VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd 2006/'07 - 2021/'22

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd 2006/'07 - 2021/'22

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 3.597 651 2.150 796
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond 2020/'21* 2.360 358 1.460 542
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond 2020/'21* 1.236 292 690 254
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 1 1 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 3.535 630 2.119 786
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2020/'21* 2.322 351 1.437 534
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Met migratieachtergrond 2020/'21* 1.212 278 682 252
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 1 1 0 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 62 21 31 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2020/'21* 38 7 23 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2020/'21* 24 14 8 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geslaagde deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief. De cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig omdat deze tabel is stopgezet worden deze niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo gediplomeerden havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.