VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal gediplomeerden vavo (aantal) Vavo gediplomeerden vmbo-t (aantal) Vavo gediplomeerden havo (aantal) Vavo gediplomeerden vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 7.816 1.276 4.407 2.133
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 5.302 756 3.010 1.536
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 2.512 520 1.395 597
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 2 0 2 0
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 3.569 621 2.017 931
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 2.426 382 1.396 648
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 1.143 239 621 283
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 0 0 0 0
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 4.247 655 2.390 1.202
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 2.876 374 1.614 888
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 1.369 281 774 314
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2018/'19* 2 0 2 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019'/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gediplomeerden vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo gediplomeerden havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo gediplomeerden vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.