Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, grondgebied 1990-2020

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, grondgebied 1990-2020

Voertuigtypes Perioden Kilometers in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Totaal kilometers Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km)
Totaal motorvoertuigen 2015 129.615,8 122.988,4 6.627,4 143.026,0 122.988,4 20.037,6
Totaal motorvoertuigen 2016 133.256,1 126.275,7 6.980,4 146.589,1 126.275,7 20.313,3
Totaal motorvoertuigen 2017 135.175,4 128.017,1 7.158,4 148.524,6 128.017,1 20.507,5
Totaal motorvoertuigen 2018 137.166,7 129.973,9 7.192,8 150.755,2 129.973,9 20.781,2
Totaal motorvoertuigen 2019* 137.648,7 130.261,7 7.387,1 151.915,9 130.261,7 21.654,3
Totaal motorvoertuigen 2020* 119.140,7 114.022,9 5.117,8 128.964,9 114.022,9 14.942,0
Personenauto 2015 105.088,9 99.968,7 5.120,3 115.913,1 99.968,7 15.944,4
Personenauto 2016 107.708,1 102.394,2 5.313,9 118.725,4 102.394,2 16.331,2
Personenauto 2017 108.936,1 103.515,6 5.420,5 120.025,7 103.515,6 16.510,1
Personenauto 2018 110.355,9 104.898,3 5.457,6 121.628,9 104.898,3 16.730,6
Personenauto 2019* 110.372,8 104.779,1 5.593,7 122.505,5 104.779,1 17.726,4
Personenauto 2020* 92.654,2 89.305,9 3.348,3 100.600,1 89.305,9 11.294,2
Bestelauto 2015 16.544,3 15.882,5 661,8 16.544,3 15.882,5 661,8
Bestelauto 2016 17.144,3 16.407,1 737,2 17.144,3 16.407,1 737,2
Bestelauto 2017 17.668,4 16.908,7 759,7 17.668,4 16.908,7 759,7
Bestelauto 2018 18.217,0 17.470,1 746,9 18.217,0 17.470,1 746,9
Bestelauto 2019* 18.683,4 17.898,7 784,7 18.683,4 17.898,7 784,7
Bestelauto 2020* 18.107,8 17.365,4 742,4 18.107,8 17.365,4 742,4
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2015 2.175,6 2.037,0 138,6 2.595,0 2.037,0 558,0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2016 2.224,1 2.075,3 148,9 2.587,7 2.075,3 512,4
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2017 2.251,0 2.113,2 137,8 2.562,1 2.113,2 449,0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2018 2.204,9 2.058,8 146,1 2.542,5 2.058,8 483,6
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2019* 2.161,7 2.009,4 152,3 2.479,1 2.009,4 469,7
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2020* 2.071,9 1.909,5 162,4 2.364,6 1.909,5 455,1
Trekker voor oplegger 2015 4.747,8 4.129,8 618,1 6.618,4 4.129,8 2.488,6
Trekker voor oplegger 2016 5.106,8 4.423,9 682,9 6.774,9 4.423,9 2.351,0
Trekker voor oplegger 2017 5.199,9 4.455,3 744,6 6.880,8 4.455,3 2.425,5
Trekker voor oplegger 2018 5.264,7 4.522,9 741,8 6.979,1 4.522,9 2.456,2
Trekker voor oplegger 2019* 5.341,7 4.587,3 754,3 6.913,1 4.587,3 2.325,7
Trekker voor oplegger 2020* 5.364,8 4.581,2 783,6 6.777,4 4.581,2 2.196,2
Speciaal voertuig 2015 436,3 369,0 67,2 684,9 369,0 315,8
Speciaal voertuig 2016 461,5 384,5 77,0 700,0 384,5 315,5
Speciaal voertuig 2017 465,5 389,8 75,7 691,9 389,8 302,1
Speciaal voertuig 2018 459,4 378,3 81,1 681,4 378,3 303,1
Speciaal voertuig 2019* 450,5 368,3 82,2 650,6 368,3 282,3
Speciaal voertuig 2020* 434,2 363,8 70,4 591,8 363,8 228,0
Bus 2015 622,9 601,3 21,6 670,3 601,3 69,0
Bus 2016 611,3 . . 656,7 . .
Bus 2017 654,5 . . 695,6 . .
Bus 2018 664,8 . . 706,4 . .
Bus 2019* 638,7 . . 684,4 . .
Bus 2020* 507,7 . . 523,2 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor opleggers, speciale voertuigen en bussen.
Voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied.
Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
Vanaf verslagjaar 2016 worden de buskilometers niet meer uitgesplitst naar binnen- en buitenland.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.
Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers van 2019 en 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers Nederlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.