VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie 2006/'07 - 2021/'22

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie 2006/'07 - 2021/'22

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 3.597 651 2.150 796
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 2.360 358 1.460 542
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.236 292 690 254
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1 1 0 0
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.830 360 1.089 381
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.213 216 745 252
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 616 143 344 129
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1 1 0 0
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.767 291 1.061 415
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.147 142 715 290
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 620 149 346 125
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief. De cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig omdat deze tabel is stopgezet worden deze niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 februari 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo gediplomeerden havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.