VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 8.053 1.277 4.312 2.464
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 5.203 746 2.819 1.638
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 2.847 530 1.492 825
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 3 1 1 1
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 3.614 642 1.980 992
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 2.380 388 1.331 661
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 1.234 254 649 331
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 0 0 0 0
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 4.439 635 2.332 1.472
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 2.823 358 1.488 977
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 1.613 276 843 494
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 3 1 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 maart 2021:
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland. Bij actualisering van tabellen wordt deze taalwijziging doorgevoerd. Stopgezette tabellen worden niet meer aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo gediplomeerden havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.