VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 8.053 1.277 4.312 2.464
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond 2019/'20* 5.203 746 2.819 1.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond 2019/'20* 2.847 530 1.492 825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 3 1 1 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 7.987 1.258 4.277 2.452
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2019/'20* 5.162 737 2.794 1.631
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Met migratieachtergrond 2019/'20* 2.822 520 1.482 820
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 3 1 1 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 66 19 35 12
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2019/'20* 41 9 25 7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2019/'20* 25 10 10 5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2019/'20* 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geslaagde deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 februari 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo gediplomeerden havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.