster 2021 .
Beesel 2021 .
Bellingwedde 2021
Bennebroek 2021
Berg en Dal 2021 .
Bergambacht 2021
Bergeijk 2021 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek). Daarnaast is in de tabel ook informatie opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.

De gegevens zijn beschikbaar op verschillende regionale niveaus. Het laagste niveau is de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per november 2022
Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2021:

Gezondheid en welzijn
- Ziekenhuizen (inclusief buitenpoliklinieken)
- Ziekenhuizen (exclusief buitenpoliklinieken)

Verkeer en vervoer
Opritten naar hoofdverkeerswegen

Vrije tijd en cultuur
- Musea
- Podiumkunsten
- Poppodia

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2019:
- Nabijheid van banen

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2018:
- Nabijheid van banen

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2017:
Openbare groenvoorzieningen
- openbaar groen totaal
- park of plantsoen
- dagrecreatief terrein
- bos
- open natuurlijk terrein totaal
- open droog natuurlijk terrein
- open nat natuurlijk terrein

Semi-openbare groenvoorzieningen
- semi-openbaar groen totaal
- sportterrein
- volkstuin
- verblijfsrecreatief terrein
- begraafplaats

Overig groen
- recreatief binnenwater

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel worden in het voorjaar van 2023 nieuwe cijfers verwacht.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.
Openbaar groen
Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare.
Afstand tot park of plantsoen
Terrein in gebruik voor ontspanning zoals ligweiden, heesterbeplantingen en beboste delen van parken en forse groenstroken.

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde park of plantsoen, berekend over de weg.